Bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành – Có lời giải chi tiết

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Để góp phần củng cố kiến thức về câu bị động, bài viết này Bhiu.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn một số bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành. Cùng Bhiu theo dõi qua bài viết này nhé!

Bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành
Bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Biến câu chủ động sang bị động thì quá khứ hoàn thành:

Câu chủ động: S + had +V3/Ved + O

Câu bị động: S2 + had been V3/Ved + by +O

Lưu ý: Khi chuyển qua câu bị động nên sử dụng had been ở bất cứ trường hợp chủ ngữ nào.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ: Anna had learned English for ten years when she moved to London.

→ English had been learned by Anna for ten years when she moved to London.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Đổi sang câu bị động

1. I had bought this pencil before I went to bed last night.

2. Lisa had washed the dishes.

3. I had written an email.

4. Hanna had done her exercise by noon.

5. We had not finished the report before we had a test.

6. We had seen this movie before Mina called.

7. After I had cleaned the house, I went to school.

8. After Max had washed his clothes, he studied.

9. Laura had ironed the clothes by noon.

10. I hadn’t brushed my teeth before I went to bed last night.

Task 2. Đổi sang câu chủ động

1. The novel had been read by Jessica before she went to school.

2. The book had been read by morning.

3. The floor had been cleaned when I arrived.

4. The work had been finished by my sister when I came.

5. The letter had been mailed by my lover.

Task 3. Biến đổi câu thành câu bị động

1. I have done the Math homework

2. They have lit the candle

3. He has planted the trees

4. Mrs. Hoa has provided a picnic lunch

5. We had seen this map

6. We haven’t used banana leaves instead of paper

Task 4. Change these sentences into active

1. Canadian has been studied by Hanna

2. Excellent reputation has been had by the school

3. His parents had been visited by him

4. Used plastic have been collected by us

5. Emma has been grown on Mr. John’s farm by him

Đáp án Bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành

Bài 1

1. This pencil had been bought by me before I went to bed last night.

2. The dishes had been washed by Lisa.

3. An email had been written by me.

4. Hanna’s exercise had been done by her by noon.

5. The report had not been finished before we had a test.

6. This movie had been seen by us before Mina called.

7. After the house had been cleaned, I went to school.

8. After Max’s clothes had been washed, he studied.

9. The clothes had been ironed by Laura by noon.

10. My teeth had not been brushed by me before I went to bed last night.

Bài 2

1. Jessica had read the novel before she went to school.

2. I had read the book by morning.

3. I had cleaned the floor when I arrived.

4. My sister had finished the work when I came.

5. My lover had mailed the letter

Bài 3

1. The Math homework had been done by me.

2. The candle have been lit by them

3. The trees has been planted by him

4. A picnic lunch has been provided by Mrs. Hoa

5. This map had been seen by us

6. Banana leaves have not been used instead of paper

Bài 4

1. Hanna has studied Canadian

2. The school has had excellent reputation

3. He had visited his parents

4. We have collected used plastic

5. Mr John has grown Emma on his farm

Trên đây là những bài tập câu bị động của quá khứ hoàn thành mà Bhiu muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng với lượng bài tập này sẽ giúp bạn trong quá trình ôn luyện tiếng Anh của mình. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận