101 ví dụ thì tương lai tiếp diễn kèm kiến thức cơ bản của thì này

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Học tiếng Anh không hề khó khi ta tìm được cách học tiếng Anh hiệu quả và phù hợp với bản thân. Có rất nhiều cách học tiếng Anh hay. Việc đọc những ví dụ của thì cũng giúp việc học tiếng Anh của bạn trở nên ngon nghẻ hơn đó. Biết được điều đó, Bhiu.edu.vn đã tổng hợp 101 ví dụ thì tương lai tiếp diễn kèm kiến thức cơ bản của thì này.

ví dụ thì tương lai tiếp diễn

1. Sơ lược kiến thức về thì tương lai tiếp diễn? Khái niệm, cách dùng, công thức?

Thì tương lai tiếp diễn thường được dùng nhằm diễn tả, miêu tả  hành động, sự việc, hoạt động nào đó sẽ diễn ra tại một thời gian cụ thể nào đó trong tương lai, sự việc hay hành động đó kéo dài một khoảng thời gian nhất định.

Một số trường hợp để sử dụng thì tương lai tiếp diễn mà bạn cần biết:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả, miêu tả  một hành động, sự việc nào đó sẽ diễn ra tại một thời điểm nào đó hay khoảng thời gian xác định ở trong tương lai.

Được sử dụng nhằm diễn tả, tường thuật một hành động, sự việc nào đó đang diễn ra thì lại có hành động, sự việc khác xen vào ở tương lai

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Được dùng để diễn tả, miêu tả một hành động hay hoạt động nào đó sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt trong một khoảng thời gian nào đó ở trong tương lai.

Được dùng để diễn tả, thuật, miêu tả sự việc nào dó sẽ xảy ra trong tương lai mà đã được lên kế hoạch hay có dự định, lịch trình từ trước.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng trường hợp mà một hành động nào đó diễn ra trong tương lai và kết thúc ngay (cần KHÔNG kéo trong dài một khoảng thời gian) ta sẽ sử dụng thì tương lai đơn.

Công thức thì tương lai tiếp diễn cũng là phần bạn nên nhớ, cụ thể như sau:

Thể khẳng định (+): S+will + be + V-ing

Chủ từĐộng từ
I / You / We / They / He / She / It / Danh từ số nhiều / Danh từ số ítwill + be + V-ing

Ví dụ:

 • I will be staying at home at 5pm tomorrow. / Tớ sẽ ở nhà vào khoảng 5 giờ chiều của ngày mai. 
 • He will be waiting for her when the party ends. / Anh ta sẽ đợi cô ta khi mà buổi tiệc kết thúc. 

Thể phủ định (-): S+will not+ be + V-ing.

Chủ từĐộng từ
I / You / We / They / He / She / It / Danh từ số nhiều / Danh từ số ítwill not + be + V-ing / won’t + be + V-ing

Ví dụ:

 • I will not be staying at home at 5pm tomorrow. / Tớ không sẽ ở nhà vào khoảng 5 giờ chiều của ngày mai. 
 • He will not be waiting for her when the party ends. / Anh ta không sẽ đợi cô ta khi mà buổi tiệc kết thúc. 

Xem thêm các bài viết liên quan:

Thể nghi vấn (?): 

Từ hỏiChủ từĐộng từ
WillI / You / We / They / He / She / It / Danh từ số nhiều / Danh từ số ítbe + V-ing + ?
-wh question + willI / You / We / They / He / She / It / Danh từ số nhiều / Danh từ số ítbe + V-ing + ?

Ví dụ:

 • Will you be staying at home at 5pm tomorrow?
 • Will he be waiting for her?
ví dụ thì tương lai tiếp diễn

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. 101 ví dụ thì tương lai tiếp diễn.

Dưới đây là 101 câu ví dụ thì tương lai tiếp diễn:

 1. I will be studying at school at 9 am tomorrow.
 2. Our team will be making our presentation at this time tomorrow.
 3. Tom will be jogging in the park at this time tomorrow.
 4. They are staying at the hotel in Paris. At this time tomorrow, they will be visiting Eiffel Tower.
 5. When he comes tomorrow, we will be having a party.
 6. My husband will be playing with our son at 7 o’clock tonight.
 7. Lily will be watching movie at this time tomorrow.
 8. I will be creating a website
 9. My parents will be traveling to Da Lat at this time next month.
 10. We will be taking the college entrance exam at this time next week.
 11. He will be calling me tomorrow morning
 12. I will be sending you the homework by email
 13. My mother will be cooking dinner when I come back home.
 14. At 7am tomorrow, I will be driving to my company.
 15. At 7 o’clock this evening my friends and I will be watching a famous film at the cinema.
 16. Will you be studying at this time tomorrow?
 17. Tomorrow he will still be suffering from his cold.
 18. They will be installing a new software
 19. At 7pm tonight, I will be watching “only the murders in the building” with my friends.
 20. Lina won’t be staying at home at this moment tomorrow.
 21. At 8am tomorrow, Lily will be working at HT Entertainment Company.
 22. At this moment next week, we will be studying English.
 23. I won’t be watching a movie tonight
 24. Will you be working on Friday?
 25. What will he be doing at 6 o’clock tonight?
 26. At 6pm tomorrow, Linda will not be having dinner.
 27. Where will you be staying at this time tomorrow?
 28. He won’t be buying dinner for us
 29. At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school.
 30. We will be climbing the mountain at this time next Sunday.
 31. My parents are going to bac kinh, so I will be staying with my grandma for the next two weeks.
 32. The party will be starting at 8pm tomorrow.
 33. When I sleep, my mother will be cooking dinner.
 34. I will be staying at the hotel in paris tomorrow.
 35. She won’t be working after 9pm tomorrow.
 36. You won’t be taking photographs during the wedding
 37. Will she be doing the housework at 10pm tonight?
 38. She’ll be watching a movie at my house.
 39. When my grandma visits, I will be watching TV.
 40. She will be wearing a white dress when you see her.
 41. At midnight, we will be sleeping.
 42. Will they be fighting again?
 43. Alan will be dancing all night.
 44. Will he be eating at 6 o’clock tonight?
 45. I won’t be working all day.
 46. At 8 o’clock on Friday, they will be singing the new song.
 47. Anna will be watching a video when I arrive tonight.
 48. It will probably be raining when I reach London.
 49. He won’t be playing games all afternoon.
 50. Will she be driving to LA?
 51. Next year, they will still be living in LA.
 52. We will be going on a trip to DaLat at this time next Sunday.
 53. He will still be running for another hour.
 54. Will Jimmy be going with us?
 55. Will I be sleeping in this room?
 56. When he is in NYC, he will be staying with his friend.
 57. Won’t stock prices still be falling in the morning?
 58. Will you be visiting your grandma next Friday?
 59. Tomorrow, we will be cleaning the flat.
 60. Won’t Lily be wearing her hat tomorrow?
 61. What song will you be singing at the party tomorrow?
 62. Will you be using your motorbike this evening?
 63. Between 9 and 10 o’clock tonight, I will be cleaning my room.
 64. We’ll still be studying tonight.
 65. Johnyn will be listening to music all night.
 66. My uncle and I will be having lunch.
 67. Will Thomas be taking his English test at 7am next Monday?
 68. At 8 o’clock every evening, I will be calling with my mother.
 69. At this time next month, my family will be traveling to Da Lat.
 70. Jackson won’t be swimming at the pool tomorrow morning.
 71. Calvin will be doing his homework when we leave.
 72. Will you be listening to music tonight?
 73. At 7am tomorrow, I’ll be drinking coffee with my counterparts.
 74. At midnight tonight, I will still be driving.
 75. Will she still be running marathons when she is 80?
 76. Demi will be eating in the canteen with me tomorrow.
 77. I think that I’ll be working tonight.
 78. At this moment next week, it will be snowing.
 79. From tomorrow, Mary won’t be working at the restaurant.
 80. At this time next week, Lisa will be playing badminton with her friends.
 81. Which restaurant will we be having a dinner?
 82. Taylor will be staying at selena’s home at 12pm tomorrow
 83. Where is Mary? At 9am tomorrow, she will be having an appointment with her partner.
 84. I’ll be working while you sleep.
 85. Will you be flying today?
 86. Will she be preparing for the test?
 87. At this time next month, the manager will be training us about how to use new product.
 88. Will he be attending the wedding?
 89. I bought the ticket. At 2pm tomorrow, I will be watching “Only the murders in the buiding” at the cinema.
 90. Will Helena be joining with us at 9 o’clock tonight?
 91. What products will be being shown tomorrow?
 92. Will they be sleeping when we comeback?
 93. We will be taking a wedding photo shoot on Monday next week.
 94. I will be painting my bedroom tomorrow.
 95. Will you be coming home for the holidays?
 96. Will we be practicing Yoga every morning?
 97. We won’t be going to bed early while you are gone.
 98. Will Sharian be coming to the movies with us?
 99. Will she be working there yet?
 100. Why do you think they will be going to Hawaii this year?
 101. Selena will be waiting for me at 7pm tomorrow.

Trên đây là 101 ví dụ thì tương lai tiếp diễn kèm kiến thức cơ bản của thì này mà Bhiu đã tổng hợp giúp bạn. Mong rằng những kiến thức này sẽ góp phần giúp việc học của bạn ổn hơn và giúp một nhỏ khiến bạn đạt được kết quả học tập tốt. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận