Trong tiếng Anh Quite đi với giới từ gì? Cách sử dụng Quite

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong văn nói cũng như trong văn viết tiếng Anh, Quite được sử dụng để bổ nghĩa cho tính từ hay trạng từ. Tùy theo từng ngữ cảnh ta có thể áp dụng Quite cho nhiều trường hợp khác nhau. Với bài viết hôm nay Bhiu sẽ chia sẻ đến bạn với cách sử dụng Quite và Quite đi với giới từ gì? Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Khái niệm về Quite

Khái niệm về Quite
Khái niệm về Quite

Quite: adverb

/kwaɪt/

Quite mang nghĩa : hoàn toàn, hết sức, hầu hết, khá

Quite: Ở mức độ khá, tương đối (đến một mức độ nào đó) 

Bổ nghĩa cho động từ, tính từ

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ex

This story is quite interesting (Câu chuyện này khá thú vị)

I quite like fruit (Tôi khá là thích trái cây)

She sings quite well (Anh ấy hát khá hay)

She’s quite a good player (Cô ấy là một người chơi khá giỏi)

Trường hợp này, quite đồng nghĩa như: fairly, pretty

Lưu ý: Ở trường hợp này, khi quite được dùng với tính từ đứng trước danh từ và đứng trước a hoặc an. Chúng ta có thể nói rằng:

It’s quite a long hair hoặc this hair is quite long nhưng không nói it’s a quite long hair

Quite: Ở mức độ lớn nhất có thể (hoàn toàn)

Ex  

Are you quite sure? (Bạn có hoàn toàn chắc chắn không?)

I’m sorry, I don’t quite understand.(Tôi xin lỗi, tôi không hiểu hoàn toàn)

I don’t quite know what to do next.(Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo)

Quite đồng nghĩa với các từ như:  completely, absolutely, entirely

Quite có nghĩa hoàn toàn khi đi với những tính từ sau: sure (chắc chắn),  true (đúng), right (đúng), clear (rõ ràng), obvious (rõ ràng), amazing (tuyệt vời), certain (chắc chắn), different (khác nhau), wrong (sai), extraordinary (phi thường), impossible (không thể), incredible (đáng kinh ngạc), safe (an toàn), unnecessary (không cần thiết),

Lưu ý: Ở trường hợp này, khi quite dùng với tính từ trước danh từ và đứng sau a hoặc an trong tiếng Anh-Anh tuy nhiên lại đứng trước a hoặc an trong tiếng Anh-Mỹ. 

Quite: ở mức độ lớn, rất, thực sự

Ex 

You can write it quite correctly (Bạn có thể viết nó thực sự chính xác).

He is quite comfortable here (Anh ấy ở đây rất thoải mái).

Quite: được sử dụng để nói bạn đồng ý với người nào đó hoặc thể hiện rằng bạn hiểu họ.

Ex ‘It’s not something I want to talk about.’ ‘Quite so.’

(“Đó không phải là điều tôi muốn nói đến.” “Đồng ý như thế”.)

Quite đi với giới từ gì

Quite là một trạng từ để bổ nghĩa trong câu và sau quite thường không theo một giới từ cụ thể nào. Dưới đây là là các cấu trúc của Quite.

Quite đi với giới từ gì
Quite đi với giới từ gì

Quite a/the something (trong trường hợp trang trọng) và quite some something (trong trường hợp bớt trang trọng): được dùng để chỉ rằng một người hay một sự vật đặc biệt ấn tượng hoặc bất thường theo một cách nào đó.

Ex

This is quite a different problem (Đây là một vấn đề hoàn toàn khác)

It must be quite some car.(Nó chắc hẳn phải là một chiếc xe hơi).

Quite the contrary: Được sử dụng để nhấn mạnh rằng điều ngược lại với điều đã được nói đến là đúng.

Ex

I don’t find her smart at all. Quite the contrary (Tôi không thấy cô ta thông minh chút nào cả. Hoàn toàn trái ngược.

Quite a few: Dùng để nói đến một số lượng khá lớn

Ex

She waited for you quite a few times (Cô ấy đã đứng đợi bạn khá nhiều lần).

Đồng nghĩa với các từ: a good few, a fair few

Quite a lot (of something) (trong trường hợp trang trọng) và quite a bit (trong trường hợp bớt trang trọng) sẽ chỉ một số lượng lớn một cái gì đó.

Ex

I ate quite a lot of grapes (tôi đã ăn khá là nhiều nho).

Quite trong câu so sánh

Trong câu so sánh, Quite không đứng trực tiếp trước hình thức so sánh hơn.

Quite trong câu so sánh
Quite trong câu so sánh

Ex

He’s rather/much/a bit prettier than me

Chúng ta không nói he’s quite prettier than me.

Tuy nhiên, quite better được dùng với nghĩa “hoàn toàn hồi phục” (sau khi bị bệnh).

Xem thêm:

Help đi với giới từ gì? Cấu trúc cùng cách sử dụng

Upset đi với giới từ gì? Kiến thức về Upset trong tiếng Anh

Feel đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách dùng của feel

Bài tập: 

Dùng quite vào đúng vị trí trong câu

 1. He’s a beauty
 2. The drank a lot of beer
 3. I’m happy to wait for you here
 4. I’ve never understood why she’s so successful
 5. Unfortunately it is not as easy as that
 6. I don’t know what to do next.
 7. I  agree.
 8. I’ll be comfortable here.
 9. I don’t find her funny at all. The contrary.
 10. The exam was difficult.

Đáp án: 

Đặt quite vào đúng vị trí trong câu

 1. He’s quite a beauty
 2. The drank quite a lot of beer
 3. I’m quite happy to wait for you here
 4. I’ve never quite understood why she’s so successful
 5. Unfortunately it is not quite as easy as that
 6. I don’t quite know what to do next.
 7. I quite agree.
 8. I’ll be quite comfortable here.
 9. I don’t find her funny at all. Quite the contrary.
 10. The exam was quite difficult

Qua nội dung về Quite đi với giới từ gìở trên phần nào sẽ giúp bạn sử dụng quite đúng cách, để nhuần nhuyễn bạn cần đặt nhiều ví dụ trong những trường hợp trên. Bhiu chúc bạn sẽ hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra nhé. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học những cấu trúc tiếng Anh bổ ích nhé!

Viết một bình luận