Phân biệt cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Khi học tiếng Anh có rất nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa các từ Already, Still, Yet, Since và Just, đặc biệt là khi các bạn sử dụng thì hoàn thành. Đây là những từ vô cùng quan trọng giúp các bạn xác định được thì chia phù hợp cho câu. Để giúp các bạn có thể nắm được cách sử dụng của các từ trên, Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết Phân biệt cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet. Mời các bạn tham khảo!

Phân biệt cách dùng Already
Phân biệt cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet

Phân biệt cách dùng Already và Yet trong tiếng Anh

Already và Yet là đều có thể sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành, nhưng cách dùng Already sẽ được dùng ở thể khẳng định và Yet dùng ở thể phủ định.

Cách dùng Already

Already có thể được hiểu rằng hành động đã kết thúc và đã hoàn thành. 

Ex:  Lan has already been to England once times, last August

       Lan đã đến Anh một lần vào tháng 8 vừa rồi

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bạn có thể đặt từ already vào cuối câu hoặc có thể đứng trước động từ.

Ex: Has Lan already gone home?

       Lan đã về nhà chưa?

Trong cấu trúc câu hiện tại hoàn thành, cấu trúc của câu có chứa “already” phải là: subject + have/has + already + past participle

Ex: My team have already discussed about the problems happened recently

     (Nhóm tôi đã bàn bạc về những vấn đề đã xảy ra gần đây)

Phân biệt cách dùng Already
Phân biệt cách dùng Already

Cách dùng của từ Yet

Từ yet thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành, hay dùng yet trong các câu phủ định và trong những câu hỏi .Yet cho thấy người nói sẽ chờ đợi một hành động/sự việc nào đó sẽ xảy ra và từ Yet thường đứng ở cuối câu.

Ex: Lan’s hungry. Is dinner ready yet?

      Lan đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa?

       It’s 10 o’clock and Mai hasn’t got up yet.

       Đã 10 giờ mà Mai vẫn chưa dậy.

Hướng dẫn cách dùng từ Since trong tiếng Anh

Dùng để nói về mốc thời gian mà một hành động hoặc sự kiện nào đó bắt đầu xảy ra.

Since + thời điểm trong quá khứ

Sau since có thể dùng để nói về 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ mà sự việc/hành động đó bắt đầu diễn ra:

Ex: Lan has worked here since 2018.

Lan bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2018

Since + thì quá khứ đơn

Ở đây since đi kèm với một mệnh đề ở thì quá khứ đơn. 

Ex: Hanh has traveled abroad since he was 7.

Hạnh đã bắt đầu du lịch nước ngoài từ khi anh ấy lên 7

Since there có nghĩa  là “kể từ đó”.

Ex: Since there, they have never used the internet

Kể từ đó, họ không bao giờ sử dụng internet

Since”được dùng trong câu ở các thì hoàn thành.

Các mệnh đề chính trong câu này sẽ được chia ở các thì hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành

Ex: Lan hasn’t slept since last night.

Lan đã không ngủ từ tối qua

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ex: Lan has been playing this game since 6 o’clock.

Lan đã chơi trò chơi này từ lúc 6 giờ

Thì quá khứ hoàn thành

Ex: Lan was sorry when the shop moved. She had worked there since I graduated.

Lan rất tiếc khi cửa hàng đóng cửa. Cô ấy đã làm việc ở đó từ khi tốt nghiệp

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ex: Sam had been watching that drama every night since it started.

Lan đã xem bộ phim đó mỗi tối từ khi nó bắt đầu chiếu

Phân biệt cách dùng Already
Phân biệt cách dùng Already

Hướng dẫn cách dùng Still trong tiếng Anh

Dùng Still khi bạn muốn diễn tả một tình huống chưa thay đổi. 

Still thường được dùng trong các câu hỏi, câu khẳng định, câu phủ định và nó thường được đặt trước động từ trong câu.

Ex: Lan’s still waiting in the queue.

      Lan vẫn đang xếp hàng

Nhưng đôi khi các bạn sẽ có thể thấy nó được đặt ở vị trí cuối câu để nhấn mạnh, đặc biệt trong các hội thoại hằng ngày. 

Ex: Is Lan living in London, still?

      Lan vẫn sống ở London à?

Hướng dẫn cách dùng Just trong tiếng Anh

Từ  just có thể là một tính từ, danh từ hoặc phó từ. Các bạn có thể thường gặp từ just đóng vai trò là phó từ nhiều nhất.

Tính từ: Just sẽ có nghĩa là công bằng, thích đáng, hợp lẽ phải hay đúng đắn.

Ex: I think Lan got his just deserts 

Tôi nghĩ Lan đã nhận được những gì mà cô ấy xứng đáng

Danh từ (ít gặp):The just (danh từ, số nhiều): những người công bằng

Phó từ: Đây là dạng thường hay gặp nhất của just. Bhiu sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trong những tình huống thường gặp nhất.

  • Trường hợp 1: Just dùng để nói một người nào đó vừa làm một việc mới gần đây và thường chia ở thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành hoặc có thể là quá khứ đơn. Nó thường đứng ở vị trí ngay trước động từ chính.

Ex:  When you arrived Lan had only just left 

       Trước khi bạn đến, Lan vừa mới rời đi

       I just saw Lan a moment ago 

       Tôi vừa mới trông thấy Lan

  • Trường hợp 2: chỉ (=only) 

Ex: I decided to learn Chinese just for fun 

      Tôi học tiếng Trung chỉ để tìm niềm vui

  • Trường hợp 3: Just có nghĩa là: chính xác, thực sự và hoàn toàn.

Ex: This skirt is just his size 

      Chiếc váy này vừa đúng cỡ của anh ấy

  • Trường hợp 4: Just as có nghĩa là không kém hoặc ngang bằng

Ex: Sam’s just smart as her brother 

       Sam thông minh không kém anh trai của cô ấy

  • Trường hợp 5: Cách sử dụng của Just là theo lối một mệnh lệnh dùng để chấm dứt một sự trì hoãn nhằm gây sự chú ý hoặc yêu cầu người khác phải làm gì một cách lịch sự.

Ex: Just listen to what Lan’s saying, will you! 

      Hãy nghe những gì Lan nói đã

  • Trường hợp 6: Just in case: có nghĩa là phòng khi có một điều gì đó không tốt xảy ra và nó thường đặt ở cuối câu.

Ex: Lan probably won’t need to call, but take her number, just in case. 

      Lan có lẽ sẽ không cần gọi đến, nhưng hãy cứ lấy số của cô ấy, phòng khi cần dùng đến

  • Trường hợp 7: Could/might/may + just: dùng để chỉ một điều gì đó có thể có một ít khả năng nó sẽ xảy ra.

Ex: Try her home number, Lan might just be there 

      Thử dùng số điện thoại nhà cô ấy, Lan có thể ở đó

  • Trường hợp 8 : Just: nó có nghĩa là đơn giản là (=simply)

Ex: It was just an ordinary pen

      Nó đơn giản là một cây bút mực bình thường

  • Trường hợp 9: Just có nghĩa là vừa đúng hoặc vừa kịp lúc.

Ex: The clock struck 7 just as he arrived 

      Đồng hồ điểm 7 giờ vừa lúc anh ấy đến

Bài viết trên đây là về Phân biệt cách dùng Already, Since, Just, Still và Yet. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận