Discuss đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách sử dụng chuẩn nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong mọi chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn cần sự chia sẻ và trao đổi giữa mọi người với nhau. Vì thế chúng ta thường quen với việc thảo luận nhóm, và trong tiếng Anh nó được gọi là “Discuss”. Vậy bạn có biết Discuss đi với giới từ gì không? Bài viết này Bhiu sẽ chia sẻ đến bạn một cách chi tiết cách dùng cũng như cấu trúc của Discuss nhé!

Discuss đi với giới từ gì
Discuss đi với giới từ gì

Discuss nghĩa là gì? 

Discuss có nghĩa là thảo luận, bàn luận, trao đổi, thương thảo với một người hoặc một nhóm người về một vấn đề, sự việc nào đó. Trong cuộc trò chuyện đó bạn sẽ đưa ra những quan điểm, ý kiến của chính bạn dựa trên nhiều góc độ khác nhau.

Phiên âm: /dɪˈskʌs/

Discuss là một Verb

Trong tiếng Anh, Discuss được định nghĩa như sau:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 1.  To talk about something with somebody, especially in order to decide something.

Ý nghĩa: để nói về một cái gì đó với ai đó, đặc biệt là để quyết định một cái gì đó.

Example:

Eve and Emma met to discuss the possibility of working together.

Eve và Emma gặp nhau để thảo luận về khả năng làm việc cùng nhau.

We need to discuss when we should go to Spain. 

Chúng ta cần thảo luận khi nào chúng ta nên đi đến Tây Ban Nha. 

 1. To write or talk about something in detail, showing the different ideas and opinions about it.

Ý nghĩa: để viết hoặc nói về một cái gì đó một cách chi tiết, cho thấy những ý tưởng và quan điểm khác nhau về nó.

Example:

This topic will be discussed at greater length in the next meeting.

Chủ đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong cuộc họp tiếp theo.

The article discusses how teachers can use technology in our classrooms.

Bài báo thảo luận về cách giáo viên có thể sử dụng công nghệ trong lớp học của chúng tôi.

Discuss nghĩa là gì
Discuss nghĩa là gì

Discuss đi với giới từ gì?

Discuss with

Marrie wouldn’t accept the job without discussing it with her family first.

Marrie sẽ không nhận công việc mà không thảo luận trước với gia đình cô ấy.

Diana wants to discuss this matter with Tommy later.

Diana muốn thảo luận vấn đề này với Tommy sau.

Discuss about 

Trong tiếng Anh một lỗi sai mà rất nhiều bạn mắc phải khi dùng từ “discuss” đó là thường dùng nó kèm với giới từ “about”.

Example:

My team discussed about the issue.

Nhóm của tôi đã thảo luận về vấn đề này. 

Câu trên sai ở giới từ “about”.

Theo Oxford Dictionary, cụm từ “to discuss” có nghĩa là “to talk about something with somebody, especially in order to decide something”. Vì vậy, “to discuss = to talk about”. Nếu bạn sử dụng “discuss about” thì nó sẽ tương tự như là “ talk about about”⇒ Sai. Nên ví dụ ở trên chúng ta sẽ sửa thành như sau: 

⇒ My team discussed the issue.

Các bạn nên lưu ý một số ý sau nhé.

Discuss = talk about. Ta có một số cách dùng cho từ “discuss” như sau:

 • To discuss something with somebody: Để thảo luận điều gì đó với ai đó 

Example:

Has Evelyn discussed the problem with anyone?

Evelyn đã thảo luận vấn đề này với ai chưa?

 • To discuss something: Để thảo luận về một cái gì đó.

Example: 

 1. Kate’s not prepared to discuss this on the phone. 

Kate không chuẩn bị để thảo luận qua điện thoại. 

 1. William and Catherine met to discuss the possibility of working together.

William và Catherine đã gặp nhau để thảo luận về khả năng làm việc cùng nhau.

 • To discuss when, what, etc…:  Để thảo luận khi nào, cái gì,…

Example: 

My team needs to discuss when we should go.

Đội của tôi cần phải thảo luận khi nào chúng ta nên đi.

 • To discuss (somebody/something) doing something: Để thảo luận (ai đó/cái gì đó) làm điều gì đó.

Example: 

Danny’s spouse briefly discussed buying a big house

Vợ chồng của Danny thảo luận ngắn gọn về việc mua một ngôi nhà lớn. 

Tuy nhiên, danh từ của “discuss” là” discussion” thì lại có thể sử dụng với giới từ”about” nhé:

Example: 

My family had a long discussion about the plans for next year. 

Gia đình của tôi đã có một cuộc thảo luận dài về các kế hoạch cho năm tới.

Giống với “discuss”, các động từ như “mention”, ” introduce” cũng sẽ không đi kèm với giới từ “about”. 

Xem thêm các bài viết đang được quan tâm:

Annoyed đi với giới từ gì

Inform đi với giới từ gì

Benefit đi với giới từ gì

Cấu trúc Discuss

Một số cấu trúc của Discuss mà ta thường thấy:

(be) Discuss + O 

Example: 

Discuss college opportunities.

Thảo luận về cơ hội vào đại học. 

Danh từ của discuss là discussion, và ta có cấu trúc với discussion như sau: 

Discussion + with somebody (about somebody/something)

Example: 

The company had been in discussion with companies in France and the United Kingdom.

Công ty đã thảo luận với các công ty ở Pháp và Anh. 

Cách dùng Discuss

Khi muốn thảo luận về một vấn đề gì đó, về ai đó chúng ta thường sẽ nói là “I discuss about something….”Tuy nhiên đó là một cách sử dụng hoàn toàn sai lầm. Động từ Discuss nguyên bản có nghĩa là “ to talk about”. Vì thế khi sử dụng discuss, ta sẽ sử dụng trực tiếp với các danh từ hoặc cụm danh từ nối liền phía sau, không bỏ thêm tính từ “about” vào để tránh ngữ nghĩa trùng lặp và sai ngữ pháp. 

Example:

The WTO debated and discussed terrorism, war, and politics.

WTO đã tranh luận và thảo luận về chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và chính trị. 

 • Tuy nhiên, nếu như ta dùng danh từ của nó là Discussion thì theo sau có thể sử dụng giới từ “about” được.

Example: 

A lively discussion followed about whether he should be allowed to join the club.

Một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra sau đó về việc liệu anh ấy có nên được phép tham gia câu lạc bộ hay không.

Cách phân biệt giữa Discuss và Debate

Mọi người chắc có lẽ đã bàn tán và tranh cãi rất lâu rồi. Các cuộc bàn luận thường biến thành tranh luận. Các cuộc tranh luận có thể diễn ra khá căng thẳng nếu cuộc thảo luận chỉ là sự trao đổi thông tin, với những cuộc thảo luận bình thường về ý tưởng và chia sẻ dựa trên những kiến ​​thức và ý kiến cá nhân.

Cuộc tranh luận không chỉ phải dựa vào ý kiến của bản thân mỗi người, mà còn phải dựa trên nhận thức khách quan của người khác và của cả xã hội. Khi tranh luận, chúng ta có xu hướng bảo vệ quan điểm, chính kiến của mình và bổ sung hoặc xác nhận chúng một cách khách quan hơn. Các cuộc tranh luận sẽ không cởi mở như thảo luận và nó thiên về giành chiến thắng nhiều hơn, vì thế Discuss và Debate có sự khác biệt.

Cách phân biệt giữa Discuss và Debate
Cách phân biệt giữa Discuss và Debate

Example: 

Two teams of students are debating young people’s sexuality.

Hai nhóm học sinh đang tranh luận về quan niệm tình dục giới trẻ. 

Một số cụm từ thông dụng

 • Discussion + about : Nói về một cuộc thảo luận, bàn luận thông thường.
 • Discussion + on/of : Dùng với ý nghĩa trang trọng hơn ví dụ như một bài nghiên cứu hay vấn đề trịnh trọng.

Bài viết trên đây là về chủ đề Discuss đi với giới từ gì? Cấu trúc và cách sử dụng chuẩn xác nhất. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên ghé thăm chuyên mục Grammar của Bhiu để có thêm kiến thức ngữ pháp mỗi ngày nhé!

Viết một bình luận