Những câu nói tiếng Anh về tinh thần học tập

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Việc học tập có vai trò vô cùng quan trọng, giúp cá nhân con người hòa nhập với cộng đồng và giao lưu với xã hội. Việc trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình học tập sẽ giúp cho mọi công việc đạt được hiệu quả cao. Dưới đây là tổng hợp những câu nói tiếng Anh về tinh thần học tập, mời các bạn cùng xem qua với chúng mình nhé!

 • “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” – Mahatma Gandhi

Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn được sống mãi mãi.

“Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.” Nick Vujicic
 • “Change is the end result of all true learning.” – Leo Buscaglia

Thay đổi là kết quả cuối cùng của tất cả sự học hỏi chân chính.

 • “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” -Nelson Mandela

Giáo dục là món vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.

 • “The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you.” ― B.B. King

Điều tuyệt vời khi học hành chính là việc không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • “Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” ― Chinese proverb

Học tập chính là kho báu sẽ đi theo chủ nhân của nó mọi nơi.

 • “Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.” – Albert Einstein

Trí tuệ không phải là sản phẩm của học hành mà là của nỗ lực cả đời để đạt được nó.

 • “We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.” – Peter Drucker

Giờ đây chúng ta chấp nhận thực tế rằng học tập là một quá trình suốt đời để bắt kịp sự thay đổi. Và nhiệm vụ cấp bách nhất là dạy cho người ta cách học.

 • “A winner never stops trying.” – Tom Landry

Người chiến thắng là người không bao giờ ngừng cố gắng.

 • “Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks” ― Waqar Ahmed

Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt.

 • “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.” ― Thomas Edison

Thiên tài chỉ có 1% thông minh, 99% còn lại là nhờ vào nỗ lực.

 • “Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.” ― Anthony J. D’Angelo

Hãy nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi. Nếu làm được vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng tiến bộ.

 • “You don’t understand anything until you learn it more than one way.” – Marvin Minsky

Bạn không hiểu bất cứ điều gì cho đến khi bạn học nó theo nhiều cách.

“Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.” Khuyết danh
 • “Once you stop learning, you start dying.” ―  Albert Einstein

Khi dừng học tập, nghĩa là bạn đang bắt đầu chết đi.

 • “What we learn with pleasure we will never forget.”— Alfred Mercie

Chúng ta sẽ không bao giờ quên được những gì chúng ta học với sự thoải mái. 

 • “A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.” — Bruce Lee

Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và một kẻ ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.

 •  “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.” – Henry Ford

Người nào dừng việc học tập lại, mặc cho ở độ tuổi hai mươi hay tám mươi, nghĩa là người đó đã già. Người trẻ mãi chính là người học mãi. Điều tuyệt nhất trên đời này chính là giữ cho tâm trí của ta trẻ mãi không già.

 • “In the end we retain from our studies only that which we practically apply.”– Johann Wolfgang Von Goethe

Rốt cuộc sau quãng đời học tập, ta sẽ chỉ giữ lại những điều ta có thể áp dụng vào thực tế.

 • “The love that comes from friendship is the underlying facet of a happy life.” ― Chelsea Handler

Tình yêu xuất phát từ tình bạn là khía cạnh cơ bản của một cuộc đời hạnh phúc

 • “Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irreverent and original manner possible.” — Richard Feynman

Hãy chăm chỉ học tập về những điều bạn quan tâm nhất theo cách vô kỷ luật, bất cần và mông muội nhất có thể. 

 • “True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross; then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own.” — Nikos Kazantzakis

Những nhà giáo chân chính là những người dùng bản thân như chiếc cầu để học sinh của mình bước qua; và sau đó, giúp đỡ bọn họ qua cầu, sụp đổ trong mừng rỡ và khuyến khích học sinh tự xây dựng chiếc cầu của riêng mình.

 • “That is what learning is. You suddenly understand something you’ve understood all your life, but in a new way.” – Doris Lessing

Học tập là thế đấy. Bạn đột nhiên hiểu được một thứ bạn đã hiểu suốt cuộc đời, nhưng với một đường lối mới hơn.

“Học tập chính là con mắt của trí tuệ.” Tục ngữ Pháp

Qua những câu nói tiếng Anh về tinh thần học tập được tổng hợp ở trên, ta thấy được học tập có tầm quan trọng rất lớn đối với con người, là tiền đề quyết định đến sự tồn tại, hòa nhập và tiến bộ của con người trong xã hội. Vì thế các bạn hãy luôn giữ sự kiên định và quyết tâm trong học tập để có thể phát triển bản thân hơn nữa nhé. Chúc các bạn học tốt!

Có thể bạn quan tâm:

Viết một bình luận