I love you là gì? Khái niệm cùng các ví dụ liên quan

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

I love you là gì? Bên cạnh câu nói I love you quen thuộc để bày tỏ tình cảm tình yêu lứa đôi thì còn cách nào khác để diễn tả tình yêu bằng tiếng Anh nữa không? Cùng Bhiu.edu.vn đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết dưới đây nhé. 

I love you là gì
I love you là gì

I love You là gì? 

I love you có nghĩa là “tôi yêu bạn, em yêu anh, anh yêu em”,  là một cụm từ được sử dụng phổ biến nhất dùng để thổ lộ tình cảm của mình với người khác. Trong tình yêu nam nữ đây được xem là một lời bày tỏ, lời tỏ tình lãng mạn dành cho đối phương. Giống như từ I miss you (Tôi nhớ bạn), thay vì nói “Anh yêu em” bằng tiếng Việt, nhiều người lại muốn viết thành “I love you” trong tiếng Anh. 

Và bạn biết đấy, “I love you” có sức mạnh của một câu thần chú đầy mê hoặc hoặc một quả bom nguyên tử. Ba từ này có thể giúp củng cố và phát triển mối quan hệ hoặc đe dọa phá hủy nó nếu được nói ra quá sớm. Vì thế, đối với nhiều người khi đã cảm thấy tình cảm của cả 2 đủ lớn thì họ mới dám tỏ tình đối phương. 

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp ngại ngùng không thể thể hiện trực tiếp tình cảm của bản thân thay vì sử dụng tiếng mẹ đẻ nhiều người lại muốn sử dụng bằng tiếng Anh. Vừa giúp lời tỏ tình trở nên độc lạ, vừa giúp gia tăng sự lãng mạn khi diễn đạt cảm hứng của mình. Dưới đây là những cách khác để thay cho lời nói I love you và cách viết lời tỏ tình bằng tiếng Anh. Các bạn cùng Bhiu tìm hiểu thêm nhé.

Những cách khác để nói I love You

Ngoài i love you tất cả chúng ta còn rất nhiều cách tỏ tình khác, mà thực sự là còn rất lãng mạn nữa. Dưới đây là những câu lãng mạn như vậy. Nếu bạn ngại không nói được nó, thì bạn hoàn toàn có thể dùng trong thư, dùng trong thiệp, dùng trong tin nhắn nhé .

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • I am crazy about you /aɪm ˈkreɪzi əˈbaʊt juː/: Anh phát điên vì em. 
 • I am in love with you /aɪm ɪn lʌv wɪð juː/: Anh yêu em.
 • I’ve got feelings for you /aɪv gɒt ˈfiːlɪŋz fɔː juː/: Anh có tình cảm với em.
 • I care about you /aɪ keər əˈbaʊt juː/: Em quan tâm đến anh. 
 • I’ve fallen for you /aɪv ˈfɔːlən fɔː juː/: Anh đã phải lòng em.
 • I adore you /aɪ əˈdɔː juː/: Tôi ngưỡng mộ bạn.
 • You are the one for me /juː ɑː ðə wʌn fɔː miː/: Em là duy nhất đối với anh. 
 • You’re the love of my life /jʊə ðə lʌv ɒv maɪ laɪf/: Em là tình yêu của đời anh.
 • I’m yours /aɪm jɔːz/: Anh là của em.
 • I’m drawn to you /aɪm drɔːn tuː juː/: Anh bị em thu hút mất rồi. 
 • You’re my everything /jʊə maɪ ˈɛvrɪθɪŋ/: Em là tất cả của anh.
 • You’re my other half /jʊə maɪ ˈʌðə hɑːf/: Em chính là nửa kia của đời anh. 
 • I love you so much /aɪ lʌv juː səʊ mʌʧ/: Anh yêu em nhiều lắm.
 • I love you more /aɪ lʌv juː mɔː/: Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ ai.
 • I love you very much /aɪ lʌv juː ˈvɛri mʌʧ/: Anh yêu em nhiều lắm.
 • You’re special to me /jʊə ˈspɛʃəl tuː miː/: Bạn thật đặc biệt đối với tôi.
 • You’re everything to me /jʊər ˈɛvrɪθɪŋ tuː miː/: Em là tất cả đối với anh. 
 • I’m falling for you /aɪm ˈfɔːlɪŋ fɔː juː/: Anh yêu em.
 • You’re my inspiration /jʊə maɪ ˌɪnspəˈreɪʃən/: Em là nguồn cảm hứng của anh. 
 • You make my heart warm and happy /juː meɪk maɪ hɑːt wɔːm ænd ˈhæpi/: Anh làm trái tim em thêm ấm áp và hạnh phúc.
 • You’re the light of my life /jʊə ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/: Em là ánh sáng của đời anh.
 • You are the only one on my mind /juː ɑː ði ˈəʊnli wʌn ɒn maɪ maɪnd/: Em là duy nhất trong tâm trí anh. 
 • I love you more than any word can say /aɪ lʌv juː mɔː ðæn ˈɛni wɜːd kæn seɪ/: Anh yêu em nhiều hơn bất cứ từ nào có thể nói.
 • You make everything feel possible /juː meɪk ˈɛvrɪθɪŋ fiːl ˈpɒsəbl/: Bạn khiến mọi thứ trở nên khả thi. 
 • As long as I have you in my life, I’ll be okay /æz lɒŋ æz aɪ hæv juː ɪn maɪ laɪf, aɪl biː ˈəʊˈkeɪ/: Chỉ cần có em trong đời, anh sẽ không sao. 
 • I will always be here for you /aɪ wɪl ˈɔːlweɪz biː hɪə fɔː juː/: Em sẽ luôn ở đây vì anh.
 • You mean so much to me /juː miːn səʊ mʌʧ tuː miː/: Bạn rất có ý nghĩa với tôi.
 • I’ve got a crush on you /aɪv gɒt ə krʌʃ ɒn juː/: Anh đã phải lòng em. 
 • You are the light of my life /juː ɑː ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/: Em là ánh sáng của đời anh.
 • You are my sunshine /juː ɑː maɪ ˈsʌnʃaɪn/: Em là ánh nắng của anh.
 • I’m lost without you /aɪm lɒst wɪˈðaʊt juː/: Em lạc lối khi không có anh. 
 • You make my heart skip a bit /juː meɪk maɪ hɑːt skɪp ə bɪt/: Em làm trái tim anh loạn nhịp. 
 • You rock my world /juː rɒk maɪ wɜːld/: Bạn khuấy động thế giới của tôi.
 • I love you baby /aɪ lʌv juː ˈbeɪbi/: Anh yêu em.
 • I love you my love /aɪ lʌv juː maɪ lʌv/: Anh yêu em tình yêu của anh.
 • I’m nothing without you /aɪm ˈnʌθɪŋ wɪˈðaʊt juː/: Không có em anh chẳng là gì.
 • My feelings are overwhelmed by you /maɪ ˈfiːlɪŋz ɑːr ˌəʊvəˈwɛlmd baɪ juː/: Cảm xúc của tôi bị bạn lấn át.
Những cách khác để nói I love You
Những cách khác để nói I love You

Cách hiểu về I LOVE YOU bằng tiếng Anh

 1. When I first saw you, my heart skipped a beat. Because I already love you.

Ý nghĩa: Khi lần đầu anh nhìn thấy em trái tim anh đập loạn nhịp. Vì anh đã yêu em mất rồi.  

 1. “I love you” means that you are completely dedicated and will accompany that person in the present and in the future. 

Ý nghĩa: “I love you ”có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tận tâm và sẽ đồng hành với người ấy ở hiện tại và cả tương lai. 

 1. Love is an emotion that must be selfless and unconditional. It is all about giving and not expecting anything in return. 

Ý nghĩa: Tình yêu là một loại cảm xúc phải vị tha và vô điều kiện. Chính là tất cả để cho đi và không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại.

 1. When you love, you find your happiness in the happiness of the person you love. 

Ý nghĩa: Khi yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu. 

Tin nhắn I Love You cho bạn gái

 1. My love for you keeps growing every day. And I couldn’t stop it anymore, so I decided to tell you. I love you very much. 

Ý nghĩa: Tình yêu anh dành cho em không ngừng lớn lên mỗi ngày. Và anh không thể ngăn nó lại được nữa, vì vậy anh đã quyết định nói với em. Anh yêu em rất nhiều. 

 1. The truth is that love has no boundaries. My love for you has created boundaries in your heart that no one else can enter. I love you, my love. 

Ý nghĩa: Sự thật là không phải tình yêu không có ranh giới. Tình yêu của anh dành cho em đã tạo ra những ranh giới trong trái tim của em để không một ai khác có thể bước vào được. Anh yêu em, tình yêu của anh. 

 1. I never regret the love I have for you. I love you very much. 

Ý nghĩa: Anh không bao giờ nuối tiếc về tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em rất nhiều.

 1. My world is like a thousand stars when you appear. Will you agree to be my lover? 

Ý nghĩa: Thế giới của anh như muôn ngàn ánh sao cùng tỏa sáng khi có sự xuất hiện của em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé? 

 1. I love you with all my heart. 

Ý nghĩa: Anh yêu em bằng cả trái tim. 

 1. When I saw you, I understood what love is. 

Ý nghĩa: Khi anh nhìn thấy em, anh đã hiểu tình yêu là như thế nào.

Xem thêm:

Good job là gì? Tất tần tật thông tin về cụm từ này

Good night là gì? Tất tần tật thông tin về cụm từ này

Good luck là gì? Một số thành ngữ liên quan Good luck

Tin nhắn I Love You cho bạn trai

 1. I love you for no reason at all, simply because you are you! 

Ý nghĩa: Em yêu anh chẳng vì bất kỳ một lý do nào cả, đơn giản vì anh là chính anh thôi!

 1. When we love someone, we know that person is the whole sky of love. As for me, you are the world!

Ý nghĩa: Khi yêu một người, ta mới biết người ấy chính là cả bầu trời thương nhớ. Còn đối với em, anh là cả thế giới!

 1. We’ve been together for so long. Did you like me?

Ý nghĩa: Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy. Anh đã thích em chưa?

 1. My heart always sobs for you! 

Ý nghĩa: Trái tim em luôn thổn thức vì anh!

 1. It is often said that boys love with their eyes, and girls love with their ears, but I am the opposite. Because the first time I saw you, I fell in love with you. 

Ý nghĩa: Người ta thường nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, nhưng em thì ngược lại. Bởi vì lần đầu nhìn thấy anh là em đã yêu anh mất rồi.

 1. The world is big outside, but for me the world only needs you.

Ý nghĩa: Ngoài kia thế giới rộng lớn, nhưng với em thế giới chỉ cần có anh thôi.  

 1. In love, people are often very stupid. And I’m just a stupid girl standing next to you.

Ý nghĩa: Trong tình yêu người ta thường rất ngốc. Và em chỉ là cô gái ngốc khi đứng cạnh anh thôi. 

Đoạn tin nhắn tỏ tình bằng tiếng Anh

“You’re one of the cutest and most trustworthy people I’ve ever met. I want to spend all my time with you and you will feel safe with me. I can be myself in your presence, and I also like the real you. Your messages always make me smile, your smile always makes me happy, your hug makes me peaceful, your pain makes me cry, your laughter makes me excited and LOVE KEEPS Your ME ALIVE. There’s so much about you that I can’t say it all in one page, and I’m so lucky to know you. Breaking up with you is something I can’t even dream of in my worst nightmare” 

Bản dịch tiếng Việt:

Em là một trong những người dễ thương và đáng tin cậy nhất mà anh từng gặp. Anh muốn dành tất cả thời gian với em và em sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh có thể là chính mình khi có sự xuất hiện của em, và anh cũng thích con người thật của em. Tin nhắn của em luôn khiến anh mỉm cười, nụ cười của em khiến anh luôn hạnh phúc, cái ôm của em làm anh bình yên, nỗi đau của em làm anh rơi nước mắt, tiếng cười của em khiến anh phấn khích và LOVE KEEPS ME ALIVE của bạn.

Có rất nhiều điều về em mà anh không thể nói hết trong một trang giấy, và anh thật may mắn khi được biết em. Chia tay em là điều mà anh không thể mơ tới ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Bài viết trên đây là về chủ đề I love you là gì? Khái niệm cùng các ví dụ liên quan. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên theo dõi chuyên mục Vocabulary của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

Viết một bình luận