Dependent đi với giới từ gì và bài tập củng cố có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Khi học từ vựng nào chúng ta cũng nên học một cách từ từ, cẩn thận để hiểu sâu về từ vựng đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ Dependent cũng như các kiến thức liên quan như Dependent đi với giới từ gì cũng như bài tập củng cố có đáp án.

Dependent đi với giới từ gì ?

“Dependent” vừa có thể là một danh từ vừa là một tính từ biểu thị sự phụ thuộc, dựa vào ai đó hay cái gì đó. Vậy dependent đi với giới từ gì?

Khi “Dependent” được dùng như một Tính từ, nó thường đi kèm với giới từ “On” hoặc “Upon” với cách sử dụng và chức năng ngữ pháp hoàn toàn giống nhau.

Dependent đi với giới từ gì
Dependent đi với giới từ gì

Dependent là một tính từ

Dependent (on/ upon) có nghĩa là: phụ thuộc, lệ thuộc hay dựa vào

Ví dụ:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Mary couldn’t be dependent on her parents.

Mary không thể sống dựa vào bố mẹ mãi được.

 • John is financially dependent on us.

John lệ thuộc chúng ta về tài chính.

Dependent (on/ upon) có nghĩa là: bị ảnh hưởng, được quyết định bởi 

Ví dụ: Small companies are dependent upon the local economy.

Những công ty nhỏ ảnh hưởng bởi nền kinh tế địa phương.

Dependent on/ upon có nghĩa là: nghiện hoặc cần cái gì đó về mặt cơ thể.

 Ví dụ: This man is reportedly dependent upon drugs.

Người ta đồn rằng người đàn ông này nghiện ma túy.

Dependent là một danh từ

Dependent: (hoặc Dependant) có nghĩa là người phụ thuộc vào người khác về mặt tài chính hay người sống dựa vào 

Ví dụ:

 • Linh doesn’t want to be a dependent, so she decides to share the financial burden with parents by finding a part-time job.

Linh không muốn là một người sống phụ thuộc vào ai khác, nên cô ấy quyết định chia sẻ gánh nặng tài chính với bố mẹ bằng cách kiếm một công việc bán thời gian. 

Cách phân biệt Depend on/ Depend upon/ Depending on


Cách phân biệt Depend on/ Depend upon/ Depending on
Cách phân biệt Depend on/ Depend upon/ Depending on

Cụm động từ là một trong những kiến thức rất quan trọng và cũng rất liên quan đến chủ đề trong bài viết này. Vì vậy chúng ta sẽ cùng học cách phân biệt Depend on/ Depend upon/ Depending on.

Trường hợp thường thấy nhất mà chúng ta thường bắt gặp là “Depend” đi với giới từ “on”. Bên cạnh đó, Depend cũng đi với “Upon” và một dạng khác là “Depending On” . Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phân biệt chúng.

– Về mặt nghĩa và cách dùng trong câu “Depend on” “Depend upon” đều là những động từ chính trong câu, đứng sau chủ ngữ và đặc biệt đều mang nghĩa chung là tin tưởng, phụ thuộc, dựa dẫm vào ai/cái gì. 

– Sự khác biệt của 2 từ trên là không đáng kể, tùy thuộc vào cách sử dụng chủ quan của từng người. Cụ thể, trong nhiều trường hợp cần nói trang trọng thì chúng ta nên ưu tiên dùng “Depend Upon”.

Ví dụ:

 • However, continued high ODA inflows will likely depend on/upon further policy and institutional reforms by the Laos Government.

Tuy nhiên, để tiếp tục nhận được nhiều ODA có lẽ tùy thuộc vào cải cách chính sách và thể chế hơn nữa của Chính phủ Lào.

– Về mặt nghĩa, DEPENDING ON có ý nghĩa giống như DEPEND ON/UPON. 

– Về mặt vai trò ngữ pháp thì lại có điểm khác nhau. DEPEND ON/UPON được dùng như một cụm động từ (Phrasal verb), còn đối với DEPENDING ON lại được dùng như một cụm từ V-ing (V-ing clause). Hay nói cách khác, trong câu DEPENDING ON không thể là động từ chính mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

– Theo sau DEPENDING ON có thể là một cụm danh từ hoặc cụm từ có từ để hỏi HOW/ WHETHER/ WHICH/ WHAT đứng đầu.

Ví dụ: Depending on what I have known, I assure you that John is very honest in money matters. 

Dựa theo những gì tôi đã biết, tôi chắc chắn với bạn là John rất trung thực trong vấn đề tiền bạc.

Xem thêm:

Bài tập củng cố

 1. Prisoners can be released earlier ………….. their good conduct while in custody.
 • depend on
 • depending on
 • dependent on

2. The quality of photographic reproduction is ………….. the quality of the original image.

 • depending on
 • depend on
 • dependent on

3. My decision will …………. the current situation.

 • depend upon
 • depending on
 • dependent upon

4. The trees, animals, and water ………… each other.

 • depending on
 • dependent on
 • depend on 

5. Her success is ………… her.

 • dependent upon
 • depend on
 • depending on

Đáp án:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A

Bài viết này đã cung cấp các thông tin về dependent như dependent đi với giới từ gì cũng như các bài tập củng cố. Bhiu.edu.vn mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho quá trình học tiếng Anh của bạn. Bên cạnh đó, hãy theo dõi chuyên mục Grammar để các thêm những chủ điểm ngữ pháp hay và thú vị nhé!

Viết một bình luận