Tổng hợp các bài tập phát âm lớp 7 có đáp án

Lì xì Tết Tại Vietop

Không chỉ các bài tập về ngữ pháp, phát âm cũng là một phần bài tập rất là quen thuộc với những bạn học sinh lớp 7. Để có thể đạt được điểm tối đa phần này, các bạn cần luyện tập thật nhiều để nhớ từ vựng. Hãy cùng Bhiu luyện tập bài tập phát âm lớp 7 nhé!

Bài tập phát âm lớp 7
Bài tập phát âm lớp 7

Ôn các bài tập phát âm lớp 7

Bài 1: Look for the word with a different sound in the highlighted area.

 1. A. cotton     B. bottle       C. cold        D. common
 2. A. dear        B. hear        C. bear        D. clear
 3. A. bury        B. curtain    C. burn        D. turn
 4. A. folk         B. work       C. pork        D. corn
 5. A. shout      B. sugar      C. share      D. surgery
 6. A. purity      B. burning   C. cure        D. durable
 7. A. see          B seen         C. sportsman  D. sure
 8. A. pull          B. sugar      C. plural      D. study
 9.  A. course    B. court       C. courage  D. cough
 10. A. bark        B. share       C. dare        D. bare

Đáp án: 1C; 2C; 3A; 4B; 5D; 6B; 7D; 8D; 9C; 10A

Bài 2: Look for the word with a different sound in the highlighted area.

 1. A. physical  B. mythology   C. rhythmic D. psychology
 2. A. bury        B. friendly    C. pretty      D. pleasant
 3. A. chorus    B. cherish    C. chaos     D. scholarship
 4. A. creature  B. decent     C. league     D. menace
 5. A. danger    B. angel       C. anger      D. magic
 6. A. bead        B. read        C. dead       D. recede
 7. A. nature     B. change    C. gravity    D. basis
 8. A. discipline B. vision      C. cylinder   D. muscle
 9. A. office      B. promise  C. service    D. expertise
 10. A. suitable   B. biscuit     C. guilty      D. building
 11. A. patient     B. crescent  C. ancient    D. machine

Đáp án: 1D; 2C; 3B; 4D; 5C; 6C; 7C; 8B; 9D; 10A

Bài 3: Look for the word with a different sound in the highlighted area.

 1. A. faithful B. failure C. fairly D. fainted
 2. A. course B. court C. pour D. courage
 3. A. worked B. stopped C. forced D. wanted
 4. A. new B. sew C. few D. nephew
 5. A. sun B. sure C. success D. sort
 6. A. hear B. clear C. bear D. ear
 7. A. heat B. great C. beat D. cheat
 8. A. blood B. pool C. food D. tool
 9. A. university B. unique C. unit D. undo
 10. A. mouse B. could C. would D. put

Đáp án: 1C; 2D; 3D; 4B; 5B; 6C; 7B; 8A; 9D; 10A

Bài 4: Look for the word with a different sound in the highlighted area.

1. A. food B. look C. took D. good

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. A. luggage B. fragile C. general D. bargain

3. A. nourish B. flourish C. courageous D. southern

4. A. naked B. sacred C. needed D. walked

5. A. walk B. wash C. on D. not

6. A. eight B. freight C. height D. weight

7. A. curriculum B. coincide C. currency D. conception

8. A. divisible B. design C. disease D. excursion

9. A. rather B. sacrifice C. hard D. father

10. A. hair B. stairs C. heir D. aisle

Đáp án: 1C; 2D; 3D; 4B; 5D; 6A; 7D; 8C; 9D; 10A 

Xem thêm bài viêt liên quan: Bài tập phát âm lớp 6

Bài 5: Look for the word with a different sound in the highlighted area

 1. A. park B. farm C. warm D. marmalade
 2. A. nature B. pure C. picture D. culture
 3. A. faithful B. failure C. fairly D. painted
 4. A. country B. cover C. economical D. ceiling
 5. A. new B. sew C. few D. nephew
 6. A. with B. library C. willing D. if
 7. A. hair B. stairs C. heir D. aisle
 8. A. evening B. key C. envelope D. secret
 9. A. light B. fine C. knife D. principle
 10. A. farm B. card C. bare D. marvelous
 11. A. both B. bottle C. Scotland D. cotton

Đáp án: 1A; 2A; 3B; 4B; 5C; 6D; 7A; 8C; 9A; 10C; 11C

Tải bài tập phát âm lớp 7 đầy đủ bản PDF miễn phí

>>>Tải ngay: Tại đây

Trên đây là các bài tập phát âm lớp 7 có kèm theo đáp án. Sau bài tập, nếu các bạn cần học mở rộng thêm vốn từ thì có thể tham khảo thêm các sách học từ vựng. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Speaking của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé! Bhiu chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận