Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có lời giải

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong chương trình tiếng Anh lớp 9, phần kiến thức mệnh đề quan hệ là một trong những điểm ngữ pháp cơ bản nhưng vô cùng quan trọng. Đây là kiến thức nền tảng giúp cho các bạn học sinh có thể tiếp nhận kiến thức ở chương trình THPT. Vì thế mà, bài viết ngày hôm nay Bhiu sẽ tổng hợp cho bạn bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 để cùng nhau ôn tập!

Ôn tập bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng đối với các bạn học sinh lớp 9 sắp thi chuyển cấp vì nó luôn luôn có trong đề thi tiếng Anh. Các bạn học sinh cần phải ôn tập thật kỹ kiến thức cũng như thực hành các bài tập càng nhiều càng tốt. 

Ôn tập bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 
Ôn tập bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 

Định nghĩa mệnh đề quan hệ Relative clauses

Relative clauses tức là mệnh đề quan hệ hay còn có tên khác là mệnh đề tính từ. Các mệnh đề này thường bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ như: why, where, when. 

Mục đích: được dùng nhằm bổ nghĩa, làm rõ nghĩa cho danh từ đứng phía trước nó.

Phân loại

Đại từ/trạng từ quan hệCấu trúcCách dùng
WHOM Whom + S +VBổ nghĩa cho danh từ chỉ ngườiLàm vị trí tân ngữ trong câu
WHOWho + VThay thế cho danh từ chỉ ngườiLàm vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
WHOSEWhose + N.Dùng thay cho tính từ sở hữu và sở hữu cách của danh từ đứng trước.
THATDùng thay cho danh từ chỉ người, sự vật, sự việc hoặc trong phép so sánh nhất.Dùng thay thế cho Who, Which, Whom ở những mệnh đề quan hệ xác định.
WHICHWhich + V Which + mệnh đề.Dùng thay cho các N chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng.Vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
WHEREWhere + V Where + mệnh đề.Sử dụng trong câu mệnh đề chỉ nơi chốn.
WHENWhen + V When + mệnh đề.Sử dụng trong mệnh đề chỉ thời gian.

Lưu ý trong khi làm bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

 • Trường hợp trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau whom hoặc which.

E.g: It’s John. He lives with her in the dorm.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

→ It’s John with who he lives in the dorm. (Đó là John với người anh ấy sống trong ký túc xá.)

→ It’s John, whom he lives with in the dorm. (Đó là John với người anh ấy sống trong ký túc xá.)

 • Which sẽ thay thế cho toàn bộ mệnh đề trước.

E.g: Linh didn’t help me when I needed to. That made me feel down.

→ Linh didn’t help me when I needed to, which made me feel down. (Linh đã không giúp tôi khi tôi cần, điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng)

 • Whom có thể được thay thế bằng who (ở vị trí Object)

E.g: Linna has a younger brother whom/who he loves very much. (Linna có một người em trai mà anh ấy rất yêu thương).

 • Đối với Defining Relative Clause, có thể bỏ whom, which.

E.g: The dog she saw yesterday was John’s. (Con chó mà cô thấy hôm qua là của John.)

Dùng “That” thay thế cho “Which” ở trường hợp nào?

 • Trước các từ như “all, little, much, few, everything, none ” 
 • Danh từ ở vế trước vừa có người vừa có vật.
 • Từ được thay thế phía trước có định ngữ là tính từ ở cấp so sánh nhất thì dùng “that” mà không được dùng “which”.

E.g: That is the best dress that I have ever seen.

 • Cụm ở trước có số thứ tự 

E.g: The first feeling that hurt me is now gone.

 • Cụm trước có \: “the only, the very, the same, the right” 

E.g: This was the only smartphone that he gave her.

 • Cụm trước có “all, every, any, much, little, few, no” 

E.g: Pick a few ginseng brews that you like the most.

 • Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) bắt đầu bằng “which” thì dùng “that” mà không dùng “which” làm từ nối.

E.g: Which of the cars that had been damned in the fire?

 • Trong “It is … that …” 

E.g: It is the cradle that I was lying in 40 years ago. 

Xem thêm:

Bài tập giới từ lớp 8

Bài tập giới từ lớp 9

Bài tập giới từ lớp 10

Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất

1.  She worked for a woman _________ used to be an athlete 

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. They called a lawyer _________ lived nearby.

A. that

B. who

C. whose

D. their

3. They broke the computer ______ belonged to my mother

A. is

B. has been

C. that

D. was

4. The money ________ belongs to Linna is in the kitchen

A. that

B. be

C. is

D. being

5. I sent an email to my brother ________ lives in Laos

A. where

B. whom

C. who

D. whose

6. I often buy coffee _________ is imported from Vietnam

A. which

B. that

C. those

D. who

7. The hairdresser ________ has yellow hair was very good

A. which

B. whose

C. who is

D. who

8. The waiter ________ was wearing a red shirt was rude.

A. who

B. which

C. what

D. whom

9. The man _________ Mary invited was late

A. which

B. that

C. whom

D. where

10. The fruit _________ isn’t fresh on the table.

A. of which

B. which

C. whose

D. who

ĐÁP ÁN 

1. D

2. B

3. C

4. A

5. C

6. B

7. D

8. A

9. B

10. D

Exercise 2: Chọn mệnh đề quan hệ sao cho phù hợp với câu

 1. I have talked to the girl __________ hair is beautiful.
 2. Mary sang a song ______ is touching.
 3. Last year we had a vacation, we really liked it.
 4. Two days ago, I came back to the school_________ I have studied for many years.
 5. The spring _______Linh married Thomas was so peaceful.

Đáp án:

 1. whose
 2. which
 3. which
 4.  where
 5. when

Exercise 3: Chọn đáp án đúng nhất

 1. I had a meeting at a bakery_______ I didn’t really like. (where/when)
 2. My friend, _______is very nice, married to a Vietnamese husband. (whose/who)
 3. A boy ________ball was lost is very sad now. (whose/ which)
 4. My mother cooked the meal _________ I love. (when/that)
 5. Ron has a girlfriend _____I’ve never met. (whom/who)

Đáp án:

 1. where
 2. who
 3. whose
 4. that
 5. whom

Exercise 4: Chọn một đáp án đúng nhất

1. The young man_________was released after the court was found innocent of all the charges against him.

A. Who

B. Who he

C. Which

D. Whose

2. Is that the same film_________we watched last week?

A. when

B. which

C. why

D. who

3. The girl __________I borrowed this book from asked me to use it carefully.

A. whose

B. whom

C. whose

D. whom

4. Joyce Bews, _________was born and grew up in Portsmouth on the south coast of England,___________she still lives, was 100 last year.

A. that; in which

B. who; that

C. that; where

D. who; where

5. Ron lives in a small town__________

A. where is called Tai Xu

B. is called Tai Xu

C. which is called Tai Xu

D. that called Tai Xu

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. D
 5. C

Trên đây là bài viết về kiến thức cũng như tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có kèm đáp án tham khảo. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập lại phần kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các chủ điểm ngữ pháp bổ ích nhé! Chúc các bạn học tiếng Anh tốt hơn và đạt kết quả cao!

Viết một bình luận