Câu bị động của thì tương lai đơn có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu bị động của thì tương lai đơn là một dạng câu khá phổ biến chắc hẳn những ai đang học tiếng anh đều đã gặp qua. Để giúp bạn ôn tập dạng ngữ pháp này nhuần nhuyễn, hôm nay Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn bài viết sau đây. Mời các bạn tham khảo!

Lý thuyết câu bị động của thì tương lai đơn

ThểCấu trúc câu chủ độngCấu trúc câu bị động
Khẳng địnhS + will + V + OS + will + be + VpII + (by O)
Phủ địnhS + won’t/ will not + V + OS + won’t/ will not + be + VpII + (by O)
Nghi vấnWill + S + V + O?Will + S + be + will + V + O?

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập câu bị động của thì tương lai đơn

Bài 1 :

1. The child…..after by me before his mom comes back.

A. will be looked

B. will be looking

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

C. will look

2. Breakfast will ……..by me tonight because I’m ill.

A. be cooked

B. not be cooked

C. not cook

3. I think about my task …….before 3 o’clock this afternoon.

A. will be finished

B. will be finishing

C. will finish

4. What will it ……by its owner?

A. be called

B. be calling

C. call

5. My favorite book will be published……tomorrow.

A. at time

B. at this time

C. in

Đáp án

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

Bài 2 :

1.Solar power (use)……………….…..as the main source of energy in many countries in the future.

2. Next week, I ……………….….(sit) in the same seat that I am sitting in now.

3. Next week, I ……………….….(drive) from HCM city to Danang. 

4. People (allow) ……………….… to littering any more.

5. My brother ……………….….(not/get) married any time soon.

6. My grandmother doesn’t believe that electricity (generate) ……………….…. by the wind.

7. Solar panels (see) ……………….…. in many parts of the world.

Đáp án

1. will be used 

2. will sit

3.will drive

4.won’t be allowed

5.won’t get

6.will be generated

7.will be seen

Bài 3 :

1.Childrens will use public transport to go to school.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

2.Wind power will generate a great deal of electricity this summer.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

3.Will they install the solar panels on the roof of the house tomorrow?

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

4.Local people won’t burn plants to heat this winter.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

5.The wastewater from factories will pollute the water.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. Public transport will be used to go to school by childrens.

2. A great deal of electricity will be generated by wind power this summer.

3. Will the solar panels be installed on the roof of the house tomorrow?

4. Plants won’t be burnt to heat this winter by local people.

5. The water will be polluted by the wastewater from factories.

Bài viết trên đây là về Câu bị động của thì tương lai đơn. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận