Các bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn bạn cần ôn luyện

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thì hiện tại đơn và tương lai đơn là 2 dạng thì vô cùng quan trọng trong chuyên mục ngữ pháp mà Bhiu.edu.vn chia sẻ với các bạn. Do đó, để giúp bạn ôn luyện các dạng bài tập này được nhuần nhuyễn, hôm nay Bhiu sẽ chia sẻ đến các bạn các dạng bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn ở bài viết bên dưới.

bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn
Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn bạn cần ôn luyện

Khái niệm thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple present tense) mục đích dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại như một thói quen, khả năng.

Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

Dấu hiệu nhận biết: everyday/ week/ month/ year, once, always, usually, often, sometimes, twice, never, …

Tương lai đơn

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense) được sử dụng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì trước khi ta nói. Chúng ta ra quyết định một cách tự phát tại thời điểm nói.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc: S + will/shall + V-inf

Dấu hiệu nhận biết: soon, tomorrow, next day/ week/ month/ year, perhaps, …

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn

Bài tập 1: Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng động từ đúng

1. They (think) ____________ that mountain-climbing isn’t very dangerous.

2. My dad (like) ____________ collecting coin so much.

3. Phong (take) ____________ a lot of photos when he (go) ____________ on summer.

4. Lan likes drawing very much. Her hobby is (paint) ____________.

5. My uncle says when he (retire) ____________, he (go) ____________ back to his village to do the gardening.

6. ____________ your brother (like) (make) ____________ model in his free time?

7. My sister (promise) ____________ that she (give) ____________ me a nice cake on my birthday.

8. Hong says she loves horse-riding but she (not/ continue) ____________ this hobby from next year.

9. My friend (play) ____________ the guitar once a week.

10. Don’t worry. We (dance) ____________ with you next Sunday.

Bài tập 2: Chọn dạng động từ hoặc thì thích hợp

1. They’re told you are ill. They hope you ________ better again.

a. will feel

b. feel

c. are feeling

d. don’t feel

2. ______ Lan ______ to school every morning?

a. Does … walk

b. Do … walk

c. Will… walk

d. Are … walking

3. You need wear your coat. It ________ cold today.

a. will be

b. won’t be

c. doesn’t be

d. is

4. My best friend________ to me every week.

a. writes

b. write

c. don’t write

d. doesn’t write

5. They ________ soccer because it’s fun and good exercise.

a. like

b. are liking

c. will like

d. liked

Đáp án bài tập luyện tập

Bài tập 1

1.think

2. likes

3. takes/goes

4. painting

5.retires/will go

6. Does/like making

7. promises/will give

8.won’t continue

9. plays

10. will dance

Bài tập 2

1.a2.a3.a4.a5.a

Trên đây là toàn bộ nội dung các bài tập thì hiện tại đơn và tương lai đơn bạn cần ôn luyện.

Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận