Insisted đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách dùng của insisted

Back to school IELTS Vietop

Insisted là một động từ được được dùng khá phổ biến trong tiếng anh và có nhiều giới từ đi kèm. Khi học tiếng Anh chắc hẳn nhiều người cũng thắc mắc rằng Insisted đi với giới từ gì?. Trong bài viết này, hãy cùng Bhiu tìm hiểu về insisted là gì? đi với giới từ nào cũng như cấu trúc và cách dùng của insisted trong tiếng Anh. 

Insisted là gì?

Insisted là gì
Insisted là gì

Insisted là quá khứ của động từ insest

Cách đọc: UK  /ɪnˈsɪst/ US  /ɪnˈsɪst/

Có nghĩa là:

  • nhất định, khăng khăng đòi hỏi, cố nài nỉ.
  • Nhấn mạnh trong trường hợp lập luận, khẳng định tính chất chính nghĩa của sự nghiệp chính mình.

Insisted đi với giới từ gì?

Insisted đi với giới từ gì
Insisted đi với giới từ gì

Cấu trúc: insist on doing + sth: mang nghĩa là tiếp tục làm điều gì đó, kể cả khi điều đó làm phiền người khác hoặc mọi người đều nghĩ rằng điều đó không tốt cho bạn:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

She insisted on seeing her lawyer

(Cô ta khăng khăng muốn gặp luật sư của cô ấy)

“Insist on” sẽ được dùng khi ta muốn nói chủ thể khăng khăng yêu cầu điều gì đó xảy ra hoặc nhấn mạnh vào người nào đó đồng ý làm việc gì đó.

 Cấu trúc: 

S + insist + on + O + V-ing 

Or 

S + insist + on + doing + something

Ví dụ: 

Mary insisted on her innocence ( Mary khăng khăng rằng là cô ta vô tội)

On day 4, John insisted on going to a hot spring instead of receiving cancer treatment.

(Vào ngày thứ 3, John khăng khăng muốn đi đến suối nước nóng thay vì điều trị ung thư.)

Xem thêm những bài viết khác:

Benefit đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Complaint đi với giới từ gì? Cấu trúc cùng cách sử dụng

Important đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Cấu trúc và cách dùng của Insist

Ta sẽ sử dụng “ insist that” khi mà một ai đó nói điều gì đó nhưng người khác không thật sự tin họ. Chính vì vậy, họ sẽ nói nó một cách mạnh mẽ hơn để nhấn mạnh rằng những gì mà họ nói đều là đúng với sự thật.

Cấu trúc và cách dùng của Insist
Cấu trúc và cách dùng của Insist

Cấu trúc:

Clause + insist that + S + V-infinitive

Ví dụ:

– I insist that Mary try some of this cake. I made it just for her. (Tôi nhấn mạnh rằng Mary nên thử một số loại bánh này. Tôi đã làm nó để tặng cho cô ấy.

– Nobody believes John, but he insists he saw a UFO last night. (Không ai tin John, nhưng cô ấy khẳng định rằng cô ấy đã nhìn thấy một UFO đêm qua.).

– Mary insisted that, like the common schools and the press, political parties were critical agencies of political learning. (Mary nhấn mạnh rằng, giống như các trường học thông thường và báo chí, các đảng chính trị là cơ quan quan trọng của việc học chính trị.)

Bài viết này đã cung cấp những kiến thức về insisted đi với giới từ gì cũng như cấu trúc và cách dùng của insisted. Mong rằng các bạn có thể nắm vững kiến thức này và dùng nó một cách hiệu quả trong quá trình học Tiếng Anh. Xem thêm chuyên mục Grammar để học những chủ điểm ngữ pháp mới nhất nhé!

Viết một bình luận