Important đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Nghĩa của important trong tiếng anh chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những bạn đã học tiếng Anh được một thời gian. Nhưng Important đi với giới từ gì trong tiếng Anh lại khiến nhiều bạn lúng túng. Để giúp bạn giải đáp cho thắc mắc trên, Bhiu mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Important có nghĩa là gì?

Important có nghĩa là gì?
Important có nghĩa là gì?

Important phiên âm /ɪmˈpɔː.tənt/ có nghĩa là một tính từ thể hiện sự quan trọng

Ví dụ:

  • I think his career is more important to him than I am.

Tôi nghĩ sự nghiệp của anh ấy quan trọng đối với anh ấy hơn tôi.

  • It’s important for children to learn to get along with each other.

Điều quan trọng là trẻ em phải học được cách hòa nhập với nhau.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
  • Minh is not amazingly handsome, but he’s nice and that’s more important.

Minh không đẹp trai đến kinh ngạc, nhưng anh ấy tốt tính và điều đó quan trọng hơn.

Important đi với giới từ gì? 

Important đi với giới từ gì? 
Important đi với giới từ gì? 

Important có thể đi cùng với hai giới từ “for” và “to”, khi đi chung với mỗi giới từ thì nó sẽ mang nghĩa và cách dùng khác nhau.

Important gồm có 2 cấu trúc

IMPORTANT TO sb thường dùng để nói về cảm giác của cá nhân.

1. Important to do something: Dùng để nói về việc gì đó mang nghĩa quan trọng.

Ví dụ:

  • It’s important to go to school. 

Đi học rất quan trọng

2. Important to somebody: Dùng khi muốn nói về một ai đó khi họ quan tâm và suy nghī nhiều về việc đó. 

Ví dụ:

“Nothing could be more important to me than my family”hay “my family is very important to me.”

Không có gì quan trọng hơn đối với tôi ngoài gia đình của mình.

IMPORTANT FOR + sb: quan trọng đối với ai đó. 

Cấu trúc: Important for sb to do sth – quan trọng đối với ai đó là làm việc gì đó.

Ví dụ:

It’s important for students to pass the tests. 

Vượt qua kỳ kiểm tra là điều rất quan trọng với học sinh. -> thường dùng để nói lên ước muốn chung không chỉ của một người, ước muốn của chính mình và của cả của những người khác.

So sánh điểm khác nhau giữa important to sb với important for sb

It’s important to Lan to dress well. (Đối với Lan điều quan trọng là phải ăn mặc đẹp.)

=> Khi nói như vậy có nghĩa Lan muốn là ăn mặc đẹp, mặc đẹp là điều Lan mong MUỐN, ý kiến ​​của Lan.

It’s important for Lan to dress well. (Điều quan trọng đối với Lan là phải ăn mặc đẹp.)

 => Đây cũng là một ý kiến của bản thân nhưng từ cách nhìn nhận của người khác. Nghĩa là Lan nghī là những người khác cūng sē muốn cô ấy mặc đẹp.

Xem thêm các bài viết đang được quan tâm:

Feel đi với giới từ gì

Help đi với giới từ gì

Concern đi với giới từ gì

Bài tập ứng dụng về giới từ

1.) Lan is fond ………. going to dances.

A. in                              B. of                                      C. with                                   D. at                                      

2.) That is last year’s telephone directory. It’s ………. date now.

A. into                            B. out of                                  C. besides                         D.out                                     

3.) Hoang was put ………. prison.

A. to                            B. from                                   C. into                                    D. at                                     

4.) They rejoice ………. her success.

A. in                        B. at                                 C. over                       D. all are correct                        

5.) They saw him ………. noon.

A. for                             B. with                                C. against                                D. at                                     

6.) Lan treated me ………. Cake, ice-cream and tea.

A. with                           B. for                                     C. to                                     D.by                                     

7.) The picture is ………. the wall

A. above                           B. at                                 C. over                                   D. on                                     

8.) Xuan likes to go ………. a picnic.

A. for                         B. on                             C. for and on are correct                  D. by                                      

9.) Lan is ………. meanness.

A. against                   B.above                      C. towards                          D. according to                           

10.) I work hard ………. help my family.

A. so as to                   B. in order to                C. in order that                  D. A and B

11.) Sang burst ………. tears.

A. out of                            B. into                              C. for                                     D. in                                     

12.) ………. mistake, I took the wrong book from my desk this morning.

A. Through                     B. By                                 C. With                                   D. In                                     

13.) We chose him ………. their leader.

A. with                      B. for                                     C. by                                      D. into                                   

14.) I want you to arrange these ………. order by putting the largest first then the next, and so on…

A. on                         B.out of                                 C. in                                      D. from                                   

15.) Sam smiled ………. him.

A. at                         B. with                                  C. to                                      D. about                                   

Bài viết trên là về Important đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức tiếng anh hữu ích. Theo dõi chuyên mục Grammar để học những chủ điểm ngữ pháp thông dụng nhé! Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận