Bộ 100 từ vựng tiếng Anh thông dụng mỗi ngày

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong tiếng Anh, từ vựng đóng vai trò rất quan trọng nhưng cũng là phần khó nhằn nhất với người học nhất là những ai mới bắt đầu vào quá trình ôn luyện tiếng Anh. Bạn đã có những kiến thức cơ bản về tiếng Anh, tuy nhiên vốn từ vựng chưa phong phú?

Đừng lo lắng, hãy cùng Bhiu.edu.vn bỏ túi ngay bộ 100 từ vựng tiếng Anh thông dụng mỗi ngày trong giao tiếp để có thể tự tin ứng dụng vào cuộc sống nhé!

Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm

Dưới đây Bhiu chia sẻ danh sách 100 từ vựng tiếng Anh thông dụng có phiên âm, nghĩa, loại từ. Đã được chọn lọc bộ 100 từ vựng này thường xuyên được sử dụng hằng ngày trong cuộc sống mời bạn tham khảo ngay.

100 từ vựng tiếng Anh thông dụng
100 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
Followverb/ˈfɒl.əʊ/theo dõi
Understandverb/ˌʌn.dəˈstænd/hiểu
Improveverb/ɪmˈpruːv/cải thiện
Communicateverb/kəˈmjuː.nɪ.keɪt/giao tiếp
Attendverb/əˈtend/tham dự
Continueverb/kənˈtɪn.juː/tiếp tục
Announceverb/əˈnaʊns/thông báo
Reviseverb/rɪˈvaɪz/ôn tập
Enrollverb/ɪnˈrəʊl/nhập học
Succeedverb/səkˈsiːd/thành công
Memoriseverb/ˈmem.ə.raɪz/học thuộc
Callverb/kɔːl/gọi (ai, là gì)
Knowverb/nəʊ/biết
Tellverb/tel/kể (cho ai)
Spellverb/spel/đánh vần
Liveverb/lɪv/sinh sống
Describeverb/dɪˈskraɪb/miêu tả
Signverb/saɪn/ký tên
Openadjective/ˈəʊ.pən/mở (một dịch vụ)
Offerverb/ˈɒf.ər/đề xuất
Designverb/dɪˈzaɪn/thiết kế
Prepareverb/prɪˈpeər/chuẩn bị
Arrangeverb/əˈreɪndʒ/sắp xếp
Manageverb/ˈmæn.ɪdʒ/quản lý
Spendverb/spend/tiêu tiền
Saveverb/seɪv/tiết kiệm
Borrowverb/ˈbɒr.əʊ/vay, mượn
Oweverb/əʊ/nợ
Lendverb/lend/cho vay, thuê
Raiseverb/reɪz/tăng
Decreaseverb/dɪˈkriːs/giảm
Throwverb/θrəʊ/ném
Lacknoun /læk/thiếu
Buildverb/bɪld/xây dựng
Facenoun/feɪs/hướng về
Decorateverb/ˈdek.ə.reɪt/trang trí
Shareverb/ʃeər/chia sẻ
Informverb/ɪnˈfɔːm/báo tin
Developverb/dɪˈvel.əp/phát triển
Inviteverb/ɪnˈvaɪt/mời
Booknoun/bʊk/đặt chỗ
Escapeverb/ɪˈskeɪp/trốn khỏi
Experiencenoun/ɪkˈspɪə.ri.əns/trải nghiệm
Discoververb/dɪˈskʌv.ər/khám phá
Tryverb/traɪ/thử
Recommendverb/ˌrek.əˈmend/đề xuất
Tastenoun /teɪst/nếm thử
Hikenoun/haɪk/đi bộ đường dài
Prayverb/preɪ/cầu nguyện
Partynoun/ˈpɑː.ti/tiệc tùng
Welcomeverb/ˈwel.kəm/hoan nghênh
Tidyadjective/ˈtaɪ.di/dọn dẹp
Exchangenoun/ɪksˈtʃeɪndʒ/trao đổi
Expectverbɪkˈspekt/mong đợi
Respectnoun/rɪˈspekt/tôn trọng
Believeverb/bɪˈliːv/tin tưởng
Meanverb/miːn/có ý định
Surprisenoun/səˈpraɪz/làm bất ngờ
Controlverb/kənˈtrəʊl/điều khiển
Avoidverb/əˈvɔɪd/tránh
Persuadeverb/pəˈsweɪd/thuyết phục
Approachverb/əˈprəʊtʃ/tiếp cận
Forecastnoun /ˈfɔː.kɑːst/dự báo
Lastadjective, adverb, pronoun, noun/lɑːst/kéo dài
Boilverb/bɔɪl/luộc
Grillnoun/ɡrɪl/nướng
Prepareverb/prɪˈpeər/chuẩn bị
Stir-fryverb/ˈstɜː.fraɪ/xào
Serveverb/sɜːv/phục vụ
Pourverb/pɔːr/rót
Stirverb/stɜːr/khuấy
Addverb/æd/thêm
Roastverb/rəʊst/nướng bỏ lò
Followverb/ˈfɒl.əʊ/tuân theo
Stayverb/steɪ/giữ nguyên
Snacknoun/snæk/ăn vặt
Breatheverb/briːð/thở
Mixverb/mɪks/trộn
Spoilverb/spɔɪl/bị hỏng
Plantnoun /plɑːnt/trồng
Harvestnoun/ˈhɑː.vɪst/thu hoạch
Picklenoun /ˈpɪk.əl/muối chua
Exploreverb/ɪkˈsplɔːr/khám phá
Growverb/ɡrəʊ/lớn lên
Protectverb/prəˈtekt/bảo vệ
Relyphrasal verb/rɪˈlɑɪ/dựa dẫm
Surroundverb/səˈraʊnd/bao quanh
Sunbatheverb/ˈsʌn.beɪð/tắm nắng
Carenoun /keər/quan tâm
Exercisenoun/ˈek.sə.saɪz/tập thể dục
Damageverb/ˈdæm.ɪdʒ/phá hỏng
Preventverb/prɪˈvent/phòng tránh
Remainverb/rɪˈmeɪn/giữ nguyên
Injureverb/ˈɪn.dʒər/gây thương tích
Bleedverb/bliːd/chảy máu
Hurtverb/hɜːt/làm bị đau
Sufferverb/ˈsʌf.ər/chịu đựng
Easeverb/iːz/xoa dịu
Considerverb/kənˈsɪd.ər/cân nhắc
Admitverb/ədˈmɪt/thừa nhận

