Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Mỗi khi bạn giới thiệu bản thân với một người bạn mới, chúng ta thường nói về tên, tuổi, nơi ở, công việc đang làm và một số thông tin khác. Vậy bạn đã biết từ vựng công việc bạn đang làm trong tiếng Anh nói như thế nào chưa? Trong bài viết này, hãy cùng Bhiu.edu.vn khám phá trọn bộ từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp từ những nghề phổ biến tới những công việc hiếm gặp nhất nhé.

Bộ từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp

Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp
Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp

Occupation (n)  /ˌɒkjəˈpeɪʃən/: Nghề nghiệp

E.g: What is your occupation? 

Doctor (n) /ˈdɒktər/: Bác sĩ

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

E.g: I don’t remember the last time I saw a doctor.

Cashier (n)  /kæʃˈɪər/: Thu ngân

E.g: My job as a cashier helps me pay for my school fees.

Dentist (n) /ˈdentɪst/: Nha sĩ

E.g: You should have your teeth checked by a dentist at least twice a year.

Builder (n)/ˈbɪldər/: Thợ xây dựng

E.g: Most of the bricklaying has been subcontracted out to a local builder.

Reporter (n)/rɪˈpɔːtər/: Phóng viên

E.g: Now we’re going live to our reporter in Ho Chi Minh city for up-to-the-minute news on the crisis.

Tailor (n) /ˈteɪlər/: Thợ may

E.g: She’s the new tailor.

Teacher (n)/ˈtiːtʃər/: Giáo viên

E.g: My son’s never been in trouble with his teachers before.

Cook (n) /kʊk/: Đầu bếp

E.g: She’s an excellent cook.

Magician (n)/məˈdʒɪʃən/: Ảo thuật gia

E.g: There’ll be a magician at the kids’ Christmas party.

Baker (n) /ˈbeɪkər/: Thợ làm bánh

E.g: He started work at 16 in a local bakery.

Artist (n)/ˈɑːtɪst/: Họa sĩ

E.g: The critic was careful, however, not to express his personal opinion about works by specific artists.

Gardener (n) /ˈɡɑːdənər/: người làm vườn

E.g: I’m not much of a gardener.

Vet (n) /vet/: Bác sĩ thú y

E.g: The farmer called the vet out to treat a sick buffalo.

Businessman ( /ˈbɪznɪsmæn/: Doanh nhân

E.g: Before becoming a successful businessman like now, he had to face many difficulties.

Policeman (n) /pəˈliːs.mən/: Cảnh sát

E.g: The youths scuffled with the policeman, then escaped down the lane.

Painter (n) /ˈpeɪntər/: Thợ sơn nhà

E.g: My brother is a painter

Dancer (n) /ˈdænsər/: Vũ công

E.g: I never knew you were such a good dancer.

Farmer /ˈfɑːmər/: Nông dân

E.g: He is a hardworking farmer.

Astronaut (n) /ˈæstrənɔːt/: Phi hành gia

E.g: I dream of becoming an astronaut in the future.

Architect (n) /ˈɑːkɪtekt/: Kiến trúc sư

E.g: He is a talented architect.

Flight attendant (n) /ˈflaɪt əˌten.dənt/: Tiếp viên hàng không

E.g: To become a flight attendant, she had to undergo rigorous training.

Interior designer (n) /ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/: Nhà thiết kế nội thất

E.g: They hired an interior designer to help plan the renovation of the 40-year-old home.

Lawyer (n) /ˈlɔːjər/: luật sư

E.g: I want to see my lawyer before I say anything with you. 

Psychologist (n) /saɪˈkɒlədʒɪst/: Nhà tâm lý học

E.g: Despite what many people think, aversion therapy is no longer used by professional psychologists in this country.

Model (n) /ˈmɒd.əl/: người mẫu

E.g: To become the famous model she is today, she has gone through many challenges.

Receptionist (n)  /rɪˈsepʃənɪst/: nhân viên lễ tân

E.g: When you get here, the receptionist will direct you to your own office.

Paramedic (n) /ˌpærəˈmedɪk/: Nhân viên cấp cứu

E.g: When he fell, the local paramedics came to get him.

Musician (n) /mjuːˈzɪʃən/: Nhạc công

E.g: The show featured dancers and musicians of all nationalities.

Sailor (n) /ˈseɪlər/: Thủy thủ

E.g: He was the youngest sailor on his first sea voyage.

Chauffeur (n) /ˈʃəʊ.fər/: Tài xế riêng

E.g: He is my secretary, my personal chauffeur and my best friend.

Firefighter (n) /ˈfaɪəfaɪtər/: Lính cứu hỏa

E.g: Several of the firefighters received commendation for their bravery.

Writer (n) /ˈraɪtər/: Nhà văn

E.g: Joanne Rowling is a famous novelist.

Lifeguard (n) /ˈlaɪfɡɑːd/: Nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bãi biển…)

E.g: Perhaps the intending swimmer does not speak the same language as the lifeguard or is too far away to hear her.

Mailman (n) /ˈmeɪlmæn/: Người đưa thư

E.g: The mailman was here, so she brought your mail.

Barista (n) /bɑːrˈiːs.tə/: Nhân viên pha chế cà phê

E.g: The steamed milk doesn’t have much foam, but many baristas make some micro foam to make latte art.

Judge (n) /dʒʌdʒ/: Quan tòa, thẩm phán

E.g: The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.

Bodyguard (n) /ˈbɒdiɡɑːd/: Cận vệ

E.g: The royal member is always accompanied by his bodyguards.

Babysitter (n) /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/: Người giữ trẻ

E.g: I promised the babysitter that we’d be home by midnight.

Pilot (n) /ˈpaɪlət/: Phi công

E.g: Shortly before the crash, the pilot reported to the ground center of the plane’s navigation system malfunctioning.

Electrician (n) /ɪˌlekˈtrɪʃən/: Thợ điện

E.g: Electrician work is a dangerous job.

Mechanic /mɪˈkænɪk/: Thợ máy, thợ cơ khí

E.g: Buying that second-hand car without having it checked by a mechanic first cost us dear.

Cameraman (n) /ˈkæmərəmæn/: Thợ quay phim

E.g: Người quay phim liếc nhìn đạo diễn những diễn viên mặc đồ trắng.

Accountant (n) /əˈkaʊn.tənt/: Kế toán

E.g: My accountant takes care of my tax returns.

Astronomer (n) /əˈstrɒn.ə.mər/: Nhà thiên văn học

E.g: Shortly before the meteorites began to coalesce, they were observed by astronomers.

Beautician (n)  /bjuːˈtɪʃ.ən/: Nhân viên làm đẹp

E.g: Who is to train the cobblers and beauticians?

Butler (n) /ˈbʌt.lər/: Quản gia

E.g: My butler and I have a very close relationship.

Carpenter (n) /ˈkɑː.pɪn.tər/: Thợ mộc

E.g: self-employed boat repairs and carpenter, he had difficulty getting a mortgage.

Chef (n) /ʃef/: Bếp trưởng

E.g: Christine Ha is the first female chef of Vietnamese origin to win the title of American chef king.

Composer (n)  /kəmˈpəʊ.zər/: Nhà soạn nhạc

E.g: Mozart is a great composer of the world.

Detective (n) /dɪˈtek.tɪv/: Thám tử

E.g: She hires a detective to investigate her husband.

Diplomat (n)/ˈdɪp.lə.mæt/: Nhà ngoại giao

E.g: The new government has expelled all foreign diplomats.

Driver (n) /ˈdraɪ.vər/: Tài xế

E.g: My dad’s an excellent driver.

Economist (n) /iˈkɒn.ə.mɪst/: Nhà kinh tế học

E.g: Many economists expect unemployment to fall over the next couple of years.

Editor (n) /ˈed.ɪ.tər/: Biên tập viên

E.g:She is a senior editor in the department of a well-known publishing company.

Engineer (n) /ˌen.dʒɪˈnɪər/: Kỹ sư

E.g: Engineers will come to repair our house this morning.

Estate agent (n) /ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý bất động sản/môi giới bất động sản

E.g: Maria, an estate agent with Strutt & Parker, showed us around the barn conversion.

Film director (n) /ˈfɪlm daɪˌrek.tər/: Đạo diễn phim

E.g: Vu Ngoc Dang is a famous director who has directed many famous movies.

Financial adviser (n) /faɪˌnæn.ʃəl ədˈvaɪ.zər/: Nhà tư vấn tài chính

E.g: A good financial adviser will assess a client’s goals and tolerance for risk before suggesting investment options.

Fireman (n) /ˈfaɪə.mən/: Lính cứu hỏa

E.g: We’re firemen in peacetime and soldiers when we’re attacked.

Fishmonger (n) /ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡər/: Người câu cá

E.g: Do you trust fishmongers?

Greengrocer (n) /ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/: Người bán rau quả

E.g: I bought a very delicious cherry from the local greengrocer.

Homemaker (n)/ˈhəʊmˌmeɪ.kər/: Người nội trợ

E.g: My mother is the homemaker 

 Journalist (n) /ˈdʒɜː.nə.lɪst/: Nhà báo

E.g:Journalism is a dangerous job.

