Bộ bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 PDF có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu hỏi đuôi được sử dụng rất phổ biến trong các cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm vững cách sử dụng chính xác về chủ điểm ngữ pháp này. Trong bài viết sau đây, Bhiu.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn tổng hợp bộ bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 kèm đáp án chi tiết. Nào hãy cùng ôn tập với Bhiu ngay nhé. 

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7
Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7

Lý thuyết câu hỏi đuôi

 1. Câu hỏi đuôi gồm có hai phần: chủ ngữ (bắt buộc phải là đại từ nhân xưng) và trợ động từ hay động từ đặc biệt.
 2. Nếu câu ở thể khẳng định thì câu hỏi đuôi ở thể phủ định và ngược lại.
 3. Nếu câu hỏi đuôi ở thể phủ định thì phải dùng hình thức rút gọn (contractive form).

Example:

StatementQuestion-Tags
She is a doctorIsn’t she?
Steve didn’t come to the meeting yesterdayDid he?
They will get married next monthWon’t they?
Evelyn hasn’t left.Has she?

Một số dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi

 • TH1: Câu hỏi đuôi của I am

Ex: I am a promising actor, aren’t I? (Tôi là một diễn viên đầy triển vọng, phải không?)

 • TH2: Câu hỏi đuôi với câu mệnh lệnh và câu yêu cầu

Câu hỏi đuôi thường được sử dụng sau câu mệnh lệnh/yêu cầu để tăng mức độ thân thiện và lịch sự trong câu. Trong trường hợp này, câu hỏi đuôi được dùng với các trợ động từ là will, can, would và could.

Ex:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

You attended Evelyn’s wedding, would you? (Bạn có tham dự lễ cưới của Evelyn, phải không?)

Do not disturb me anymore, will you? (Đừng làm phiền tôi nữa có được không?) 

 • TH3: Câu hỏi đuôi với Let’s

Ex: Let’s go traveling, shall we?

Chú ý: Phần đuôi là Let us/Let me là will you.

 • TH4: Nothing, anything, something, everything, that, this, nobody

Ex: The story is nothing special, is it?

Chú ý: Đối với câu có chủ ngữ là Nobody, No One được xem như câu tường thuật ở dạng phủ định nên câu hỏi đuôi sẽ phải ở dạng khẳng định. Đặc biệt, với No One, Nobody, These/ Those, thì câu hỏi đuôi chúng ta sẽ dùng They, còn với Nothing, This/ That thì phần câu hỏi đuôi sẽ là It. 

 • TH5: Câu hỏi đuôi với Never, Seldom, Hardly, Little và Few

Trong câu chứa các trạng từ phủ định như Never, Seldom, Hardly, Little, Few,…thì phần câu hỏi đuôi vẫn luôn sẽ ở dạng khẳng định.

Ex: Rosie never eats high-calorie foods, does she?

 • TH6: Câu hỏi đuôi với Had better và Would rather

We’d better go to see the dentist, wouldn’t we? → Khi trong câu là Would rather ta sẽ dùng wouldn’t cho câu hỏi đuôi. Tương tự Had better → câu hỏi đuôi sẽ là hadn’t. 

William used to take his children to the zoo twice a week, didn’t he? → Khi trong câu là Used to ta sẽ dùng didn’t cho câu hỏi đuôi.

Ngữ điệu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh 

Ý nghĩa của câu hỏi đuôi phụ thuộc vào ngữ điệu mà nó diễn đạt.

 • Lên giọng – Câu hỏi nhằm xác thực thông tin.
 • Hạ giọng – Câu hỏi tìm kiếm sự đồng tình từ người nghe.

Tham khảo thêm:

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 11

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có đáp án

Bài tập 1: Fill with suitable questions tag

 1. Kate’s from Sweden, …. ?
 1. Eric’s still sleeping, …. ?
 1. They’re late again, …. ?
 1. I’m not the person with the tickets, …. ?
 1. You do go to the cinema, …. ?
 1. The weather is really bad tonight, …. ?
 1. Let’s go for a walk, …. ?
 1. They aren’t in Paris at the moment, …. ?
 1. We won’t be late, …. ?
 1. Jackie’s a very good student, …. ?
 1. Nobody called, …. ?
 1. Marrie doesn’t work in a hotel, …. ?
 1. They will wash the car, …. ?
 1. We live in a tiny apartment, …. ?
 1. We must lock the doors, …. ?
 1. William and Catherine don’t take Korea classes, …. ?
 1. I often come home late, …. ?
 1. I’m right, …. ?
 1. Emma doesn’t cook very often, …. ?
 1. Leon used to buy small handicrafts, ……?

Đáp án

isn’t sheisn’t he
aren’t theyam I
don’t youisn’t it
shall weare they
will weisn’t he
did theydoes she
won’t theydon’t we
mustn’t wedo they
don’t Iaren’t I
does shedidn’t he

Bài tập 2: Fill with suitable questions tag

1. Mr. Lam is a tailor, ____________?

2. Lan is going home from school, ____________?

3. Our child has moved here, ____________?

4. Lan is not good- looking, ____________?

5. They couldn’t buy a new car, ____________?

6. His mom took him to the zoo yesterday, ____________?

Đáp án:

1. Mr. Lam is a tailor, _____isn’t he_______?

2. Lan is going home from school, _____isn’t she_______?

3. Lan has moved here, ______hasn’t she______?

4. Lan is not good- looking, __isn’t she ____?

5. They couldn’t buy a new car, ___ could they____?

6. His mom took him to the zoo yesterday, ___didn’t he____?

Tải bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 kèm đáp án PDF

>>> Tải ngay: Tại đây

Bài viết trên đây là về chủ đề Bộ bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 có đáp án. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các cấu trúc ngữ pháp thường gặp nhé! Chúc các bạn một ngày học tập tập hiệu quả!

Viết một bình luận