Bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định lớp 6 có đáp án

Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ giúp bạn tổng hợp các bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tập này sẽ cực kỳ hữu ích cho các bạn học sinh để ôn tập kiến thức và luyện tập phần kiến thức quan trọng này.

Bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định lớp 6
Bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định lớp 6

Bài tập 1: Chia động từ 

1. she/ drink tea every day

2. she/ be a good student

3. his dog/ bark

4. Linh/ study English quite well

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

5. we/ make dinner at the weekends

6. She/ leave school on time very often

7. Huy/ meet his brother every week

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a black coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh and Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going to school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập 3: Chia động từ

1. Linh usually (go) to work.

2. Linh and Chi (visit) us often.

3. Tien (play) basketball four times a week.

4. Vy (work) every day.

5. Huy usually (tell) us funny stories.

6. Vy never (help) me with that!

7. Linh and Chi (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Phuong (take care) of his sister.

10. Hai rarely (leave) the country.

11. We (live) in the city most of the year.

12. Thinh (travel) to Paris every Saturday.

13. I (bake) cookies once a month.

14. Hue always (teach) me new things.

15. He (help) the kids of the neighborhood.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định lớp 6

Bài tập 1: Chia động từ

1. She drinks tea every day.

2. She is a good student.

3. His dog barks. 

4. Linh studies English quite well.

5. We make dinner at the weekends.

6. She leaves school on time very often.

7. Huy meets his brother every week.

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a black coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Linh go/ goes window shopping six times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Linh and Chi cut/ cuts people’s hair.

7. Tinh usually watch/ watches TV before going to school.

8. Vy is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài tập 3: Chia động từ

1. I usually (go) go to work.

2. Linh and Chi (visit) visit us often.

3. Tien (play) plays basketball four times a week.

4. Vy (work) works every day.

5. Huy usually (tell) tells us funny stories.

6. Vy never (help) helps me with that!

7. Linh and Chi (swim) swim twice a week.

8. In this club people usually (dance) dance a lot.

9. Phuong (take care) takes care of his sister.

10. Hai rarely (leave) leaves the country.

11. We (live) live in the city most of the year.

12. Thinh (travel) travels to Paris every Saturday.

13. I (bake) bake cookies once a month.

14. Hue always (teach) teaches me new things.

15. He (help) helps the kids of the neighborhood.

Trên đây là bài viết tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định. Bhiu mong rằng những bài tập này sẽ giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức này một cách tốt nhất. Chúc các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích về tiếng Anh và nhanh chóng nâng cao trình độ ngữ pháp của mình.Nhớ ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức tiếng anh mỗi ngày nhé!

Viết một bình luận