Management consultant (n)/ˌmæn.ɪdʒ.mənt kənˈsʌl.tənt/: Tư vấn quản lý

E.g: But demand is small and the firm hires a management consultant who recommends producing cheaper, inferior products in much larger quantities.

Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Quản lý

E.g: I would like to speak to your manager.

Midwife (n) /ˈmɪd.waɪf/: Nữ hộ sinh

E.g: Were midwives to examine all babies on normal wards, savings would increase to approximately £4.30 per baby born or £2.5 million nationally.

Pharmacist (n)/ˈfɑː.mə.sɪst/: Dược sĩ

E.g: All participating pharmacists received training in the provision of pharmaceutical care.

Xem thêm:

Photographer (n)/fəˈtɒɡ.rə.fər/: Thợ chụp ảnh

E.g: He’s a professional photographer.

Police (n)/pəˈliːs/: Cảnh sát

I think you should call the police when you are in danger. 

Postman /ˈpəʊst.mən/: Người đưa thư

E.g: Your dog bit the postman yesterday. 

Programmer (n)/ˈprəʊ.ɡræm.ər/: Lập trình viên

E.g: The virtual environment is a model of a robot system as perceived by the programmer through the programming language he uses.

Project manager (n) /ˌprɒdʒ.ekt ˈmæn.ɪ.dʒər/: Quản lý dự án

E.g: Mr Anh was a senior project manager at the telecommunication company.

Rapper (n) /ˈræp.ər/: Ca sĩ nhạc rap

E.g: However, the initial lyrics build from empathy to an assertion that the rapper is deeply wounded and vulnerable in a manner belying his tough image.

Salesman (n) /ˈseɪlz.mən/: Nam bán hàng

E.g: He was a used-car salesman.

Saleswoman (n)/ˈseɪlzˌwʊm.ən/: Cô bán hàng

E.g: Even fruit and vegetable saleswomen and shoe shiners ask for their customers’ numbers.

Sea captain (n)/ˈsiː ˌkæp.tɪn/: Thuyền trưởng

E.g: The sea captain commands it on board ship.

Shopkeeper (n) /ˈʃɒpˌkiː.pər/: Người bán hàng

E.g: Initially, he worked on a small garden nursery venture begun by his energetic father, who was primarily a postmaster and shopkeeper.

Singer (n) /ˈsɪŋ.ər/: Ca sĩ

E.g: Are you a famous singer?

Soldier /ˈsəʊl.dʒər/: Lính

E.g: He was pictured as a soldier in full uniform.

Stockbroker (n) /ˈstɒkˌbrəʊ.kər/: Người môi giới chứng khoán

E.g: Sarah phoned her stockbroker with instructions to sell portions of her portfolio.

Tattooist (n)/təˈtuːɪst/: Thợ xăm

E.g: However, the distinction between a professional and a non-professional tattooist was not always clear.

Telephonist (n) /təˈlef.ən.ɪst/: Tổng đài viên

E.g: A general office dealing with servicing the various specialist subcommittees also contained supervisors, assistant supervisors, telephonists, filing clerks, cleaners, firewatchers and ‘office boys’

Interpreter (n)/ɪnˈtɜː.prə.tər/: Thông dịch viên

E.g: My sister works as an interpreter in England. 

Veterinarian (n)/ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/: Bác sĩ thú y

E.g: Tommy is the chief veterinarian for the zoo and deals with all kinds and sizes of animals.

Waitress (n)/ˈweɪ.trəs/: Nữ phục vụ

E.g: She works as a waitress in the restaurant. 

Welder (n) /ˈwel.dər/: Thợ hàn

E.g: He’s a welder here at the nuclear plant.

Worker (n) /ˈwɜː.kər/: Công nhân

E.g: Many companies still treat their management staff better than their workers.

Businesswoman (n) /ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/: Nữ doanh nhân

E.g: An anonymous businesswoman donated one million dollars to the charity.

Director (n) /daɪˈrek.tər/: Giám đốc

E.g: Evelyn has become the director of the new information center.

Sales representative (n)/ˈseɪlz rep·rɪˌzen·tə·t̬ɪv/: Đại diện bán hàng

E.g: About 500 more sales representatives will pitch the product.

Nanny (n)/ˈnæni/: Bảo mẫu

E.g: The nannies assist with the daily care of the children and their mothers are available in the evenings and weekends to pick them up.

Optician (n) /ɒpˈtɪʃ.ən/: Bác sĩ nhãn khoa

E.g: You really ought to see an optician.

Psychiatrist (n)/saɪˈkaɪə.trɪst/: Bác sĩ tâm lý

E.g: A psychiatrist was examined on the mental state of the defendant.

Social worker (n)/ˈsəʊ.ʃəl ˌwɜː.kər/: Công tác xã hội

E.g: Her husband died one month ago, and when the family arrived, the social worker left them to be together.

Assembler (n)/əˈsem.blər/: Công nhân lắp ráp

E.g: They wanted the relationships between suppliers and assemblers to be ‘ horizontal ‘ or cooperative, rather than handled at arm’s length.

Decorator (n)/ˈdek.ər.eɪ.tər/: Người trang trí

E.g: A musical of painters and decorators

Glazier (n)/ˈɡleɪ.zi.ər/: Thợ lắp kính

E.g: It took 30 minutes for a glazier to turn up to repair broken glass and it took 30 minutes for an ambulance to arrive.

Plasterer (n) /ˈplɑː.stər.ər/: Thợ trát vữa

E.g: The plasterers used to be paid after that for putting up people’s ceilings that were affected by subsidence.

Roofer (n)/ˈruː.fər/: Thợ sửa mái nhà

E.g: The roofer went up onto the roof and the poor old gentleman paid USD500 for what turned out to be one hour’s work.

Actress (n)/ˈæk.trəs/: Nữ diễn viên

E.g: Kate Moss ‘s the highest-paid actress in Hollywood.

Author (n)/ˈɔː.θər/: Tác giả

E.g: He is the author of two books on Vietnam history.

Comedian (n)/kəˈmiː.di.ən/: Diễn viên hài

E.g: They were without formal dramatic training, and were fantastic jugglers and stilt-walkers and good comedians; and they were very popular.

Graphic designer (n)/ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪ.nər/: Người thiết kế đồ họa

E.g: She was a freelance graphic designer.

Playwright (n)/ˈpleɪ.raɪt/: Nhà viết kịch

E.g: Well, he is difficult because he is not a playwright.

Sculptor (n) /ˈskʌlp.tər/: Nhà điêu khắc

E.g: Henry Moore, who died in 1986, is one of Britain’s best-known sculptors.

Choreographer (n)/ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fər/: Biên đạo múa

E.g: She is a passionate Italian dancer and choreographer.

Scientist (n)/ˈsaɪən.tɪst/: Nhà khoa học

E.g: Scientists are looking for the cause of the covid-19 pandemic

Biologist (n) /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/: Nhà sinh vật học

E.g: Understanding the evolution of progenesis in trematodes is thus an important challenge for evolutionary biologists and parasitologists.

Botanist (n)/ˈbɒt.ən.ɪst/: Nhà thực vật học

E.g: She was not trained as a scientist but on all her voyages took along a staff of geologists, botanists, zoologists, and hydrologists.

Chemist (n)/ˈkem.ɪst/: Nhà hóa học

E.g: Marie Curie is a chemist at pharmaceutical companies that are competing to create a cure for cancer.

Meteorologist (n) /ˌmiːtiəˈrɒlədʒɪst/: Nhà khí tượng học

E.g: An approximation to the former type of body is found in the cup of the meteorologist’s anemometer.

Physicist (n)/ˈfɪz.ɪ.sɪst/: Nhà vật lý

E.g: This is not a happy conclusion since presentism does not seem to be the favored theory among physicists and metaphysicians.

Researcher (n)/rɪˈsɜː.tʃər/: Nhà nghiên cứu

E.g: She’s a researcher on a women’s magazine.

Bartender (n)/ˈbɑːˌten.dər/: Người pha chế rượu

E.g: For bartenders, hosts, and kitchen workers, garbage bags were the most difficult resource to obtain.

Air traffic controller (n)/ˌeə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lər/: Kiểm soát viên không lưu

E.g: She likes aviation but didn’t want to fly, so she became an air traffic controller.

Bus driver (n)/ˈbʌs ˌdraɪ.vər/: Tài xế xe buýt

E.g: The bus driver opened the door and a stream of passengers got out.

Taxi driver (n)/ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/: Tài xế taxi

E.g: Taxi drivers must pass exams showing that they speak English and understand the area’s geography.

Web designer (n)/ˈweb dɪˌzaɪ.nər/: Nhà thiết kế web

E.g: Small businesses often cannot afford the costs of consultant web designers.

Lecturer (n)/ˈlek.tʃər.ər/: Giảng viên

E.g: Cherry taught design for several years as a part-time lecturer, and is a prolific published architectural critic.

Bài viết trên đây là về Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Để có thêm nhiều kiến thức về từ vựng tiếng Anh đừng quên theo dõi chuyên mục Vocabulary của Bhiu nhé!

Viết một bình luận