Cấu trúc Would like – căn bản cần phải nắm

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

“Would like” là một cấu trúc ngữ pháp căn bản, vô cùng thông dụng đối với người học tiếng Anh. Ở bài viết dưới đây, cùng BHIU tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc would like cũng như cách phân biệt nó với động từ “want” để có thể sử dụng cấu trúc này thành thạo hơn nhé!

1. Định nghĩa would like là gì?

Trước tiên, ta phải hiểu được would like nghĩa là gì. Như đã nói, đây là một cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong tiếng Anh, nhất là qua giao tiếp hằng ngày. Nó diễn đạt một mong muốn hoặc đề nghị của người nói cho một hành động trong hiện tại hoặc tương lai, và có thể được dùng trong cả câu khẳng định, phủ định và câu nghi vấn.

Cấu trúc would like
Cấu trúc would like

Khi sử dụng trong câu, would like có thể được viết gọn thành ‘d like.

E.g: I’d like a cup of bubble tea, please. (Tôi muốn một cốc trà sữa.)

Alex wouldn’t like to live in New York. (Alex không thích sống ở New York.)

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Would you like to move to another city? (Bạn muốn chuyển đến thành phố khác không?)

(*) Phân biệt would like và want:

Mặc dù cùng chung mục đích là để diễn đạt nguyện vọng, ước muốn của người nói nhưng trong các ngữ cảnh yêu cầu sự trang trọng, lịch sự thì người ta sẽ sử dụng “would like” hơn là “want”. Ví dụ như:

Waiter: Welcome to our restaurant, sir. What would you like for dinner?

(Bồi bàn: Chào mừng đến nhà hàng chúng tôi, thưa ngài. Ngài muốn dùng gì cho bữa tối ạ?)

Mr. Smith: I’d like a beefsteak with salad, please.

(Ngài Smith: Làm ơn cho tôi một phần bít-tết và rau trộn.)

Ta thấy nếu thay “would like” bằng “want” thì đoạn hội thoại vẫn giữ nguyên ý nghĩa, tuy nhiên ngữ cảnh ở đây là người bồi bàn nhà hàng với khách là ngài Smith, vì vậy dùng cấu trúc “would like” sẽ lịch sự hơn.

2. Cách sử dụng cấu trúc would like

2.1. Câu hỏi về ước muốn

Khi dùng “would like” để hỏi và trả lời về một mong muốn, ta sử dụng cấu trúc sau:

QuestionWh- question + would + S + like (+ to-infinitive)?
AnswerS + would like/’d like + N / to-infinitive

Chú ý: Nếu sau would like/ ‘d like là danh từ thì ta để nguyên, còn nếu sau would like là một động từ thì phải thêm “to” phía sau “would like”.

E.g: Which would you like, coffee or tea? (Cô muốn uống cái nào, cà phê hay trà ạ?)

I would like/’d like a cup of coffee, please. (Làm ơn cho tôi một cốc cà phê.)

→  “Cốc cà phê” – a cup of coffee là danh từ, nên sau “would like” ta giữ nguyên.

Elle, what would you like to do in the future? (Elle, con muốn làm gì khi lớn lên?)

I would like/’d like to become a teacher! (Con muốn trở thành giáo viên!)

→  “Làm” – do và “trở thành” – become là động từ, nên sau “would like” ta phải thêm “to”.

Chú ý: would like to a cup of coffeewould like do/become … là sai.

2.2. Mời mọc và đề nghị

Khi muốn mời hoặc đề nghị với ai về việc gì đó, ta dùng “would like” với cấu trúc sau:

QuestionWould you like + N / to infinitive + …
AnswerChấp nhận: Yes, I would. / Yes, please. / (Yes,) I’d love to / etc.Từ chối: No, thank you. / (No,) I’m sorry, I can’t. / I would love/’d love to, but… / etc.

Chú ý: Để đảm bảo tính lịch sự thì cả trong ngữ cảnh không trang trọng (bạn bè, gia đình,…) thì khi mời hoặc đề nghị, ta vẫn dùng “would like”. Và khi đáp lại thì ta nên nói lời cám ơn và nếu từ chối thì nên nêu lí do nếu được.

E.g: Would you like another slice of pizza? (Bạn có muốn ăn một miếng pizza nữa không?)

Yes, I would love/’d love to. Thank you. (Vâng, tôi muốn. Cám ơn bạn.)

OR No, thank you. I’m full. (Không, cám ơn bạn. Tôi no rồi.)

3. Bài tập ứng dụng

A. Choose the best answer for each sentence below

(1) Would you like something _____?

A. to drink B. eat C. to drinking D. eating

(2) I _____ a cup of tea, please.

A. like B. want C. would like D. would

(3) Marie would like _____ for lunch.

A. little rice B. some apple C. a egg D. a sandwich

(4) Would you like to go out? – _____.

A. No, please B. Thank you. C. Yes, I’d love to D. No, I don’t

(5) My parents would like me ____ harder.

A. to study B. studying C. studied D. to studying

(6) Which movie would you like to watch, Titanic or Death on the Nile? – _____. 

A. I’d love to B. No, please C. Yes, please D. I’d like the second one

B. Make sentences with the following situations, using “would like” structure

 1. You go to the restaurant for breakfast. You want to eat an omelet and a glass of milk.
 • __________________________________________________.
 1. You want to invite your friend to go to the theatre with you this evening.
 • __________________________________________________?
 1. You have to decline your friend’s invitation to the movie because you still have lots of work.
 • __________________________________________________.
 1. You want to offer Mr. Black – your boss, a cup of coffee.
 • __________________________________________________?

C. Fill in the gaps with “do/does” or “would like”

 1. _____  you like to go to the cinema with us?
 2. _____  she like going out on Sunday?
 3. Mr. Poirot, _____  you like to add more sugar into your tea?
 4. Where _____  you like to go on our date?
 5. _____  he like living in Paris?
 6. _____  you like your current job?

Đáp án:

A. (1) A. to drink      (2) C. would like      (3) D. a sandwich

(4) C. Yes, I’d love to      (5) A. to study      (6) D. I’d like the second one

B. (1) I would like an omelet and a glass of milk, please.

(2) Would you like to go to the theatre with me this evening?       

(3) I’d love to, but I still have a lot of/lots of work to do.

(4) Mr. Black, would you like a cup of coffee?

C. (1) Would      (2) Does      (3) would      (4) would      (5) Does      (6) Do

Qua phần tổng hợp thông tin kiến thức cũng như các bài tập củng cố, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn và sẽ ứng dụng thành thạo hơn cấu trúc would like trong giao tiếp hằng ngày lẫn trong các bài viết bằng tiếng Anh. Hãy thường xuyên luyện tập và đón chờ những bài viết học thuật tiếp theo của chúng mình nhé, chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:

Viết một bình luận