Cấu trúc Whether or not – những điều cần nhớ

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

“Whether or not” là một cấu trúc “tuy lạ mà quen” thường được sử dụng trong các bài viết lẫn trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh. Các bạn hãy cùng chúng mình theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về định nghĩa và cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này nhé!

1. Định nghĩa

Trong tiếng Anh, whether là một liên từ, có nghĩa là “liệu”. Whether thường được dùng với mục đích kể lại một sự việc hay tường thuật lại lời nói, mang hai khả năng hoặc hai lựa chọn.

E.g: I don’t know whether she will go to the park or go home to watch a movie.

(Tôi không biết liệu cô ấy sẽ đi công viên hay về nhà xem phim.)

We have different views about whether or not the government should help elderly people.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

(Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về việc chính phủ có nên giúp đỡ người cao tuổi hay không.)

Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về việc nhóm chúng tôi có nên tổ chức đi pic-nic tháng này hay không.

2. Cách sử dụng cấu trúc “whether or not”

2.1. Whether or

 “Whether or” là một thành phần cấu tạo nên “whether or not”. Với cấu trúc này, ta dùng để đưa ra hai lựa chọn hoặc sự thay thế cho một sự việc hay hành động nào đó.

Khi sự việc hay hành động sau có chủ ngữ khác mệnh đề trước, ta dùng công thức: Whether or + clause 

E.g: I don’t know whether she is laughing or crying. (Tôi không biết liệu cô ta đang cười hay khóc.)

→ Chủ ngữ I – người phân vân khác với chủ ngữ “she” thực hiện hành động “laughing or crying”.

Chú ý: Động từ trước và sau “or” đều phải được chia cùng thì với nhau.

Khi sự việc hay hành động sau có chủ ngữ giống mệnh đề trước, ta dùng công thức: Whether or +  to verb

E.g: Anna can’t decide whether to buy the red dress or the blue one. (Anna không thể quyết định liệu nên mua chiếc váy màu đỏ hay chiếc váy màu xanh.)

→ Việc phân vân nên mua chiếc váy màu nào đều là của cùng một chủ ngữ “Anna”.

2.2. Whether or not

Đối với “whether or not” – dùng để nói tới sự phủ định hoặc các thông tin mang tính trái chiều, ta có 2 công thức sau:

Whether or not + clause (mệnh đề)

E.g: Whether or not Marie likes it, she will have to learn this subject. (Dù có thích môn học đó hay không thì Marie vẫn phải học nó.)

Whether + clause (mệnh đề) + or not

E.g: Whether Marie likes it or not, she will have to learn this subject. (Dù Marie có thích môn học đó hay không thì cô ấy vẫn phải học nó.)

→ Cả hai câu ví dụ trên dù có trật tự khác nhau thì ý nghĩa vẫn không thay đổi: Marie vẫn phải học môn học đó dù cho cô ấy có thích hay không thích nó.

3. Bài tập ứng dụng

A. Choose the correct answer

 1. We don’t know whether Alex is playing outside or stays/to stay/staying in his room.
 2. We can’t be sure whether a woman is married/married/to marry or not.
 3. My mother has not decided whether to bake/to cook/bakes a cake or make soup for dinner.
 4. We can’t say whether this act is harmful or benefit/benefits/beneficial to the environment.
 5. Marie doesn’t know whether to married/marry/to marry John or not.

B. Rewrite the following sentences, using “whether or” or “whether or not”:

 1. “Should I invest in an online business?” – said Mike.
 • Mike wonders _______________________.
 1. “Is your brother watching TV or sleeping?” – “I don’t know.”
 • I don’t know _______________________.
 1. “Tell me, should I buy that hat or save my money?” – Alan asked his friend.
 • Alan considers _______________________.
 1. “I can’t decide between the pasta and the cake.” – Juan.
 • Juan is thinking _______________________.
 1. “I don’t like watching plays. But I still have to go to the theatre with my wife.” – Johnny.
 • _____________ Johnny _______________________.

Đáp án:

A. (1) staying

(2) is married

(3) to bake

(4) beneficial

(5) to marry

B. (1) Mike wonders whether or not to invest in an online business.

(2) I don’t know whether my brother is watching TV or sleeping

(3) Alan considers whether he should buy that hat or save his money.

(4) Juan is thinking whether he likes pasta or cake.(5) Whether Johnny likes watching plays or not, he has to go to the theatre with his wife.

Trên đây là phần tổng hợp kiến thức giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc “whether or not” để có thể dùng cấu trúc này thành thạo hơn trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé!

Xem thêm:

Viết một bình luận