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cách học 100 từ vựng tiếng anh mỗi ngày hiệu quả, nhớ lâu

Học 100 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Học tiếng Anh theo chủ đề là một trong những cách tốt nhất để bạn nhanh chóng hiểu rõ về một mối quan tâm mà không phải lan man sang nhiều kiến thức không liên quan. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là một trong những phương pháp hiện đang được nhiều người áp dụng bởi chúng tạo ra mối liên kết giữa các từ với nhau, từ đó giúp bạn có thể ghi nhớ từ lâu hơn.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Áp dụng cách này, bạn sẽ dễ dung nạp không chỉ 100 từ tiếng Anh thông dụng theo chủ đề đó mà còn rất nhiều những từ liên quan, giúp nâng cao vốn từ của bản thân một cách nhanh chóng.

Học 100 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
Học 100 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Học từ vựng qua hình ảnh và âm thanh 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Oxford, não bộ con người sẽ ghi nhớ một sự vật, sự việc gắn với hình ảnh hoặc âm thanh tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ đọc bằng chữ viết thông thường. Hình ảnh về sự vật, sự việc sẽ được khắc họa giúp cho việc ghi nhớ nhanh hơn. 

Tương tự khi học bằng âm thanh (như nghe nhạc hay xem phim) cũng vậy. Âm thanh liên quan đến từ vựng đó sẽ được ghi lại trong bộ não của bạn và khi lần tiếp theo bạn nghe thấy âm thanh giống như vậy, bạn sẽ có sự liên kết ngay lập tức tới từ đã được học. 

Với cách học này, từ vựng của bạn không chỉ ghi nhớ nhanh hơn, nhớ lâu mà bạn còn rèn được trí tưởng tượng phong phú của mình.

Hiệu quả của việc học 100 từ vựng tiếng Anh bằng thẻ Flashcard

Với việc học một ngôn ngữ mới, một trong những công cụ hay bạn có thể áp dụng đó là thẻ Flashcards. Những tấm thẻ nhỏ tiện dụng này, một mặt bạn viết từ hoặc cụm từ muốn học và mặt còn lại chứa bản dịch tiếng Anh tương ứng của nó, đây là một cách cực kỳ hiệu quả để cải thiện vốn từ vựng và cách phát âm của bạn đồng thời giúp bạn củng cố kiến ​​thức về ngữ pháp.

Vì vậy, nếu như bạn đang tìm kiếm một cách học tiếng Anh hiệu quả hoặc muốn cải thiện kỹ năng của mình trong bất kỳ lĩnh vực học tiếng Anh nào – cho dù đó là ngữ pháp, từ vựng, phát âm, hay thậm chí là bài nói thì Flashcards là một công cụ hoàn hảo dành cho bạn.

Áp dụng ngay từ vựng vừa học được vào thực tế kết hợp thường xuyên ôn tập từ vựng

Khi học được một từ mới, bạn nên cố gắng vận dụng từ đó vào trong giao tiếp tiếng Anh. Hoặc phát huy trí tưởng tượng của mình, đặt ra các tình huống khác nhau có thể áp dụng từ vựng đó. Cách làm này sẽ giúp bạn ghi nhớ sâu và vận dụng từ linh hoạt, thành thạo hơn.

Học 100 từ vựng tiếng Anh bằng cách áp dụng từ mới kết hợp ôn tập
Học 100 từ vựng tiếng Anh bằng cách áp dụng từ mới kết hợp ôn tập

Bên cạnh đó, bạn đừng quên luyện tập thường xuyên nhé. Việc ôn tập thường xuyên là một phương pháp vô cùng cần thiết nếu bạn muốn có được vốn từ vựng phong phú. Nếu chỉ học một cách nhồi nhét và không ôn luyện hàng ngày, các từ cũng dần bị lãng quên.

Việc luyện tập hàng ngày đòi hỏi ở chính sự tự giác và nỗ lực của bản thân bạn, không có phương pháp nào hoặc người nào khác có thể giúp bạn. Vì thế, dù bạn áp dụng bất kỳ cách học từ vựng nào cũng đừng quên ôn luyện thường xuyên nhé. 

Bài viết trên đây là về Bộ 100 từ vựng tiếng Anh thông dụng mỗi ngày. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao!

Và đừng quên ghé thăm chuyên mục Vocabulary của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

Ngoài ra, Bhiu cũng xin giới thiệu đến bạn website Bacsiielts.vn – nơi giúp bạn ôn tập mọi kiến thức tiếng Anh cũng như giải đáp mọi câu hỏi IELTS mà bạn đang gặp phải.

Viết một bình luận