Cách dùng ever và never trong hiện tại hoàn thành

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ tổng hợp các kiến thức về cách dùng ever và never trong hiện tại hoàn thành. Chúng ta vẫn thường thấy ever dùng trong câu hỏi và câu phủ định còn never thường xuất hiện trong câu khẳng định với nghĩa là “not ever”. Vị trí của ever và never đều đứng ở trước động từ chính nhưng lại đứng sau trợ động từ.

Cách dùng ever và cách dùng never trong hiện tại hoàn thành

Cách dùng ever và never trong hiện tại hoàn thành

1. Cách dùng EVER

Ever mang nghĩa là “at any time”, vào bất cứ thời điểm nào, đã từng. Ever sẽ được dùng trong:

Câu hỏi

Ví dụ:

 • Has he ever met Linna?

Câu hỏi phủ định

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • Haven’t they ever been to Europe?
 • Haven’t you ever eaten Vietnamese food?

Câu khẳng định nhưng trong mẫu câu: nothing… ever, nobody… ever, hardly… ever

Ví dụ:

 • Nobody has ever told that to me before.
 • I have hardly ever eaten Vietnamese food.

Ever cũng xuất hiện trong cấu trúc The first time…

Ví dụ:

 • This is the first time I’ve ever been to Vietnam.

Cách dùng ever, cách dùng never

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. Cách dùng NEVER

Never mang nghĩa là “at no time before now”, chưa bao giờ trước đây, chưa từng.

Ví dụ:

 • He has never been a friend of ours.

Lưu ý: Bạn không được dùng never + not cùng lúc

Ví dụ:

 • I haven’t never been to Vietnam. (cách dùng sai)
 • I have never been to Vietnam.
 • Never had they seen so many strangers in their village all at the same time.
 • Not ever had they seen so many strangers … (cách dùng sai)

3. Bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu với ‘ever’

 1. (ride / horse?) … 
 2. (be /’ Vietnam?) Have ……………………………………………………………………………………..
 3. (play / tennis) …. ……………………………………………………………….. ……. .. …………….
 4. (meet / famous person?) ………………………………………………………………………………….
 5. (most interesting place / visit?) What’s………………………………………………………………….
 6. You/ ever/ been/ Vietnam?

BT2: Điền vào chỗ trống: 

I have … been to Spanish.

Has there …been a war in the United States?

I have …been to Thailand.

He has …traveled by bus.

Have you …met her?

I have … visited New York.

It’s the first time (that) I’ve …eaten snails. 

My last birthday was the worst day I’ve …had. 

Have you … met Linh? Yes, but I’ve … met her husband. 

I have … read such a good novel before.

She is the most pretty girl I have … met.

This is the first time I have … eaten this kind of food

Have you … been to England?

Nothing like this has … happened to us.

I have… been to Vietnam.

Đáp án

Bài tập 1:

Have you ever ridden a horse?

Have you ever played tennis?

Have you ever met a famous person?

What’s the most interesting place you’ve ever visited? / … you have ever visited?

Have you ever been to Vietnam?

BT2: Điền vào chỗ trống

I have never been to Spanish.

Has there ever been a war in the United States?

I have never been to Thailand.

He has never traveled by bus.

Have you ever met her?

I have never visited New York.

It’s the first time (that) I’ve ever eaten snails. 

My last birthday was the worst day I’ve ever had.

Have you ever met Linh? Yes, but I’ve never met her husband. 

Have you ever travelled to Mexico?

I have never read such a good novel before.

She is the most pretty girl I have ever met.

This is the first time I have ever eaten this kind of food

Have you ever been to England?

Nothing like this has ever happened to us.

Have you ever been to Vietnam?

Trên đây là bài viết cung cấp đến cho các bạn những kiến thức về Cách dùng ever và cách dùng never trong hiện tại hoàn thành. Mong rằng bạn sẽ nắm vững được kiến thức này và nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận