Lý thuyết và bài tập Used to lớp 7 kèm đáp án chi tiết

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài tập Used to là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong chương trình tiếng Anh cấp 2 cũng như là thông dụng trong giao tiếp. Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn bộ bài tập Used to lớp 7 kèm đáp án chi tiết. Hi vọng đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao được trình độ ngoại ngữ của bản thân. Hãy ôn tập ngay thôi nào! 

Lý thuyết và cấu trúc Used to

Lý thuyết và cấu trúc Used to
Lý thuyết và cấu trúc Used to

Cấu trúc Used to

Khẳng định: S + used to + V-infinitivePhủ định: S + did not / didn’t + used to + V-infinitiveNghi vấn: Did + S + use to + V-infinitive?

Cấu trúc Used to V được sử dụng:

 • Để diễn tả một hành động, một thói quen hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng nó không còn xảy ra trong hiện tại nữa.
 • Dùng cấu trúc này để nhấn mạnh việc giữa hiện tại khác với quá khứ chúng khác nhau ra sao.

Example:

Khẳng định:

Mina used to live in Canada.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Mina đã từng sống ở Canada.

Jennifer used to work for a large insurance company.

Jennifer đã từng làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn.

Phủ định: 

I didn’t use to like him much when we were at school.

Tôi đã từng không thích anh ấy nhiều khi chúng tôi ở trường.

I didn’t use to think that it would be a great idea to live there.

Tôi đã từng không nghĩ rằng sống ở đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.

Nghi vấn:

Didn’t Kate use to have long hair?

Không phải bạn đã từng để tóc dài sao?

You used to see a lot of Diana, didn’t you?

Bạn đã từng nhìn thấy Diana rất nhiều, phải không?

Các bạn cần lưu ý những điểm sau

 1. Dạng phủ định của cấu trúc Used to V có thể được viết dưới dạng Used not to V.

Example: Lisa used not to go swimming.

Amanda used not to drink that much tea and chocolate.

 1. Để diễn tả về thói quen trong hiện tại, bạn nên dùng các trạng từ tần suất (usually, always, already, sometimes, often, never,…)
 1. Cấu trúc là Used hay use?
 • Khi trong câu không có did, ta sẽ dùng used to (có d)
 • Khi trong câu có did, ta sẽ dùng use to (không có d)

Xem thêm bài viết liên quan:

Bài tập Used to lớp 8

Bài tập Used to lớp 9

Bài tập Used to lớp 7 có đáp án

Bài tập Used to lớp 7
Bài tập Used to lớp 7

Bài 1: Hoàn thành câu hoàn chỉnh với cấu trúc Used to

 1. Loreal / cry / a lot in her childhood.
 1. the kids / not / go to bed early.
 1. my friend / not / smoke.
 1. you / have / many toys?
 1. your granny / bake / pies?
 1. Alan / argue / with his parents.
 1. you / be / very talkative at that time?
 1. they / explain / every mistake to us.
 1. we / get / to work by car.
 1. Sammy / not / help / people.
 1. my grandfather / work / at the railway station.
 1. Elizabeth / spend / much time alone?
 1. we / meet / more often.
 1. they / go / skiing in the Fuji?
 1. we / not / complain / much.
 1. I / not / buy / so many things.
 1. my sister / have / long curly hair.
 1. the students / not / do / so much homework.
 1. they / make / the bed in the morning?
 1. your friend / work / as a flight attendant?

Đáp án bài 1

 1. Loreal used to cry a lot in her childhood.
 2. The kids didn’t use to go to bed early.
 3. My friend didn’t use to smoke.
 4. Did you use to have many toys?
 5. Did your granny use to bake pies?
 6. Alan used to argue with his parents.
 7. Did you use to be very talkative at that time?
 8. They used to explain every mistake to us.
 9. We used to get to work by car.
 10. Sammy didn’t use to help people.
 11. My grandfather used to work at the railway station.
 12. Did Elizabeth use to spend much time alone?
 13. We used to meet more often.
 14. Did they use to go skiing in the Fuji?
 15. We didn’t use to complain much.
 16. I didn’t use to buy so many things.
 17. My sister used to have long curly hair.
 18. The students didn’t use to do so much homework.
 19. Did they use to make the bed in the morning?
 20. Did your friend use to work as a flight attendant?

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống bằng cấu trúc Used to với từ gợi ý cho trước

 1. _________ the drawings? (what/he/make/?)
 1.  _________ on horse-chestnuts? (you/dote/?)
 1. When Maria comes to think of it, she is not at all sure that she wasn’t his most particular friend; for we _________ and speak whenever we met. (stop)
 1. _________ each other? (we/not/enjoy/?)
 1. ___________ anything for Jake but a paltry sixpence for a Birthday-box? (I/get/?)
 1. And, you see, when once Kate was sure that he was frightened of me, I _________ him a bit. (not/mind)
 1. _________ here? (the angels/live/?)
 1. I _________ Jimmy with the officers. (see)
 1. I _________ to coax you for a word and a smile. (not/have)
 1. I ________ so at first, but now I know there are. (not/think)
 1. I _________ you were right but I do now. (not/believe)
 1. Veronica _________ like that. (not/look)
 1. They _________ in the same room. (sleep)
 1. I _________ sorry for that woman. (be)
 1. I _________ to it all, but William had a great deal of information. (not/listen)

Đáp án:

 1. What did he use to make the drawings? 
 2. Did you use to dote on horse-chestnuts?
 3. When Maria come to think of it, she’s not at all sure that she wasn’t his most particular friend; for we used to stop and speak whenever we met.
 4. Didn’t we use to enjoy each other?
 5. Did I use to get anything for Jake but a paltry sixpence for a Birthday-box? 
 6. And, you see, when once Kate was sure that he was frightened of me, she used not to mind him a bit. 
 7. Did the angels use to live here? 
 8. I used to see Jimmy with the officers.
 9. I didn’t use to have/ used not to have to coax you for a word and a smile.
 10. I used not to think so at first, but now I know there are.
 11. I didn’t use to believe you were right but I do now.
 12. Veronica used not to look like that.
 13.  They used to sleep in the same room.
 14.  I used to be sorry for that woman. 
 15. I didn’t use to listen/ used not to listen to it all, but Willam had a great deal of information.

Bài viết trên đây là về chủ đề Lý thuyết và bài tập Used to lớp 7 kèm đáp án chi tiết. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các chủ điểm ngữ pháp bổ ích nhé!

Viết một bình luận