Tổng hợp bài tập phát âm lớp 8 kèm đáp án chi tiết

Back to school IELTS Vietop

Bài tập phát âm là một dạng bài tập luôn xuất hiện ở hầu hết các các kỳ thi tiếng Anh. Đây là một trong các dạng bài tập dễ lấy điểm nhất vì thế việc cố gắng lấy trọn điểm phần này là vô cũng cần thiết. Nhằm giúp các bạn khối 8 có thể tự tin giải quyết dạng bài tập này, Bhiu mời bạn cùng tham khảo bài viết Tổng hợp bài tập phát âm lớp 8 có đáp án chi tiết! 

Bài tập phát âm lớp 8
Bài tập phát âm lớp 8

Bài tập phát âm lớp 8 

Bài 1: Chọn (A, B, C hoặc D) được phát âm khác với những từ còn lại.

 1.  A. populated B. loaded C. harvested D. lived
 1.  A. around B. delicious C. house D. ground
 1.  A. fields B. flowers C. lemons D. parks
 1.  A. leisure B. eight C. celebrate D. penalty
 1.  A. beds B. dogs C. porters D. books
 1.  A. homework B. mother C. open D. judo
 1.  A. fun             B. sun             C. surf             D. cut
 1.  A. grocery B. month C. comfort D. money
 1.  A. sound B. touch C. down D. account
 1.  A. laughed B. washed C. danced D. played

Đáp án: 

 1. D
 2. B
 3. D
 4. B
 5. D
 6. B
 7. C
 8. D
 9. B
 10. D

Bài 2: Chọn (A, B, C hoặc D) được phát âm khác với những từ còn lại.

 1. A. ghost                      B. hostage                 C. lost                        D. frosty
 1. A. three                      B. thanks                    C. think                      D. farther
 1. A. university                B. unique                    C. unit                        D. undo
 1. A. divisible                  B. design                     C. disease                 D. decision
 1. A. measure                 B. pleasure                 C. treasure                 D. ensure
 1. A. mouse                    B. could                      C. would                     D. put
 1. A.superstructure         B. apartheid                C. virtually                  D. statute
 1. A. chorus                    B. cherish                   C. chaos                     D. scholar
 1. A. sovereign               B. fountain                  C. determine               D. routine
 1. A. beard                      B. word                       C. heard                     D. third

Đáp án:

 1. A  
 2. D  
 3. D  
 4. D
 5. D
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. A

Bài 3: Chọn (A, B, C hoặc D) được phát âm khác với những từ còn lại.

 1.  A. danger       B.  angel             C. anger          D. magic
 1.  A. office          B. promise         C. service       D. expertise
 1.  A. suitable      B. biscuit            C. guilty          D. building
 1.  A. physical      B. mythology     C. rhythmic     D. psychology
 1.  A. creature      B. decent          C. league        D. menace
 1.  A. nature         B. change         C. gravity        D. basis
 1.  A. discipline    B. vision            C. cylinder      D. muscle
 1.  A. bury            B. friendly          C. pretty         D. pleasant
 1.  A. chorus        B. cherish          C. chaos         D. scholarship
 1.  A. patient        B. crescent        C. ancient       D. machine

Đáp án: 

 1. C
 2. D
 3. A
 4. D
 5. D
 6. C
 7. B
 8. C
 9. B
 10. B

Xem thêm bài viết liên quan:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập phát âm lớp 6

Bài tập phát âm lớp 7

Bài 4: Chọn (A, B, C hoặc D) được phát âm khác với những từ còn lại.

 1. A. plumber       B. doubt            C. debt               D. herbage
 1. A. foot               B. pool             C. moon             D. food
 1. A. birth              B. their            C. myth               D. fifth
 1. A. heat              B. great           C. beat                D. beak
 1. A. companion    B. company    C. comparison     D. compartment
 1. A. naked            B. wicked        C. beloved          D. confused
 1. A. pleasure        B. sound         C. same              D. best
 1. A. trays              B. says           C. bays                D. days
 1. A. clothes           B. gone          C. drove               D. ghost
 1. A. hear               B. clear           C. swear              D. ear

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. B
 4. B
 5. B
 6. D
 7. A
 8. B
 9. B
 10. C

Bài 5: Chọn (A, B, C hoặc D) được phát âm khác với những từ còn lại.

 1. A. walks        B. begins             C. helps               D. cuts
 1. A. cats           B. tapes              C. lives                D. cooks
 1. A. ground       B. should           C. about              D. amount
 1. A. practising   B. amusing        C. advertising     D. arising
 1. A. geology     B. psychology    C. classify           D. photography
 1. A. idiom         B. ideal               C. item               D. identical
 1. A. sung          B. supper            C. supply           D. nun
 1. A. feather       B. leather            C. feature          D. measure
 1. A. mule          B. mug                C. mud               D. multiply
 1. A. blow          B. show               C. hole               D. cow

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. B
 4. A
 5. C
 6. A
 7. C
 8. C
 9. A
 10. D

Tải bài tập phát âm lớp 8 miễn phí kèm đáp án PDF

>>> Tải ngay: Tại đây

Bài viết trên là về Tổng hợp bài tập phát âm lớp 8 kèm đáp án chi tiết. Bhiu hy vọng qua bài viết trên bạn có thể chọn được cho mình quyển sách ôn thi phù hợp. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Speaking của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé! Chúc bạn học tốt tiếng anh!

Viết một bình luận