Bị động 2 tân ngữ: Lý thuyết và bài tập có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Kiến thức câu bị động 2 tân ngữ một nền tảng khá quan trọng cho việc học tiếng Anh. Biết được đó, Bhiu.edu.vn mang đến cho các bạn bài viết Lý thuyết và bài tập có đáp án của dạng bị động 2 tân ngữ để các bạn có thể thành thạo kiến thức này.

Bị động 2 tân ngữ
Bị động 2 tân ngữ

BỊ ĐỘNG 2 TÂN NGỮ

Ta thường gặp một số câu có 2 tân ngữ đi sau động từ chẳng hạn như:

– John gave me a book.

Ta thấy sau động từ: “gave” có 2 tân ngữ là “me” và “a book”. Trong 2 tân ngữ này thì “a book” được gọi là tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu tác động của hành động “gave” – đưa.) Còn “me” được gọi là tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động của hành động).

Ta có cấu trúc câu chủ động với động từ có 2 tân ngữ:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

 S + V + Oi + Od

Trong đó:   S (subject): Chủ ngữ

                     V (verb): Động từ

                     Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếp 

                     Od (direct object): tân ngữ trực tiếp 

Câu bị động sẽ có 2 trường hợp như sau:

– TH1: ta lấy tân ngữ gián tiếp thành chủ ngữ trong câu bị động. Công thức:

S + be + VpII + Od

– TH2: Ta lấy tân ngữ trực tiếp thành chủ ngữ trong câu bị động. Công thức:

S + be + VpII + giới từ + Oi

Ví dụ:

– Chủ động: They gave me a banana yesterday.

S    V        Oi    Od

– Bị động:   TH1:   I was given a banana yesterday

S  be   VpII      Od

TH2:   A banana was given to me yesterday

S      be    VpII

BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Chuyển các câu dưới đây thành 2 câu bị động

1. John sent the girl a letter.

2. Mary is showing her friends the new computer.

3. Her mom often tells the girl tale stories.

4. We will pay you $700.

6. Her mother gave Lan a new shirt on her birthday.

7. John told Mary the truth.

8. The saleswoman is showing the customers the new apartment.

9. Tom bought a new red hat for me.

10. Lots of people say John is a good teacher.

11. I gave him a banana.

12. He sent his father a letter.

13. Mary gave me an interesting book on my birthday

14. The salesman is showing the clients the new house

15. Lots of people say Mary is a good person.

16. People believe that their boss is very rich.

17. People said that the new president was very happy.

18. It is believed that what she said was true. 

19. People believe that Tom is a famous doctor

20. People rumor that Mary lost all her money

21. John often offers me a cigarette.

Đáp án:

1.

The girl was sent a letter by John.

A letter was sent to the girl by John.

2.

Her friends are being showed/ shown the new computer by Mary.

The new computer is being showed/ shown to her friends by Mary.

3.

The girl is often told tale stories by her mom.

ale stories are often told to the girl by her mom.

4.

You will be paid $700 by us.

$700 will be paid to you by us.

5.

Lan was given a new shirt by her mother on her birthday.

A new shirt was given to Lan by her mother on her birthday.

6.

 Mary was told the truth by John.

 The truth was told to Mary by John.

7.

 The customers are being shown the new apartment by the saleswomen.

 The apartment is being shown to the customers by the saleswomen.

8.

This new red hat was bought for me by Tom.

I was bought a new red hat by Tom.

9.

It’s said that John’s a good teacher.

John is said to be a good teacher.

10.

A banana was given to him.

He was given a banana by me.

11.

His father was sent a letter.

A letter was sent to his father (by him)

12.

 I was given an interesting book by Mary on my birthday.

An interesting book was given to me by Mary on my birthday.

13.

The clients are being shown the new house by the salesman.

The new house is being shown to the clients by the salesman.

14.

It’s said that Mary’s a good person.

Mary is said to be a good person.

15.

It is believed that their boss is very rich.

Their boss is thought to be very rich.

 16.

It was said that the new president was very happy.

The new president was said to be very happy.

17.

She was believed to tell the truth.

What she said was believed to be true.

18.

It is believed that Tom is a famous doctor.

Tom is believed to be a famous doctor.

19.

It is rumored that Mary lost all her money.

Mary is rumored to have lost all her money.

20.

I am often offered a cigarette by John

A cigarette is often offered to me by John

Trên đây là những kiến thức về lý thuyết đầy đủ và bài tập có đáp án của dạng bị động 2 tân ngữ mà Bhiu cung cấp nhằm giúp các bạn ôn luyện và nắm vững kiến thức. Chúc các bạn nhanh chóng nắm vững kiến thức này. Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức mỗi ngày.

>>> Xem thêm bài viết liên quan:

Câu bị động trong tiếng anh như thế nào?

Tất tần tật kiến thức về câu bị động đặc biệt dễ hiểu nhất

Tổng hợp về bài tập câu bị động có đáp án

Viết một bình luận