Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại đơn – Có đáp án chi tiết

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thì hiện tại đơn và thì tương lai đơn là 2 dạng thì phổ biến trong tiếng anh mà các bạn cần phải nắm. Để giúp các bạn dễ dàng ôn tập hai dạng thì này, Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại đơn.

Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại đơn

Điểm khác nhau giữa thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Hiện tại đơnTương lai đơn
Mô tả một hành động/sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần hay một thói quenMô tả sự thật hiển nhiênDiễn tả sự việc sẽ xảy xa theo lịch trình, thời gian biểu rõ ràng như giờ tàu, máy bay chạy…Diễn tả một suy nghĩ, cảm xúc hoặc cảm giác.Diễn tả về một hành động hay một sự việc có thể sẽ xảy ra trong tương lai.Mô tả một quyết định hay một ý định nhất thời đang xảy ra ngay tại thời điểm nóiDiễn tả một dự đoán không có bất kỳ căn cứ nào.Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu hoặc đề nghịDùng trong điều kiện loại một, mục đích diễn tả một giả định có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai
Dấu hiệu nhận biết: always, sometimes, every day/ week/ month/ year, usually, often, once, twice, never, …Dấu hiệu nhận biết: soon, perhaps, tomorrow, next day/ week/ month/ year, …

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại đơn

Bài 1

1. Hoa (think) ____________ that mountain-climbing is very dangerous.

2. My dad (like) ____________ collecting stamps so much.

3. Sam (take) ____________ a lot of photos when she (go) ____________ on holidays.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

4. I like drawing very much. My hobby is (paint) ____________.

5. My mom says when she (retire) ____________, she (go) ____________ back to her mom to do the gardening.

6. ____________ your sister (like) (make) ____________ model in her free time?

7. My friends (promise) ____________ that they (give) ____________ me a nice doll on my birthday.

8. Dung says he loves horse-riding but he (not/ continue) ____________ this hobby from next year.

9. Mai (play) ____________ the guitar once a week.

10. Don’t worry. I (dance) ____________ with you next Monday.

Bài 2

1. They’re told you are ill. I hope you ________ better again.

a. will feel

b. feel

c. are feeling

d. don’t feel

2. ______ you ______ to school everyday?

a. Does … walk

b. Do … walk

c. Will… walk

d. Are … walking

3. You needn’t wear your coat. It ________ cold today.

a. will be

b. won’t be

c. doesn’t be

d. is

4. Fire needs oxygen to burn. It ________ without oxygen.

a. burns

b. burn

c. don’t burn

d. doesn’t burn

5. They ________ swimming because it’s fun and good exercise.

a. like

b. are liking

c. will like

d. liked

Đáp án

Bài 1

1. Hoa (think) ____thinks________ that mountain-climbing is very dangerous.

2. My dad (like) ______likes______ collecting stamps so much.

3. Sam (take)_____takes_______ a lot of photos when she (go) ______goes______ on holidays.

4. I like drawing very much. My hobby is (paint) _____painting_______.

5. My mom says when she (retire) ______retires______, she (go)____will go________ back to her village to do the gardening.

6. ______Does______ your sister (like) (make) ____like making________ model in her free time?

7. My friends (promise) _______promises_____ that he (give)_____will give_______ me a nice doll on my birthday.

8. Dung says he loves horse-riding but he (not/ continue) _____won’t continue_______ this hobby from next year.

9. Mai (play) _____plays_______ the guitar once a week.

10. Don’t worry. I (dance) ______will dance______ with you next Monday.

Bài 2

1.a2. b3. b4. a5. a

Bài viết trên đây là về Bài tập thì tương lai đơn và hiện tại đơn. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận