Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

“Tôi đề nghị chúng ta nên làm thế này.” hoặc “Anh ấy đề xuất đi leo núi vào cuối tuần.” – đây là những mẫu câu quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng trong giao tiếp hằng ngày đúng không nào? Trong tiếng Anh cũng có một cấu trúc ngữ pháp tương tự để ta nêu lên ý kiến, đề xuất, đó chính là cấu trúc suggest đấy. Mời bạn cùng Bhiu tìm hiểu qua về cấu trúc này nhé!

Định nghĩa cấu trúc suggest

Suggest /sə(ɡ)ˈjest/ là động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “đề nghị” hoặc “đề xuất”. Cấu trúc suggest là một cấu trúc ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh. 

Ta sử dụng cấu trúc suggest khi:

 • Đưa ra một ý tưởng, hành động hoặc kế hoạch nào đó để cho người khác xem xét xem có nên thực hiện theo hay không. 

E.g. : Amy suggested going to the cinema. (Amy đề xuất đi xem phim.)

 • Nêu lên một quan điểm, ý kiến cá nhân mà không có luận điểm hay bằng chứng logic, cụ thể.

E.g. : He suggests that this dress does not suit me. (Anh ấy nghĩ cái đầm này không phù hợp với tôi.)

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Công thức cấu trúc suggest

Để thành lập câu với cấu trúc suggest, ta có các công thức sau:

S + suggest + V-ing + …

Với động từ -ing đi theo sau động từ suggest, ta đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

Tôi đề xuất đến công viên.

S + suggest + that-clause

Ta có thể sử dụng mệnh đề “that” đi theo sau động từ suggest khi đưa ra một đề xuất với đối tượng cụ thể. Trong những tình huống không trang trọng, ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề, tuy nhiên mệnh đề vẫn được gọi là that-clause.

E.g. : David suggests (that) we go out for dinner after the movie. (David đề xuất (rằng) chúng tôi nên đi ăn tối sau khi xem phim.)

Một vài lưu ý:

 • Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau nó sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu và không có “to”

E.g. : The doctor suggests that Alain eat less sweets. (Bác sĩ đề nghị Alain ít ăn ngọt lại.)

→ Chủ ngữ là “Alain” –  số ít, nhưng động từ “lose” ở nguyên mẫu và không có “to” ở trước.

Ta không nói The doctor suggests that Alain eats less sweets hay The doctor suggests that Alain to eat less sweets.

 • Trong trường hợp phủ định, ta thêm “not” vào trước động từ.

E.g. : The doctor suggests that Alain not eat sweets. (Bác sĩ đề nghị Alain không ăn đồ ngọt.)

 • Khi đề nghị hoặc đề xuất 1 việc gì trong quá khứ, ta có thể dùng “should” trong mệnh đề “that”.

Cô ấy đề nghị rằng họ nên cân nhắc kỹ trước khi triển khai kế hoạch này.

Think twice – nghĩ hai lần = cân nhắc kỹ

S+ suggest + Noun/Noun phrase

Công thức này được dùng khi ta đề xuất một thứ gì, điều gì cho ai đó.

Ở đây, danh từ hoặc cụm danh từ sẽ được dùng làm tân ngữ của động từ suggest. 

E.g. : He suggested some good restaurants. (Anh ấy đề xuất một số nhà hàng tốt.)

Nếu muốn đề cập đến “người nhận lời đề nghị” thì ta dùng cấu trúc – to.

E.g. : He suggested some good restaurants to me. (Anh ấy đề xuất một số nhà hàng tốt cho tôi.)

S + suggest + Wh-questions word

Wh-questions là những câu hỏi bắt đầu bằng các từ: what, when, where, who, whom, which, whose, why và how. Chúng được sử dụng để hỏi về những tính chất cụ thể, thời gian, địa điểm, con người, v.v.

Khi các từ để hỏi này đi cùng động từ suggest thì chúng có nghĩa là gợi ý làm thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

E.g. : Can anyone suggest how we might attract more people to the next event? (Có ai có gợi ý gì để chúng ta có thể thu hút được nhiều người đến hơn ở sự kiện tới không?)

Bạn có thể gợi ý tôi nên mặc gì tới bữa dạ hội không?

Bài tập ứng dụng cấu trúc suggest

A. Fill in the gaps using the correct form of the verbs in brackets

 1. I suggest that you ______ (take) a taxi.
 2. Her mother suggests that she ______ (study) harder so she can get into a good university
 3. The teacher suggests that Marie (have) ______ a good English dictionary.
 4. The government suggests ______ (travel) by bus to reduce the environmental pollution.
 5. Mr. Smith suggested ______ (get) a plumber to repair the plumbing in the bathroom. 
 6. I suggested that we _____ (invite) them to the party.

B. Rewrite these sentences using “suggest” structure

 1. “Why don’t we book a flight online?”, said Thomas.

Thomas suggested _______________________________.

 1. “I wouldn’t call Louis if I were you.”, Andy says to Daisy.

Andy suggests _______________________________.

 1. “How about having a picnic on Sunday?”, asked Julie.

Julie suggested that _______________________________.

 1. “I think that you should learn that French course.”, said Kim.

Kim suggested _______________________________.

 1. “Don’t forget to turn off the light before leaving, Martin!”, said I.

I suggested that _______________________________.

 1. “Do you know any good hotels in Ho Chi Minh city?”

“Can you suggest _______________________________?

Đáp án:

A. 1. take

2. study

3. have

4. traveling / travelling

5. getting

6. should invite

B. 1. Thomas suggested booking a flight online.

2. Andy suggests that Daisy not call Louis.

3. Julie suggested having a picnic on Sunday.

4. Kim suggested learning that French course.

5. I suggested that Martin should turn off the light before leaving.

6. “Can you suggest some good hotels in Ho Chi Minh city?”

Qua bài viết tổng hợp kiến thức và bài tập cấu trúc suggest, chúng mình hy vọng đã phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như cách ứng dụng cấu trúc này trong tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo từ chúng mình nhé!

Viết một bình luận