Bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn có đáp án chi tiết

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thì quá khứ tiếp diễn là trong những kiến thức cơ bản và cần thiết khi học tiếng Anh. Để hiểu rõ hơn về thể bị động thì quá khứ tiếp diễn, Bhiu.edu.vn sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức cũng như bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn qua bài viết dưới đây.

Bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn
Bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn

Lý thuyết

Cách biến đổi câu chủ động thành câu bị động thì quá khứ tiếp diễn:

  • Câu chủ động: S + was/were + Ving + O
  • Câu bị động: S2 + Be Being + V3/Ved + By + O

Ví dụ: Linda was writing a report. → A report was being written by Linda

Bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn

Task 1. Chuyển sang câu bị động

1. I was reading a novel at 10 o’clock yesterday morning.

2. They were breaking television at 10 o’clock last night.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

3. Linda was singing a song when John came.

4. While Ms. Nina was cleaning the house, she hurt her back.

5. We were decorating our house when she phoned.

Task 2. Chuyển sang câu bị động

1. I was eating a Banh mi.

2. She was writing an important report.

3. He was not cleaning his room at 10 o’clock yesterday evening.

4. Mr. Linh was reading a newspaper.

5. They were washing the dishes when John called.

Task 3. Chuyển sang câu chủ động

1. Her baby was being taken a bath when Mary called.

2. A report was being written.

3. The employers were being called by John at 9 o’clock yesterday morning.

4. My house was being decorated when she came.

Task 4. Chuyển sang câu chủ động

1. A chocolate cake was being eaten by my brother.

2. Her exercise was being done at 7 o’clock yesterday morning.

3. A report was being written when Linh called.

4. A photo of me was being taken by Kate when I was eating.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đáp án

Task 1

1. A Novel was being read by me at 10 o’clock yesterday morning.

2. Television was being broken at 10 o’clock last night.

3. A song was being sung by Linda when John came.

4. While Ms. Linna was cleaning the house, her back was hurt.

5. Our house was being decorated when she phoned.

Task 2

1. A Banh mi was being eaten by me.

2. An important report was being written by her.

3. His room was not being cleaned at 10 o’clock yesterday evening.

4. Newspaper was being read by Mr. Linh.

5. The dishes were being washed when John called.

Task 3

1. She was taking a bath for her baby when Mary called.

2. Someone was writing a report.

3. John was calling the employers at 9 o’clock yesterday morning.

4. They were decorating their house when she phoned.

Task 4

1. My brother was eating a chocolate cake.

2. She was doing my exercise at 7 o’clock yesterday morning.

3. I was writing a report when Linh called.

4. Kate was taking a photo of me when I was eating.

Trên đây là phần bài tập câu bị động thì quá khứ tiếp diễn – một trong những kiến thức quan trọng nhất trong tiếng Anh. Các bạn cần chăm chỉ làm bài tập đầy đủ sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và cách sử dụng câu bị động của thì quá khứ tiếp diễn. Chúc các bạn học tập thật hiệu quả!.  Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận