Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những trích dẫn, châm ngôn không chỉ đơn giản là những dòng trạng thái trên mạng xã hội hay trong giao tiếp hằng ngày, mà còn là những liều thuốc giúp chữa lành tinh thần khi ta phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Trong bài viết dưới đây đã tổng hợp lại những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh, mời các bạn đọc và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng, qua đó ta có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé!

Mae West
“Bạn chỉ sống được một lần, nhưng nếu không phí hoài nó thì một lần là đủ.” Mae West
 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

Vinh quang to lớn nhất của việc sống không phải là chưa từng thất bại, mà là có thể tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

 •  “Every day is a new day, and you’ll never be able to find happiness if you don’t move on.” – Carrie Underwood

Mỗi ngày là một ngày mới, và bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc nếu bạn không chịu bước tiếp.

 • “He who has a why to live for can bear almost any how.” ― Friedrich Nietzsche

Người có được lý do để sống là người có thể chịu đựng hết mọi thứ.

 • “I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up.” — Benjamin Franklin

Tôi thức giấc vào lúc 9 giờ mỗi sáng và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không có ở trên đó thì tôi dậy.

NHẬP MÃ BHIU5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • “Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.” ― Marcus Aurelius

Hãy tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Ngắm nhìn những vì sao, và thấy bạn đang phiêu du cùng với chúng.

 • “If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

Nếu cuộc sống có thể đoán trước được thì nó sẽ không còn là cuộc sống nữa, và sẽ không có chút hương vị nào cả.

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong ba từ, tôi có thể tổng kết lại mọi thứ mà tôi học được trong cuộc sống: nó tiếp tục.

 • “If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.” ― Oprah Winfrey

Nếu nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn thế. Nếu nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ.

 • “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” ― Oscar Wilde

Được sống chính là điều hiếm có nhất trên đời. Bởi đa số người ta chỉ là tồn tại, thế thôi.

 • “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” ― Albert Einstein

Chỉ có hai cách để sống cuộc sống của bạn. Một là như thể không có gì đặc biệt. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là những điều đặc biệt.

 • “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” ― Steve Jobs

Thời gian của bạn là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời cho người khác. Đừng  để bị mắc kẹt bởi những lời giáo điều – đó là sống với kết quả của suy nghĩ từ người khác.

Roy T. Bennett
“Hãy bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn.” – Roy T. Bennett
 • “It is during our darkest moments that we must focus to see the light.” ― Aristotle

Trong những thời khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhận thấy ánh sáng.

 • “You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.” — Maya Angelou

Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ để bản thân bị đánh bại.

 • “Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.” — William James

Hãy tin rằng cuộc đời này thật sự đáng sống và niềm tin của bạn sẽ giúp biến điều đó trở thành sự thật.

 •  “Everything you can imagine is real.” ― Pablo Picasso

Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra đều là có thực.

 • “Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” ― Roy T. Bennett

Đừng để bị dày vò bởi những nỗi sợ hãi trong tâm trí. Hãy để bản thân bạn được dẫn dắt bởi những mơ ước từ trái tim.

 • “If you’re reading this… Congratulations, you’re alive. If that’s not something to smile about, then I don’t know what is.” ― Chad Sugg

Nếu bạn đang đọc cái này … Thì xin chúc mừng, bạn còn sống. Nếu đó không phải là điều để mỉm cười, thì tôi không biết có gì hơn thế nữa.

 • “The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all.” ― Walt Disney Company, Mulan

Đóa hoa nở rộ được trong nghịch cảnh chính là đóa hoa quý hiếm và xinh đẹp nhất.

 • “No one can make you feel inferior without your consent.” —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy thua kém mà không có sự chấp thuận của bạn.

 • “Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì một điều đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

 • “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.” ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy múa như thể không có ai đang nhìn, hãy yêu như thể sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như thể không có ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang hiện hữu ở trên thế gian này.

 • “Life is a book and there are a thousand pages I have not yet read.” ― Cassandra Clare

Cuộc sống là một cuốn sách với hàng ngàn trang mà tôi hãy còn chưa đọc hết.

Albert Einstein
“Một cuộc sống bình lặng và khiêm tốn mang lại nhiều hạnh phúc hơn việc theo đuổi thành công không ngơi nghỉ.” Albert Einstein

Qua phần tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống ở trên, chúng mình hy vọng đã giúp bạn tìm thấy được cảm hứng trong quá trình học tiếng Anh nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Hãy luôn giữ được sự tích cực và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Viết một bình luận