V trong tiếng Anh là gì? Giải thích các ký tự viết tắt

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta sẽ thường bắt gặp những ký tự viết tắt đặc biệt. Vậy ký tự V trong tiếng Anh là gì và các ký tự viết tắt mang ý nghĩa thế nào? Hãy cùng Bhiu.edu.vn  giải đáp những thắc mắc trên nhé

V trong tiếng Anh là gì?

V là gì trong tiếng Anh?

V là viết tắt của Verb hay còn gọi là Động từ. Động từ nói chung chỉ hành động, tình trạng hoặc quá trình của một người hoặc một sự vật. Động từ được chia thành hai loại: ngoại động từ và nội động từ. 

Trong một câu, bạn có thể sử dụng nhiều động từ v1, v2, v3 để câu văn hấp dẫn và ý nghĩa hơn. 

ACTION VERBS IN ENGLISH
ACTION VERBS IN ENGLISH

Ví dụ V trong tiếng Anh?

Ví dụ về V trong Tiếng Anh như:

 • Wait (chờ).
 • Read (đọc).
 • Fly (bay)
 • Turn on (bật lên).
 • Type  (gõ phím).
 • Play (chơi).

Trong câu không thể thiếu động từ. Một câu không có động từ sẽ không tạo thành một câu hoàn chỉnh và dẫn đến sai ngữ pháp. Sử dụng nói và viết trong tiếng Anh, bạn phải sử dụng các câu đúng ngữ pháp.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

V trong tiếng Anh được phân loại như thế nào?

Có hai loại động từ cơ bản: ngoại động từ và nội động từ. Trước tiên, về ngoại động từ là những từ chỉ hành động tác động lên một người, vật hoặc một việc nào đó.

Đầu tiên, ngoại động từ là những từ chỉ hành động hoạt động trên một người, sự vật hoặc sự vật. Về ngữ pháp, nếu bạn sử dụng ngoại động từ trong câu, nó sẽ được theo sau bởi một danh từ hoặc một tân ngữ. Như vậy, việc đặt đúng vị trí sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh. Cấu trúc và ví dụ của ngoại động từ:

 • Cấu trúc của câu sẽ là: S (chủ ngữ) +  V (ngoại động từ) + N/O (danh từ/tân ngữ).
 • Ví dụ: He gave me a new pen (Anh ấy tặng cho tôi một cây bút mới).
V trong tiếng Anh

Đối với nội động từ, loại động từ này sẽ dừng trực tiếp ở người nói hoặc người thực hiện hành động đó. Việc sử dụng các nội động từ không cần phải theo sau một danh từ hoặc một tân ngữ. Do đó, nội động từ không thể được sử dụng trong câu bị động. Cấu trúc và ví dụ của nội động từ:

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cấu trúc và ví dụ về nội động từ:

 • Cấu trúc của câu sẽ là: S (chủ ngữ) + V (nội động từ).
 • Ví dụ: He runs everyday (Anh ấy chạy bộ hằng ngày).

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những động từ đặc biệt thường được chia thành 3 loại. Đầu tiên là động từ to be: is, am, are, was, were. Các động từ to be này sẽ được chia theo nhiều dạng khác nhau để thích ứng với từng ngữ cảnh. 

Sau đó là động từ khuyết thiếu như can, could, may, might, must,… Ngay sau động từ khuyết thiếu động từ bổ ngữ sẽ đi kèm với động từ thường để làm cho câu đúng ngữ pháp hơn. 

Cuối cùng là trợ động từ: do, does, did, … Đây là những từ được thêm vào câu trong những trường hợp nhất định. Điều này làm cho câu rõ ràng hơn và hoàn chỉnh hơn về mặt ngữ pháp. 

V trong tiếng Anh

Ngoài ra, cấu trúc WISH cũng rất quan trọng, được sử dụng để thể hiện mong muốn về một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều không thể. 

Công thức của cấu trúc wish:

 • Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed.
 • Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed.

Một số ký tự viết tắt phổ biến trong tiếng Anh

Ngoài ra, có những từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh như tính từ, trạng từ, … Tính từ trong tiếng Anh là adjective được viết tắt là adj.

Là loại từ dùng để chỉ những đặc điểm, tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. Vai trò của tính từ là bổ trợ danh từ. Ví dụ về tính từ : She is so friendly.

Danh từ trong tiếng Anh được gọi là Noun. Từ này được viết tắt là N. Danh từ dùng để chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng trong tự nhiên và có thể dùng ở đầu câu hoặc có thể dùng làm tân ngữ. 

V trong tiếng Anh

Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb, viết tắt là adv.Trạng từ là những từ được sử dụng để bổ trợ động từ, tính từ, một trạng từ khác hoặc cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hoặc mệnh đề mà nó cần sửa đổi. 

Hơn nữa, trạng từ được chia thành nhiều loại khác nhau như: 

 • Trạng từ chỉ cách thức (Manner).
 • Trạng từ chỉ thời gian (Time).
 • Trạng từ chỉ tần suất (Frequency).
 • Trạng từ chỉ số lượng (Quantity).
 • Trạng từ nghi vấn (Questions).
 • Trạng từ chỉ nơi chốn (Place).
 • Trạng từ chỉ mức độ (Grade).

Bài viết trên là những thông tin về V trong tiếng Anh là gì mà BHIU muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng đây là thông tin hữu ích trong quá trình học tiếng Anh của bạn. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận