Câu nghi vấn của Thì hiện tại hoàn thành – Lý thuyết, bài tập có đáp án

Back to school IELTS Vietop

Thì Hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì quan trọng của tiếng Anh. Ở mỗi thì sẽ có những cấu trúc khác nhau. Vậy bài viết này Bhiu.edu.vn sẽ tìm hiểu cùng bạn nội dung về câu nghi vấn của Thì Hiện tại hoàn thành để giúp bạn hiểu sâu hơn về điểm ngữ pháp này nhé!

Câu nghi vấn của Thì hiện tại hoàn thành

Giới thiệu

Hiện tại hoàn thành [present perfect] được sử dụng để mô tả các hành động đã hoàn thành đã xảy ra trong quá khứ, có liên quan đến hiện tại và vẫn còn ảnh hưởng đến nó. Khi được diễn đạt trong câu nghi vấn [interrogative], động từ được sử dụng để hỏi một câu hỏi.

Cấu trúc câu nghi vấn của Thì Hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu nghi vấn của Thì Hiện tại hoàn thành

Have + subject + past participle + …?

 • Have/ has: nếu ngôi thứ ba số ít thay thế have bằng has;
 • Dạng quá khứ phân từ của động từ có quy tắc [Regular past participles]được hình thành bằng cách thêm d hoặc ed vào dạng động từ cơ gốc;
 • Phải ghi nhớ dạng phân từ quá khứ của động từ bất quy tắc [Irregular past participles] phải học thuộc lòng.
HaveSubjectPast ParticipleQuestionMark
HaveI/ youworked…?
Hashe/ she/ itworked…?
Havewe/ you/ theyworked…?

Ví dụ

Các tình huống trong quá khứ với kết quả hiện tại

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Have I been lucky?
 • Has she been born?
 • Have they had the same experience?

Hành động hoàn thành đề cập đến kinh nghiệm sống cho đến nay.

 • Have I talked to him five times?
 • Has he visited this castle?
 • Have they traveled without their phone?

Áp dụng Thì Hiện tại hoàn thành ở thể nghi vấn

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành [present perfect], ở dạng nghi vấn của nó [interrogative] để đặt câu hỏi về:  

 1. Tình huống trong quá khứ với kết quả hiện tại; 
 2. Hành động hoàn thành đề cập đến kinh nghiệm sống cho đến nay. 

Tóm tắt 

Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, ở dạng nghi vấn, để hỏi về những hành động hoàn thành đã xảy ra trong quá khứ, có liên quan đến hiện tại và vẫn còn ảnh hưởng đến nó. 

Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành ở dạng nghi vấn của nó, chúng ta bắt đầu bằng have theo sau là chủ ngữ và một phân từ quá khứ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi). Ở ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng has. 

LƯU Ý: Quá khứ phân từ [past participle] thường được sử dụng để tạo thành các thì hoàn hảo, và nó diễn tả các hành động trong quá khứ hoặc đã hoàn thành. Nó được hình thành bằng cách thêm d hoặc ed vào dạng cơ sở của động từ thường, trong khi động từ bất quy tắc có các dạng cố định khác nhau cần phải ghi nhớ. 

Ví dụ:

Has he worked on an important project this morning?” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành vì các hành động trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại (ví dụ, the streets are still wet).

♦ “Did he work on an important project yesterday?” = Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn vì hành động trong quá khứ đã qua và ở đó bạn không cần nhấn mạnh tác dụng của nó đối với hiện tại.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập

Viết lại câu dạng nghi vấn ở Thì Hiện tại hoàn thành

 1. They/ pay/ money/ for/ your mother
 2. You/ ever/ be/ to/ Los Angeles
 3. You/ be/ travel/ to/ Japan
 4. She/ arrive/ in/ Paris/ yet
 5.  She/ not/ prepare/ for/ dinner
 6. He/ not/ eat/ this/ kind of food
 7. He/ come back/ to/ his hometown
 8. You/ ever/ travel/ to/ Vietnam
 9. You/ started/ the assignment
 10. You/ run/ in/ a marathon
 11. She/ ever/ speak/ to/ a famous person
 12. He/read/ the book/ yet
 13. You/ ever/ met/ her
 14. The rain/ stop
 15. You/ seen/ that/ movie/ one time
 16. You/ ever/ go/ ice skating
 17. Anna/ present/ her ideas/ to/ the CEO/ yet
 18. They/ play/ a game
 19. He/ finish/ all/ his tasks
 20. You/ see/ “Maleficent”

Đáp án

 1. Have they paid money for your mother?
 2. Have you ever been to Los Angeles?
 3. Have you traveled to Japan?
 4. Has she arrived in Paris yet?
 5. Hasn’t she prepared for dinner?
 6. Hasn’t he eaten this kind of food?
 7. Has he come back to his hometown?
 8. Have you ever traveled to Vietnam?
 9. Has he started the assignment?
 10. Have you run in a marathon?
 11. Has she ever spoken to a famous person?
 12. Has he read the book yet?
 13. Have you ever met her?
 14. Has the rain stopped?
 15. Have you seen that movie one time?
 16. Have you ever gone ice skating?
 17. Has Anna presented her ideas to the CEO yet?
 18. Have they played a game?
 19. Has he finished all his tasks?
 20. Have you seen “Maleficent”?

Bài viết trên là điểm ngữ pháp về câu nghi vấn của Thì Hiện tại hoàn thành mà Bhiu muốn chia sẻ với bạn. Bhiu mong rằng nguồn tài liệu này sẽ giúp cho quá trình ôn tập tiếng Anh của bạn. Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận