Kết hợp từ (Collocation) tiếng Anh: bạn đã biết hết chưa?

Back to school IELTS Vietop

Việc hiểu để áp dụng các kết hợp từ (collocations) sẽ giúp cho người học có thể diễn đạt tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên nhất. Vậy kết hợp từ là gì và làm thế nào để sử dụng chúng? Bhiu.edu.vn mời các bạn cùng chúng mình xem qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa

Kết hợp từ (collocations) cách các từ được kết hợp với nhau và tạo ra một cụm từ có nghĩa theo thói quen của người bản xứ. Giống như trong tiếng Việt, ta có những kết hợp từ như “chó mực” thay vì “chó đen”, “ngựa ô” thay vì “ngựa đen” chẳng hạn, thì tiếng Anh cũng có những kết hợp từ như thế.

E.g.: Để chỉ tóc vàng, người ta dùng “blond hair” chứ không dùng “yellow hair” hoặc “heavy rain” để chỉ mưa lớn chứ không dùng “strong rain” hay “big rain”.

Các dạng collocation phổ biến

Trong tiếng Anh, ta sẽ thường gặp các dạng collocation sau:

Collocation Ví dụ
noun + noun (danh từ + danh từ)A water bucket. (Một xô nước)
noun + verb (danh từ + động từ)My plane takes off at 8.am. (Máy bay của tôi cất cánh lúc 8 giờ sáng.)
verb + noun (động từ + danh từ)Let’s get started! (Cùng bắt đầu nào!)
verb + adverb (động từ + trạng từ)The hurricane badly damaged the whole area. (Trận bão đã phá hủy nặng toàn bộ khu vực.)
adverb + adjective (trạng từ + tính từ)Carla was absolutely delighted to win first prize. (Carla vô cùng vui mừng khi giành được giải nhất.)
adjective + noun (tính từ + danh từ)He admitted he made a big mistake. (Anh ấy thừa nhận mình đã mắc một sai lầm lớn.)

Cách để học collocation hiệu quả

Ngoài việc trang bị từ điển và thực hành bài tập thường xuyên, để học collocation hiệu quả thì bạn có thể tiếp cận chúng bằng các cách khác như đọc sách tiếng Anh, các tài liệu về collocation như English Collocations In Use hay Collocation Book for IELTS Test hay đơn giản là đọc những bài viết trên báo mạng hoặc các blog tiếng Anh để ghi chú lại những từ vựng hay.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Cách để học kết hợp từ collocation hiệu quả
Cách để học kết hợp từ collocation hiệu quả

Để có thể sử dụng từ và kết hợp từ một cách tự nhiên nhất giống như người bản xứ đòi hỏi một quá trình lâu dài và bạn cần phải học một cách có chọn lọc, bởi vì nếu chỉ học từ vựng một cách máy móc thì khi áp dụng vào ngữ cảnh đôi khi sẽ khiến câu văn trở nên cứng nhắc, gượng gạo, dễ ảnh hưởng đến việc giao tiếp.

Bài tập vận dụng

A. Choose the correct answer

1. He was late so I decided to ________time by window shopping.

A. kill B. spend C.miss  D. waste

2. John felt a sharp _________in his back.

A. injury B. pain C.wound  D. ache

3. The vegetables we ate at grandma’s were home- _________.

A. made B. produced C. grown D. done

4. Turn up to page 20 to find out at a __________which courses are available to you.

A. glance B. stare C. look D. glimpse

5. The children have gone on a _________with their father.

A.hike B. journey C. trek D. trip 

B. Complete these sentences by filling in the gaps

  1. The meeting took almost five hours so it was impossible to _______ attention all the time. 
  2. The problem is difficult to _______ under control. 
  3. It took us all day to clean up the office after the burglary – they _______ a terrible mess. 
  4. I don’t think we should _______  a decision yet; we should wait. 
  5. Only 30% of the students who _______ the final exam passed it. 
  6. I think we should look for a new supplier – the one we have at the moment _______ us too many problems. 
  7. Could you _______ me a favour and post these letters on your way home? 
  8. I’ve told him many times that he’s got the wrong telephone number. I’ll _______ crazy if he calls again. 
  9. The company offers its employees free language training but not many people _______  advantage of it. 
  10. Our teacher is leaving next month – she’s _______ a baby. 

Đáp án

A.

1. A. kill the time (v): giết thời gian

2. B. a sharp pain (n): cơn đau thấu

3. C. home-grown (v): nhà trồng (cây cối, hoa quả)

4. A. at a glance: chỉ thoáng nhìn một cái, nhìn lướt qua

5. D. go on a trip: đi chơi

B.

1. Pay; 2. Keep; 3. Made; 4. Made; 5. Took; 6. Causes; 7. Do; 8. Go; 9. Take; 10. Expecting 

Hy vọng sau khi đọc qua bài viết tổng hợp thông tin trên, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về kết hợp từ cũng như cách học chúng hiệu quả hơn để có thể ứng dụng kết hợp từ trong việc học và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Chúc các bạn học tốt và hãy nhớ luyện tập tiếng Anh thường xuyên nhé! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận