Opposed đi với giới từ gì và bài tập vận dụng có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Opposed đi với giới từ gì là điều mà không ít người học tiếng Anh quan tâm. Trong bài viết này, bhiu sẽ tổng hợp các kiến thức có liên quan đến opposed, cụ thể như opposed có nghĩa gì, opposed đi với giới từ gì. Ngoài ra, ở cuối bài viết còn cung cấp cho các bạn bài tập vận dụng để có thể củng cố kiến thức vừa học.

Opposed nghĩa là gì?

Opposed nghĩa là gì
Opposed nghĩa là gì

“Opposed” được hình thành từ động từ nguyên mẫu “Oppose”, có nghĩa là phản đối (thường là phản đối một cách kịch liệt, gay gắt). Một số dạng khác của động từ Oppose ứng với các thì trong tiếng Anh, cụ thể như sau:

Dạng nguyên mẫuDạng chia quá khứDạng hoàn thànhDạng tiếp diễn
OpposeOpposedOpposedOpposing

Như vậy “Opposed” là dạng ở thì quá khứ hoặc hoàn thành. Ngoài ra, nếu xét về tính chất trong câu thì “Opposed” là hình thức dùng trong câu bị động, với nghĩa “bị phản đối, bị đối lập, bị ngược với”.

Ví dụ:

 • Her opinion is opposed to mine, when it comes to this issue (Quan điểm của cô ta thì trái ngược với của tôi đối với vấn đề này)
 • You opposed her idea, right? (Bạn phản đối ý tưởng của cô ấy, phải không?)

Opposed đi với giới từ gì?

Opposed đi với giới từ gì
Opposed đi với giới từ gì

Trong câu chủ động thì “oppose” không có đi với giới từ. Ta thường thấy các cấu trúc như sau:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • oppose sth/sb: nghĩa là phản đối ai, cái gì
 • oppose doing sth: nghĩa là phản đối làm việc gì
 • oppose sb/sth doing sth: phản đối ai hay cái gì làm gì

“Opposed” đi với giới từ gì? Opposed thường đi cùng với giới từ “to” trong câu. Cấu trúc: Be opposed to sth: phản đối cái gì (opposed thường đóng vai trò như là một tính từ)

ExamplesMeaning
Linh is bitterly opposed to the war between Russia and Ukraine. Linh phản đối kịch liệt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
My father is strongly opposed to my learning to dance.Ba tôi phản đối mạnh mẽ việc tôi học nhảy.

Ngoài ra, opposed cũng đi với giới từ by. Cấu trúc: Be opposed by sb/sth: nghĩa là bị phản đối bởi ai hay cái gì (Opposed trong trường hợp này đóng vai trò như một động từ phân từ)

ExamplesMeaning
The war between Russia and Ukraine is bitterly opposed by Linh.Chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì bị phản đối kịch liệt bởi Linh.
My learning to dance is strongly opposed by my father.Việc học nhảy của tôi bị phản đối kịch liệt bởi ba tôi.

Cách dùng “as opposed to” 

“As opposed to” là một cụm từ có ý nghĩa “hơn là, thay vì”. Cụm từ này đồng nghĩa với cụm từ “Instead of” và “Rather than”.  Cấu trúc như sau:

 • As opposed to + Ving/sth
ExamplesMeaning
I prefer traveling alone to going with friends = I prefer to travel alone, as opposed to going with my friends.Tôi thích đi du lịch một mình hơn là đi cùng với những người bạn. 
My salary this month is 4000$ as opposed to 3000$ for last month.Lương của tôi tháng này là 4000 đô thay vì là 3000 đô như tháng trước.

Áp dụng “As opposed to” trong bài thi IELTS

Ta có cụm từ “As opposed to V-ing/sth” mang ý nghĩa so sánh, đối chiếu. Vì vậy, cụm từ này thường được vận dụng trong các bài Writing Task 1. 

Ví dụ: The inflation numbered 8 percent this year as opposed to 9 percent for last year (Lạm phát năm nay là 8% so với năm ngoái là 9%) 

Xem thêm:

Trong tiếng Anh Quite đi với giới từ gì? Cách sử dụng Quite

Bài tập rèn luyện

Điền “to” hoặc “by” để hoàn thành các câu sau: 

 1. This ban was opposed …….. the UK government in 2013.
 2. I think we should stop that terrorists from operating, as opposed ……… chasing her.
 3. John likes playing volleyball, as opposed………..video games.
 4. She found herself opposed ……… her close friend.
 5. These ideas are opposed ………….. her actions. 

Đáp án

 1. by 
 2. to 
 3. to 
 4. by
 5. to

Bài viết này đã cung cấp những kiến thức về opposed đi với giới từ gì cũng như ý nghĩa và cách dùng của opposed. Bhiu Mong rằng các bạn có thể nắm vững kiến thức này và dùng nó một cách hiệu quả trong quá trình học Tiếng Anh. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhé!

Viết một bình luận