Cách sử dụng NEED: Lý thuyết chi tiết và bài tập có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách sử dụng NEED một nền tảng khá quan trọng cho việc học tiếng Anh. Các bạn cần nắm rõ lý thuyết và thực hành nhiều bài tập để có thể thành thạo kiến thức này. Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ cung cấp cho các bạn lý thuyết chi tiết và bài tập có đáp án để các bạn ôn luyện.

Cách sử dụng NEED
Cách sử dụng NEED

1. NEED sử dụng như một động từ thường :

Công thức: S + NEED + TO + VERB + O

S là chủ ngữ chỉ người ,động vật, sử dụng với nghĩa chủ động.

Ví dụ:

I need to work hard. (Tôi cần chăm chỉ)

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Công thức: S + NEED + V-ing

Cấu trúc này mang nghĩa bị động: Cái gì đó cần làm. Chủ ngữ là danh từ chỉ vật, không thể thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

The building needs decorating. (Tòa nhà cần được trang trí)

Cách sử dụng “NEED” với S là các vật không sống ngoài cấu trúc S + NEED + V-ing như trên cũng có thể dùng S + NEED + TOBE + V(PII)

Ví dụ: The building needs decorating = the building needs to be decorated.

Ngoài ra có thể thay thế “need” bằng “in need of” mà không làm thay đổi nghĩa. Nhưng cấu trúc với “in need of” khác so với “need“: S + BE + IN NEED OF + NOUN

Ví dụ: Lan needs money= Lan is in need of money.

2. NEED dùng như trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu.

Công thức: NEED + Vinfinitive

Ví dụ: We need pay attention to what the teacher is saying.(Chúng ta cần chú ý tới những gì cô giáo đang nói)

Trong câu phủ định, chúng ta thêm ‘not’ sau NEED: NEEDN’T + BARE – INFINITIVE

Ví dụ: We needn’t wear uniform on Saturday. (Chúng tôi không cần mặc đồng phục vào ngày thứ 7)

Có thể đưa NEED lên trước chủ ngữ để trở thành câu hỏi: NEED + S + Vinfinitive?

Ví dụ: Need I help? (Cần tôi giúp không?)

3. Bài tập về cách sử dụng NEED

Bài 1: Chọn needn’t, mustn’t hoặc must

1. I have enough food at home, so I …. go shopping today.

2. Tom gave me a letter to post. I …. remember to post it.

3. Jane gave me a magazine to post. I …. forget to post it.

4. There’s plenty of time for you to make up your mind. You ….

decide now.

5. You …. wash those apples. They’ve already been washed.

6. This is an interesting book. You …. look after it carefully and

you …. lose it.

7. A: What sort of apartment do you want to buy? Something big?

B: Well, it …. be big- that’s not so important. But it …. have

a nice garden-that’s essential.

8. The house…decorating.

9. We … to work hard. 

Bài 2: Viết lại câu

1. John bought some eggs when he went shopping. When he got home,

he found that he already had plenty of eggs.

He……………………..

2. Mary had money problems, so she sold her car. A few days later

she won some money in a lottery.

She …………………..

3. I took a camcorder with me on holiday, but I didn’t use it in

the end.

I ……………………

4. I thought I was going to miss my bus, so I rushed to the station.

But the bus was late and in the end I had to wait twenty minutes

…………………………….

5. Why did he phone me in the middle of the night? Why didn’t he

wait until the morning.

…………………………..

6. A colleague got angry with you at work. He should at you which

you think was unnecessary.

Later you say to him: You ……………………..

Đáp án

Bài 1:

1. needn’t

2. must

3. mustn’t

4. needn’t

5. needn’t

6. must…..mustn’t

7. needn’t………must

8. needs

9. need

Bài 2:

1. He needn’t have bought eggs

2. She needn’t have sold his car.

3. I needn’t have taken the camcorder

4. I needn’t have rushed

5. He needn’t have phoned me in the middle of the night. He could

have waited until the morning

6. You needn’t have shouted at me.

Trên đây là những kiến thức về lý thuyết đầy đủ và bài tập có đáp án về cách sử dụng NEED mà Bhiu cung cấp nhằm giúp các bạn ôn luyện và nắm vững kiến thức. Chúc các bạn nhanh chóng nắm vững kiến thức này. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận