Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn luyện tập tại nhà!(Có đáp án)

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu bị động trong thì hiện tại đơn được xem là mẫu câu tương đối khó đối với nhiều bạn khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Cần có thời gian luyện tập để hiểu được bản chất và cách sử dụng của mẫu câu này. Hôm nay, hãy cùng Bhiu.edu.vn làm những bài tập Câu bị động trong Thì hiện tại đơn này nhé!

Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn
Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn

Lý thuyết của mẫu câu bị động trong Thì hiện tại đơn

Phân biệt thế nào là câu chủ động, thế nào là câu bị động

 • Câu chủ động là loại câu mà chủ ngữ là người, con vật thực hiện hành động của mình. Dùng câu chủ động khi muốn nhấn mạnh vào tác nhân gây ra hành động của chủ thể.
 • Câu bị động lại trái ngược hoàn toàn với câu chủ động, cũng là câu chỉ người, chỉ vật nhưng lại chịu tác động của hành động gây ra.

Cấu trúc biển đổi từ câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại đơn

 • Câu chủ động: S + V(s/es) + O

Ex: I play foodball everyday

 • Câu bị động: S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ex: English is studied by Mary everyday.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn

Task 1. Write “A” for active sentences and “P” for passive sentences.

1. They grow coffee in more than 50 countries around the world.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. The book was bought yesterday.

3. Tim was invited to Kate’s birthday party.

4. She feeds her dogs twice a day.

5. My keys were lost yesterday.

6. The photos were taken by my dad yesterday.

7. They don’t open the bank during the weekend.

8. The letter was sent two days ago.

Task 2. Đổi những câu sau đây từ bị động sang chủ động.

1. This book is bought by my mother.

2. The export division is managed by Mr. Sam.

3. English is spoken.

4. The bike is ridden by Nina every evening.

5. Information technology is studied everyday.

Task 3. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

1. The result of the exam is always announce in June.

Correct          Incorrect

2. Is English spoken in Canada?

Correct          Incorrect

3. Yesterday, my wallet is taken by a thief.

Correct          Incorrect

4. When was the tests marked by the teacher?

Correct          Incorrect

5. Tim was offer some cookies by his classmate.

Correct          Incorrect

Task 4. Điền am, is hoặc are.

1. This cake………….. eaten by Nina.

2. His exercises…………..corrected by teacher.

3. The grass…………….cut by Tom everyday.

4. My room ……………..cleaned by my sister every morning.

5. A report………………written by Sam.

6. The class……………taught by Mr. Henry.

7. Books …………read by my father every day.

8. This pencil case……………….bought.

9. Spiders ……………. eaten by Tommy.

10. Sandwiches………………eaten by Sam every morning.

Đáp án cho bài tập về Câu bị động trong thì hiện tại đơn

Task 1: 

1. A2. P3. P4. A
5. P6. P7. A8. P

Task 2:

1. My mother buys this book

2. Mr Sam manages the export division

3. People speak English

4. Nina rides the bike every evening

5. Students study information technology everyday.

Task 3:

1. incorrect

2. correct

3. incorrect

4. incorrect

5. incorrect

Task 4: 

 1. is
 2. are
 3. is
 4. is
 5. is
 6. is
 7. are
 8. is
 9. are
 10. are

Hy vọng với bài viết trên , bạn đã hiểu được thế nào là mẫu câu Bị đông trong thì hiện tại đơn, hoàn thành đúng các bài tập để có thể hiểu rõ hơn về bản chất của mẫu câu này. Hãy luyện tập mỗi ngày và đón đọc những bài viết bổ ích đến từ Học ngữ pháp tiếng Anh nhé.

Viết một bình luận