Bộ bài tập phát âm lớp 9 kèm đáp án chi tiết

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị tốt kiến thức môn tiếng Anh cho kì thi tuyển sinh lớp 10 khắc nghiệt sắp tới, Bhiu.edu.vn đã tổng hợp và đăng tải các dạng bài tập phát âm lớp 9 và kèm đáp án chi tiết. Các bạn hãy theo dõi bài viết và cùng Bhiu ôn tập nhé!

Một số lưu ý trong bài tập phát âm lớp 9

Có 3 cách phát âm đuôi ed:

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ kết thúc bằng âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/ và /k/.
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/.
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ khi thuộc các trường hợp còn lại.

Một vài trường hợp đặc biệt, không theo các quy tắc trên

Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
beloved/bɪˈlʌvɪd/thương yêu
sacred/ˈseɪkrɪd/linh thiêng
blessed/ˈblesɪd/hạnh phúc
aged/eɪdʒd/cao tuổi
used/juːz/sử dụng
crabbed/ˈkræbɪd/gắt gỏng
dogged/ˈdɒɡɪd/bướng bỉnh
rugged/ˈrʌɡɪd/gồ ghề
wretched/ˈretʃɪd/nghèo khổ
wicked/ˈwɪkɪd/hung dữ
ragged /ˈræɡɪd/rách rưới
learned/ˈlɜːrnɪd/học vấn
crooked/ˈkrʊkɪd/quanh co
naked/ˈneɪkɪd/khỏa thân
cursed/kɜːst/nguyền rủa

Example: Chọn từ gạch dưới có phiên âm khác với các từ còn lại.

 A. naked                 B. sacred                C. needed              D. walked

Đáp án: D

Một số lưu ý trong bài tập phát âm lớp 9
Một số lưu ý trong bài tập phát âm lớp 9

Các quy tắc và cách phát âm s, es, ‘s trong tiếng Anh 

 • Quy tắc số 1. Phát âm là /iz/ khi tận dùng từ là âm /s, ss, z, o, ge, ce, ch và sh/
 • Quy tắc số 2: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ là âm /p, f, k và t/
 • Quy tắc số 3: Phát âm là /z/ với các từ còn lại.

Example:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Chữ Tax (Thuế) kết thúc bằng x, nhưng có phiên âm cuối là /s/.

70 câu bài tập phát âm lớp 9 

Bài 1: Hãy chọn từ có âm tiết được gạch chân bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. ache                   B. chaos                 C. charity                  D. archaeology
 1. A. rose                    B. house                C. mouse                   D. practice
 1. A. rear                     B. dear                    C. bear                     D. fear
 1. A. problem              B. popular               C. convenient           D. rod
 1. A. guide                  B. driven                  C. twice                    D. shine
 1. A. hear                    B. clear                    C. pear                     D. fear
 1. A. chair                   B. cheap                 C. chorus                  D. child
 1. A. latitude               B. saturate               C. fathom                  D. famous
 1. A. cash                   B. fact                      C. wash                     D. stamp
 1. A. punctual            B. rubbish                 C. thunder                 D. furious

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. C
 4. C
 5. B
 6. C
 7. C
 8. D
 9. C
 10. D
Bài tập phát âm lớp 9
Bài tập phát âm lớp 9

Bài 2: Hãy chọn từ có âm tiết được in đậm bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. mouse              B. could               C. would                  D. put
 1. A. houses                B. faces               C. horses              D. places
 1. A. reliable                B. liquid               C. revival               D. final
 1. A. measure              B. pleasure         C. treasure             D. ensure
 1. A. beard                   B. word               C. heard                 D. third
 1. A. ghost                   B. hostage           C. lost                    D. frosty
 1. A. chorus                 B. cherish            C. chaos                D. scholar
 1. A. pudding               B. put                   C. pull                    D. puncture
 1. A. three                    B. thanks             C. think                  D. farther
 1. A. sovereign             B. fountain           C. determine          D. routine

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. D
 5. A
 6. A
 7. B
 8. D
 9. D

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập phát âm lớp 6

Bài tập phát âm lớp 7

Bài tập phát âm lớp 8 

Bài 3: Hãy chọn từ có âm tiết được gạch chân bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. seize           B. neigh        C. beige         D. reign
 1. A. shortage     B. collage      C carriage      D. manage
 1. A. comb          B. plumb        C. climb         D. disturb
 1. A. host            B. cost           C. post           D. most
 1. A. dead           B. bead         C. thread        D. bread
 1. A. danger        B. eager        C. dagger       D. lager
 1. A. honour        B. honest      C. honey          D. heir
 1. A. germ           B. gesture     C. gene            D. gear
 1. A. soul            B. mould        C. foul              D. shoulder
 1. A. garlic          B. garden      C. garage        D. garbage

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. D
 4. B
 5. B
 6. A
 7. C
 8. D
 9. C
 10. C

Bài 4: Hãy chọn từ có âm tiết được gạch chân bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. slogan                B. motor                   C. total                     D. proper
 1. A. Valentine            B. imagine               C. discipline             D. magazine
 1. A. allow                   B. doubt                  C. bought                 D. scout
 1. A. here                    B. mere                   C. there                    D. herein
 1. A. corn                    B. cup                     C. can                       D. cede
 1. A. thank                  B. thanks                C. thin                       D. father
 1. A. dealt                   B. dreamt               C. heal                       D. jealous
 1. A. examine             B. famine                C. determine             D. miner
 1. A. sugar                  B. cassette             C. fashion                 D. passion
 1. A. disease              B. display               C. increase                D. discount

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. C
 4. C
 5. D
 6. D
 7. C
 8. D
 9. B
 10. A

Bài 5: Hãy chọn từ có âm tiết được in đậm bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. few              B. sew             C. knew              D. new
 1. A. suit              B. seven         C. sugar              D. sun
 1. A. chooses      B. houses       C. rises               D. horses
 1. A. great            B. bread         C. break              D. steak
 1. A. butter           B. put             C. sugar             D. push
 1. A. would           B. about        C. round             D. out
 1. A. enough        B. cough       C. though            D. rough
 1. A. accurate      B. accept       C. accident         D. success
 1. A. weight          B. height       C. eight               D. vein
 1. A. too               B. food         C. soon               D. good

Đáp án: 

 1. B
 2. C
 3. D
 4. B
 5. A
 6. A
 7. C
 8. A
 9. B
 10. D

Bài 6: Hãy chọn từ có âm tiết được gạch chân bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. this           B. thick            C. maths              D. thin
 1. A. bought      B. nought        C. plough             D. thought
 1. A. waited       B. mended      C. naked              D. faced
 1. A. given         B. risen           C. ridden              D. whiten
 1. A. earning      B. learning      C. searching        D. clearing
 1. A. cough        B. tough          C. rough               D. enough
 1. A. candy         B.sandy          C. many               D. handy
 1. A. gas             B. gain            C. germ               D. goods
 1. A. spear          B. gear           C. fear                  D. pear
 1. A. accident      B. jazz           C. stamps             D. watch

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. D
 4. D
 5. D
 6. A
 7. C
 8. C
 9. D
 10. D

Bài 7: Hãy chọn từ có âm tiết được gạch chân bên dưới có phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. bread         B. well           C. death          D. lied
 1. A. wood         B. put            C. cut               D. look
 1. A. arm            B. tall            C. caught         D. walk
 1. A. mean         B. said          C. friend           D. bread
 1. A. much         B. stuff          C. could           D. none
 1. A. wrong        B. coat          C. lock             D. watch
 1. A. gave          B. have         C. same          D. cake
 1. A. boat           B. wrote        C. know          D. top
 1. A. tie              B. weight       C. height        D. buy
 1. A. suit            B. two            C. owe           D. roof

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. A
 4. A
 5. C
 6. B
 7. B
 8. D
 9. B
 10. C

Download ngay bộ bài tập phát âm lớp 9 PDF kèm đáp án

>>> Tải ngay: Tại đây

Bài viết trên là về Bộ bài tập phát âm lớp 9 kèm đáp án chi tiết. Bhiu hy vọng qua bài viết trên bạn có thể chọn được cho mình quyển sách ôn thi phù hợp. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Speaking của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé! Chúc bạn học tốt tiếng Anh!

Viết một bình luận