Màu cam tiếng Anh là gì? Ý nghĩa về màu sắc này trong tiếng Anh

Màu sắc là một chủ đề vô cùng quen thuộc và thú vị khi chúng ta học tiếng Anh. Và các màu sắc trong tiếng Anh đều sẽ có một tên gọi khác nhau. Hôm nay, Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết Màu cam tiếng Anh là gì? Và ý nghĩa về màu sắc này trong tiếng Anh. 

Màu cam tiếng Anh là gì
Màu cam tiếng Anh là gì

Màu cam tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh màu cam có tên là Orange được đọc là /ˈɒrɪnʤ/. Trong quang phổ, màu cam là màu nằm giữa màu đỏ và màu vàng, nằm trong khoảng bước sóng từ 620 – 585 nm. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy do có màu gần giống với màu của vỏ quả cam. Với các chất liệu màu như sơn dầu, bút chì màu, sáp màu, phấn màu thì màu da cam chỉ là màu phụ, có thể được tạo ra từ các màu gốc bằng cách kết hợp giữa màu đỏ và vàng.

Màu cam được hòa trộn giữa đỏ và vàng nên nó có được sự mạnh mẽ của màu đỏ và hạnh phúc của màu vàng. Trong ý nghĩa màu cam được xem là màu sắc của tuổi trẻ, màu của sự vui vẻ, hạnh phúc, năng động và tinh nghịch.

Bên cạnh đó, nó còn gắn với sự vui tươi, nhẹ nhàng và tươi mát. Màu cam giúp kích thích các hoạt động thể chất của con người, kích thích sự sáng tạo và di chuyển. Là gam màu trẻ trung, bắt mắt, dễ phối trộn nên nó là màu sắc được giới trẻ ưa chuộng và yêu thích.

Một số biểu tượng màu cam bằng tiếng Anh

In the Netherlands, orange is the color of the country. It is also the color of the Dutch royal family. 

NHẬP MÃ BHIU5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ở Hà Lan, màu cam là màu của quốc gia. Nó còn là màu sắc tượng trưng cho hoàng gia Hà Lan.   

In Ukraine, orange represents strength and courage.

Ở Ukraine, màu cam đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm. 

In Indian culture, orange symbolizes fire, good luck and has a sacred meaning. 

Trong văn hoá của Ấn Độ, màu da cam biểu tượng cho lửa, sự may mắn và có ý nghĩa thiêng liêng. 

In Japan and China, oranges symbolize happiness, love, good health, and courage.

Ở Nhật Bản và Trung Quốc, màu cam tượng trưng cho hạnh phúc, tình yêu, sức khỏe tốt và sự dũng cảm.

Orange is commonly used in political and social movements in the United Kingdom. And it is the color of the Liberal Party. 

Màu cam thường được sử dụng trong các phong trào chính trị và xã hội ở Vương quốc Anh. Và nó là màu của Đảng Tự do. 

In the United States, orange is used in prison uniforms. 

Tại Hoa Kỳ, màu cam được sử dụng trong đồng phục của tù nhân. 

Một số biểu tượng màu cam bằng tiếng Anh
Một số biểu tượng màu cam bằng tiếng Anh

Ý nghĩa tâm lý của màu cam bằng tiếng Anh

Orange’s associated with meanings of joy, warmth, heat, sunshine, enthusiasm, creativity, success, encouragement, change, determination, health, stimulation, happiness, fun, enjoyment, balance, sexuality, freedom, expression, and fascination.  

Phiên âm: /ˈɒrɪnʤ ɪz əˈsəʊʃɪeɪtɪd wɪð ˈmiːnɪŋz ɒv ʤɔɪ, wɔːmθ, hiːt, ˈsʌnʃaɪn, ɪnˈθjuːzɪæzm, ˌkriːeɪˈtɪvɪti, səkˈsɛs, ɪnˈkʌrɪʤmənt, ʧeɪnʤ, dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən, hɛlθ, ˌstɪmjʊˈleɪʃən, ˈhæpɪnɪs, fʌn, ɪnˈʤɔɪmənt, ˈbæləns, ˌsɛkʃʊˈæləti, ˈfriːdəm, ɪksˈprɛʃən, ænd ˌfæsɪˈneɪʃən/ 

Ý nghĩa: Màu cam là màu tượng trưng cho niềm vui, sự ấm áp, độ nóng, ánh nắng mặt trời, nhiệt tình, sáng tạo, thành công, thay đổi, quyết tâm, sức khỏe, sự kích thích, khuyến khích, hạnh phúc, vui vẻ, hứng thú, cân bằng, tình dục, tự do, biểu lộ và mê hoặc. 

Different shades, tints, and hues of orange have different meanings. Dark orange may represent deceit and distrust. Red-orange relates to passion, pleasure, desire, aggression, domination, and action. A golden orange often stands for prestige, wisdom, illumination, wealth, and prestige. A light orange or peach color tends to be more friendly and soothing. 

Phiên âm: /ˈdɪfrənt ʃeɪdz, tɪnts, ænd hjuːz ɒv ˈɒrɪnʤ hæv ˈdɪfrənt ˈmiːnɪŋz. dɑːk ˈɒrɪnʤ meɪ ˌrɛprɪˈzɛnt dɪˈsiːt ænd dɪsˈtrʌst. rɛd-ˈɒrɪnʤ rɪˈleɪts tuː ˈpæʃən, ˈplɛʒə, dɪˈzaɪə, əˈgrɛʃ(ə)n, ˌdɒmɪˈneɪʃən, ænd ˈækʃ(ə)n. ə ˈgəʊldən ˈɒrɪnʤ ˈɒf(ə)n stændz fɔː prɛsˈtiːʒ, ˈwɪzdəm, ɪˌljuːmɪˈneɪʃən, wɛlθ, ænd prɛsˈtiːʒ. ə laɪt ˈɒrɪnʤ ɔː piːʧ ˈkʌlə tɛndz tuː biː mɔː ˈfrɛndli ænd ˈsuːðɪŋ/ 

Ý nghĩa: Các sắc thái, độ đậm nhạt khác nhau của màu cam sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Màu cam đậm đại diện của sự lừa dối và không tin tưởng. Màu đỏ cam sẽ liên quan đến niềm đam mê, niềm vui, sự ham muốn, sự hung hăng, sự thống trị và hành động. Màu vàng cam mang nghĩa tượng trưng cho uy tín, trí tuệ, sự sáng suốt, giàu có. Màu cam nhạt hoặc màu hồng đào thể hiện sự thân thiện và nhẹ nhàng hơn. 

Xem thêm bài viết liên quan: Màu tím tiếng Anh là gì

Màu cam trong tôn giáo bằng tiếng Anh

The color orange is often associated with spiritual practices including meditation and compassion. In Southeast Asia, Buddhist monks wear orange robes that symbolize simplicity and letting go of materialism. The tradition dates back thousands of years to the time of Buddha.

Phiên âm: /ðə ˈkʌlər ˈɒrɪnʤ ɪz ˈɒf(ə)n əˈsəʊʃɪeɪtɪd wɪð ˈspɪrɪtjʊəl ˈpræktɪsɪz ɪnˈkluːdɪŋ ˌmɛdɪˈteɪʃən ænd kəmˈpæʃən. ɪn ˌsaʊθˈiːst ˈeɪʒə, ˈbʊdɪst mʌŋks weər ˈɒrɪnʤ rəʊbz ðæt ˈsɪmbəlaɪz sɪmˈplɪsɪti ænd ˈlɛtɪŋ gəʊ ɒv məˈtɪərɪəlɪzm. ðə trəˈdɪʃən deɪts bæk ˈθaʊzəndz ɒv jɪəz tuː ðə taɪm ɒv ˈbʊdə/

Ý nghĩa: Màu cam thường được liên kết cùng với các thực hành tâm linh bao gồm thiền định và lòng từ bi. Ở Đông Nam Á, các nhà sư sẽ mặc áo cà sa màu cam tượng trưng cho sự giản dị và buông bỏ. Truyền thống đã có từ hàng ngàn năm trước thời Đức Phật.  

Colors convey plenty of meanings in the Bible. Orange is a color of fire which represents the Fire of God, deliverance and passionate praise. The color orange in the Bible is also associated with danger and warning. 

Phiên âm: /ˈkʌləz kənˈveɪ ˈplɛnti ɒv ˈmiːnɪŋz ɪn ðə ˈbaɪbl. ˈɒrɪnʤ ɪz ə ˈkʌlər ɒv ˈfaɪə wɪʧ ˌrɛprɪˈzɛnts ðə ˈfaɪər ɒv gɒd, dɪˈlɪvərəns ænd ˈpæʃənɪt preɪz. ðə ˈkʌlər ˈɒrɪnʤ ɪn ðə ˈbaɪbl ɪz ˈɔːlsəʊ əˈsəʊʃɪeɪtɪd wɪð ˈdeɪnʤər ænd ˈwɔːnɪŋ/  

Ý nghĩa: Trong kinh thánh màu sắc cũng truyền tải nhiều ý nghĩa khác nhau. Màu cam là màu tượng trưng cho ngọn lửa của thiên Chúa, nó cũng mang nghĩa tượng trưng cho sự giải thoát cùng sự ca ngợi nồng nhiệt. Màu cam trong Kinh thánh cũng có liên quan đến sự nguy hiểm cùng lời cảnh báo.

Một số thông tin về màu cam bằng tiếng Anh

The color orange is a harmonious combination of red and yellow, hence why it has traits of both colors. 

Phiên âm: /ðə ˈkʌlər ˈɒrɪnʤ ɪz ə hɑːˈməʊniəs ˌkɒmbɪˈneɪʃən ɒv rɛd ænd ˈjɛləʊ, hɛns waɪ ɪt hæz treɪts ɒv bəʊθ ˈkʌləz/

Ý nghĩa: Màu cam là sự phối hợp hài hòa giữa màu đỏ và màu vàng, vì vậy nó cũng mang những đặc điểm của cả hai màu.

Orange is happy and enthusiastic like yellow, but it also is a physically stimulating color full of energy like red.

Phiên âm: /ˈɒrɪnʤ ɪz ˈhæpi ænd ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk laɪk ˈjɛləʊ, bʌt ɪt ˈɔːlsəʊ ɪz ə ˈfɪzɪkəli ˈstɪmjʊleɪtɪŋ ˈkʌlə fʊl ɒv ˈɛnəʤi laɪk rɛd/

Ý nghĩa: Màu cam là màu niềm vui và nhiệt huyết như màu vàng, nhưng nó cũng là một màu kích thích thể chất tràn đầy năng lượng như màu đỏ. 

Orange stimulates appetite. It’s often used in kitchen decor and restaurants for that reason. 

Phiên âm: /ˈɒrɪnʤ ˈstɪmjʊleɪts ˈæpɪtaɪt. ɪts ˈɒf(ə)n juːzd ɪn ˈkɪʧɪn ˈdeɪkɔːr ænd ˈrɛstrɒnts fɔː ðæt ˈriːzn/

Ý nghĩa: Màu cam kích thích cảm giác thèm ăn. Đó chính là lý do nó thường được sử dụng trong trang trí nhà bếp và nhà hàng. 

Một số thông tin về màu cam bằng tiếng Anh
Một số thông tin về màu cam bằng tiếng Anh

Orange is an attention-getter, like red, and it’s often used in graphic design for that purpose, as an accent color.  

Phiên âm: /ˈɒrɪnʤ ɪz ən əˈtɛnʃ(ə)n-ˈgɛtə, laɪk rɛd, ænd ɪts ˈɒf(ə)n juːzd ɪn ˈgræfɪk dɪˈzaɪn fɔː ðæt ˈpɜːpəs, æz ən ˈæksənt ˈkʌlə/

Ý nghĩa: Màu cam là màu giúp thu hút sự chú ý cũng giống như màu đỏ và nó thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa mục đích là để làm điểm nhấn.

Orange is also a symbol of autumn–the brilliant color of fall foliage and of ripe pumpkins. 

Phiên âm: /ˈɒrɪnʤ ɪz ˈɔːlsəʊ ə ˈsɪmbəl ɒv ˈɔːtəm-ðiː ˈbrɪljənt ˈkʌlər ɒv fɔːl ˈfəʊlɪɪʤ ænd ɒv raɪp ˈpʌmpkɪnz/

Ý nghĩa: Màu cam cũng là màu tượng trưng cho mùa thu. Là màu sắc rực rỡ của những tán lá mùa thu và của những trái bí ngô chín mọng.

Bài viết trên đây là về chủ đề Màu cam tiếng Anh là gì? Ý nghĩa về màu sắc này trong tiếng Anh. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên theo dõi chuyên mục Vocabulary của Bhiu để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

Viết một bình luận